Artikkelversjon 2020.275.0

Personvernpolicy for behandling av personopplysninger om kunder

Gjelder fra:

Publisert:

17w38 - Support site - Legal icon

Personvernpolicy forklarer hvordan Volvo Car Corporation, de nasjonale salgsselskapene og datterselskap-forhandlere innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (heretter "Volvo Cars", "vi", "vår" og "oss") behandler personopplysninger om kunder i forbindelse med våre hovedprodukter og tjenester.

Nedenfor finner du informasjon om:

Dette er ikke en personvernerklæring i betydningen til artikkel 13 i GDPR, men heller en generell uttalelse om praksis som utfylles av personvernerklæringer under GDPR, som f.eks.:

 • Personvernerklæring for bil: Forklarer behandlingen av dine opplysninger når du kjører en Volvo-bil
 • Personvernerklæring for Care by Volvo-abonnement: Gir informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles når du abonnerer på abonnementstjenesten Care by Volvo
 • Personvernerklæring for nettsalg hos Volvo Car: Gir informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles når du bestiller en ny Volvo-bil på nettet gjennom www.volvocars.com
 • Volvo ID: Gir informasjon om behandling i forbindelse med bruk av Volvo-ID
 • Volvo Cars-appen: Informerer om behandlingen av informasjoner som del av Volvo Cars-appen
 • Kundetjeneste og støtte: Beskriver vår behandling av informasjoner når du tar kontakt med våre kundestøttesentra
 • Behandling av rettigheter som datasubjekt under GDPR: Beskriver vår behandling av data når du sender en forespørsel som datasubjekt under GDPR

Denne personvernerklæringen gjelder ikke for:

 • våre nasjonale salgsselskaper utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet
 • autoriserte Volvo Car-forhandlere, med mindre de er en del av Volvo Car Group
 • autoriserte Volvo Car-importører
 • tredjeparter som du leverer informasjon til direkte (som abonnementstjenester, forsikringsselskaper, leverandører av tredjeparts-apper og så videre)
 • hvis din Volvo-bil er utstyrt med Google Android-operativsystem, gjelder denne personvernerklæringen ikke Googles behandling av dine personopplysninger.

Disse foretakene er uavhengige behandlingsansvarlige i forhold til Volvo Cars og ansvarlige for sin egen innsamling av informasjon. Se direkte på disse foretakene og deres spesielle personvernerklæringer for mer informasjon.

1. Hvilke personopplysninger vi vanligvis behandler

Behandling av dine personopplysninger er viktig for oss for å kunne levere våre produkter og tjenester til deg. Vi setter pris på den tilliten du gir oss ved å gi oss dine personopplysninger, og ditt personvern er en svært viktig del av de tjenestene vi tilbyr. Når du bruker våre biler eller apper, trenger vi å behandle personopplysninger – dvs. informasjon om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Når vi behandler dine opplysninger, gjør vi dette med din tillatelse, for å gjennomføre en kontrakt, å oppfylle våre juridiske forpliktelser eller av hensyn til våre berettigede interesser. Behandlingsgrunnlaget avhenger alltid av de spesielle personopplysningene og behandlingsaktiviteter i det enkelte tilfellet, og dette indikeres i den aktuelle personvernerklæringen for produktet eller tjenesten.

Generelt kan opplysningene vi behandler inneholde følgende kategorier, som beskrives ytterligere i personvernerklæring for det relevante produktet eller tjenesten:

 • Identifikasjonsopplysninger som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse osv.
 • Tekniske data om bilen, som f.eks. bilens identifikasjonsnummer (VIN), modell, kjøpsinformasjon, vedlikeholdshistorikk, statistikk om bilbruk osv.
 • Kjøreanalysedata som f.eks. føleravlesninger, feilkoder, kjørelengder, start/stopp-tider, sikkerhetsopplysninger, utslippsdata, søkeforespørsler, navigasjonstjenester, bilposisjoner osv.
 • Kontraktsopplysninger som for eksempel om kjøpet og bruk av våre produkter og tjenester, samt kundepreferanser/innstillinger, bestillingshistorikk, Volvo-ID osv.
 • Andre opplysninger som genereres ved behandling av din forespørsel, f.eks. opplysninger fra våre Volvo On Call- eller Pick-up & Delivery Service, kreditthistorikk og bankinformasjoner osv.

I noen tilfeller samler vi ikke personopplysningene dine inn direkte, men mottar dem i stedet fra tredjeparter – dette gjøres kun hvis Personvernforordningen tillater dette. Et eksempel på når vi mottar personopplysningene dine fra andre steder, er når vi gjennomfører kredittkontroller – i dette tilfellet mottar vi informasjon om din kredittverdighet fra kredittselskaper for å beskytte våre egne berettigede interesser. Hvis vi samler inn dine personopplysninger fra en tredjepart, angir vi dette spesielt i de enkelte personvernerklæringene.

