Volvo veihjelp

Fri veihjelp i ett år

Med Volvo veihjelp står du aldri alene. Dersom du får behov for assistanse,ved uhell eller driftstans, kan du kostnadsfritt benytte deg av Volvo veihjelp. Veihjelpen blir utført av Viking Redningstjeneste AS i Norge, eller Viking's og Mondial Assistance sine avtalepartnere i inn- og utland. Tjenesten bygger på et ordinært medlemskap i Viking, evt. et kombimedlemskap (samordning mellom bilens forsikringsselskap og Viking Redningstjeneste AS).

             

Tjenesten er åpen 24 timer i døgnet, 365 dager i året og veihjelpen gjelder i 12 måneder fra utført Volvo originalservice. Hver gang du tar service hos et autorisert Volvo-verksted i Norge, forlenges veihjelpen med ytterligere ett år. Veihjelpen kan benyttes ved alle slags uhell - også ved "selvforskyldte" feil som tom tank, fylling av feil drivstoff, tap av nøkler og utelåsing, men her er det visse begrensninger på dekningsomfanget. Nedenfor kan du se hva Volvo veihjelp omfatter.

Volvo veihjelp omfatter

Volvo Assistanse

Volvo veihjelp sørger for reparasjon/hjelp på stedet eller tauing til nærmeste Volvoverksted. (Er det urimelig lang vei til et Volvo-verksted, kan det bli aktuelt å velge et alternativt verksted.) Kostnader til reservedeler eller ytterligere arbeidskraft ut over det assistansebilen bringer med seg, dekkes ikke av avtalen.

Leiebil

Hvis reparasjonen ikke blir ferdig samme dag, kan leiebil rekvireres av Volvo veihjelp. Et depositum vil bli reservert på kundens kort ved henting av leiebil.

Alternativ transport

Forventes det at bilen blir ute av kjørbar stand i mer enn tre døgn, kan veihjelpen ordne og dekke hjemtransport eller videre reise til bestemt mål. Nødvendig transport med taxi eller offentlig transportmiddel mellom havari-/ulykkessted og verksted, hotell, flyplass, togstasjon osv dekkes av veihjelpen. Når bilen er reparert betaler veihjelpen transportkostnader for en person for henting av bilen.

Innkvartering

Skulle du befinne deg mer enn 200 km hjemmefra og ønsker å vente på stedet til bilen er reparert, dekker veihjelpen utlegg for overnatting med inntil kr 1000 pr. døgn for fører og inntil kr 500 pr. døgn pr. passasjer – i maks. tre netter.

Gratis informasjonsservice

Skulle du på reisen ønske opplysninger om hvor det fins Volvoforhandler, Volvoverksted eller andre reiseopplysninger (visum, hoteller restauranter), kan du ringe Volvo veihjelp.

Begrensninger

Hvis det klart kan henvises til at driftsstans skyldes grov uaktsomhet, overbelastning, manglende vedlikehold eller utilsiktet bruk, som bruker eller eier er ansvarlig for, kan veihjelpen nekte å dekke kostnader. Før noen av tjenestene over kan benyttes for veihjelpens regning, skal Volvo veihjelp på forhånd godkjenne dette.

Kontakt oss

Kontakt din nærmeste Volvo-forhandler for mer informasjon.
For hjelp i Norge: 800 30 060.
For hjelp utenlands:(+47) 22 32 39 50.