Bærekraft

Veien til klimanøytralitet

Vi vil bli klimanøytrale innen 2040 – dette er den største utfordringen vi noensinne har stått overfor. Vi er en del av problemet. Dermed har vi et ansvar for å endre det vi gjør og hvordan vi gjør det. La oss alle være en del av løsningen.

Klimaendringene er den ultimate sikkerhetstesten.

Våre ambisjoner

Klimahandling

Bli et klimanøytralt selskap innen 2040

Sirkulær økonomi

Bli en sirkulær virksomhet innen 2040

Etisk og forsvarlig drift

Bli en anerkjent leder innen etisk og forsvarlig drift

En sølvfarget Volvo XC40 Recharge elektrisk SUV, til opplading i rosa omgivelser.

Hvordan nå målet?

Helelektrisk innen 2030

I dag finnes alle bilene våre i en elektrifisert utgave. Innen 2030 vil vi bli en helelektrisk bilprodusent – da skal alle nye modeller fra Volvo være rene elbiler. Vi satser alt.

et isfjell med vann på siden

Elektrifisering er ikke nok

Vi må redusere alle direkte og indirekte utslipp. Vi tar tak i CO2-utslippet i vår forsyningskjede og virksomhet, og satser fullt på sirkulærøkonomi.

-50 %

Eksosutslipp

-25 %

Utslipp fra forsyningskjeden

-25 %

Utslipp fra drift inkl. logistikk

-40 %

Total reduksjon per kjøretøy

Vi støtter Parisavtalen

Organisasjonen Science Based Targets initiative (SBTi)* har godkjent Volvo sin ambisiøse plan om å bli et klimanøytralt selskap innen 2040. I følge SBTi samsvarer Volvo sine mål for redusert utslipp med Parisavtalens mål, om å begrense global oppvarming til godt under 2 grader, sammenlignet med førindustrielle nivåer. Vi forplikter oss til å forurense mindre, og vi vet at det krever en global satsing. Dermed er det viktig at vi samarbeider med andre selskaper, leverandører og organisasjoner som tenker som oss,for å styrke intern bærekraftig utvikling og skape endring i bransjen.

*SBTi er et partnerskap mellom Carbon Disclosure Project (CDP), FNs Global Compact, World Resources Institute (WRI) og WWF Verdens naturfond.

Mannen bak Volvos Lambda sensorsystem viser oppfinnelsen.

Den bærekraftige arven

Vi har arbeidet hardt i mange år for å redusere miljøbelastningen. Se nærmere på noen av tiltakene vi har innført så langt.