Når Volvo Cars behandler personopplysninger om deg, skjer dette i følgende tilfeller som er ytterligere detaljert i hver av de aktuelle personvernerklæringene for produktet eller tjenesten:

 • Vi trenger personopplysningene for å gjennomføre en kontrakt med deg: når du bestiller en bil eller bildeler, samt forskjellige tjenester som leveres av oss, må vi behandle personopplysningene for å kunne levere produktet eller tjenesten til deg.
 • Vi har juridiske forpliktelser for å behandle dine opplysninger: det er situasjoner hvor forskjellige lover krever at vi behandler opplysninger om deg. Dette kan være tilfelle for bestemte bilfunksjoner, som f.eks. eCall (som må sende spesielle typer opplysninger til nødtjenesten når den er aktivert), våre produktgarantier (som vi bare kan levere hvis vi vet når og hvilken bil du har kjøpt, samt andre forhold rundt garantihendelsen), når vi mottar en obligatorisk forespørsel om å utlevere opplysninger fra håndhevingsmyndigheter eller rettsinstanser, samt våre juridiske og regulerende forpliktelser – for eksempel lover om handel, skatt, hvitvasking, kriminalitet og finanser – og sikre overholdelse av offisielle krav.
 • Vi har en tvingende interesse: Vi behandler dine personopplysninger for å kunne levere funksjoner i bilen, garantitjenester eller tilbakekallingsinformasjon, for kontinuerlig å kunne forbedre våre ytelser, kvalitet og sikkerhet i våre biler, produkter og tjenester, og for å utøve juridiske rettigheter eller forsvare oss i rettstvister. Volvo Car-foretak som leverer tjenester som betales i avdrag, kan utføre kredittkontroller for å autorisere ytelsen i tjenesten til deg (for eksempel Care by Volvo).
 • Du aksepterer behandlingen av dine opplysninger: I andre tilfeller vil vi be om din tillatelse til å behandle personopplysninger.

2. Hvordan vi stiller oss til kundens valg og kontroll

Vi ber om din tillatelse når slik tillatelse er nødvendig for at vi skal kunne behandle dine personopplysninger. Vi anser kundevalg som en nøkkelaktivator, men vi er også oppmerksom på at tillatelse til behandling av personopplysninger ikke alltid er den riktige løsningen – på grunn av dette (og med mindre gjeldende lovverk krever en slik tilnærming), ber vi ikke om tillatelse til behandling av personopplysninger for eksempel når: dette skjer som del av en kontrakt med deg, når vi følger en juridisk forpliktelse, eller når behandling av personopplysninger er nødvendig for berettigede interesser hos oss eller hos en tredjepart (med mindre dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter veier opp for våre interesser). Behandling av personopplysninger for våre berettigede interesser inkluderer for eksempel behandling som skjer som del av sikkerhetsfunksjonene i bilene våre, levering av tilknyttede tjenester til kundene og forskning på fremtidige utviklinger av våre produkter og applikasjoner.

Noen gang kan til og med det å kjøre en Volvo bety at personopplysninger må behandles som standard. Vi ønsker å informere kundene om dette før de kjøper bilen, slik at de kan fatte en informert beslutning.

3. Hvem vi deler dine personopplysninger med

For å levere tjenestene våre deler vi også opplysningene dine med andre mottakere innenfor EØS, for eksempel med våre datterselskaper, databehandlere og andre offentlige og private foretak, slik som våre tjenesteleverandører.

Vi deler opplysningene med andre mottakere, i størst mulig grad etter pseudonymisering, av noen få berettigede årsaker:

 • I våre vanlige forretningsaktiviteter bruker vi rutinemessig tredjeparts-foretak som leverer tjenester til oss, og som krever tilgang til opplysninger vi har lagret, eller behandler opplysninger på våre vegne - i den europeiske unionen kalles disse tredjepartene "behandlere"
 • Vi bruker teknologi i bilene våre som involverer at tredjepartsleverandørene samler inn opplysninger direkte fra bilene, for sine egne formål (som i den europeiske unionen kalles separate "behandlingsansvarlige")
 • Vi deler opplysninger med forskningsinstitutter og universiteter som del av våre forskningsaktiviteter
 • Vi deler også opplysninger med offentlige myndigheter når vi bidrar i initiativer med offentlig interesse (som for eksempel overvåking av veiforhold), og håndhevingsmyndigheter når de trenger informasjon for å utføre kriminalitetsforebygging og sanksjonstiltak, og
 • I begrensede tilfeller og vanligvis i anonymisert form utleverer vi opplysninger mot betaling gjennom lisensiering og andre kontraktsmessige avtaler med private foretak.

Dette gjelder selvfølgelig frivillig deling av informasjoner. Vi kan også utlevere din informasjon til håndhevingsmyndigheter, rettsinstanser, overvåkingsmyndigheter, andre offentlige myndigheter eller andre tredjeparter etter behov for Volvo Cars for å samsvare med juridiske og forskriftsmessige forpilkteler og for å forsvare oss selv mot juridiske krav eller for å understøtte våre egne slike krav. Det kan også være nødvendig å dele dine informasjoner for å beskytte rettighetene til tredjeparter, for eksempel for å sikre personers personlige sikkerhet.

Frivillig deling av personlige informasjoner for en tredjepartsmottakers egne formål vil bare bli gjennomført (avhengig av alle gjeldende personvernlover):

 • Hvis mottakeren kan vise at behovet for dette vil gi en offentlig fordel, eller
 • hvis det forbedrer våre produkter eller tjenester, eller
 • med tillatelse fra den berørte personen.

Personopplysningene dine vil bli behandlet i samsvar med europeisk personvernlov. Hvis dine personopplysninger deles med mottakere i tredjeland, dvs. med mottakere med registrert adresse eller virksomhetssted som ikke er i et medlemsland i EU eller EØS, utføres dette på grunnlag av adekvate avgjørelser som er godkjent av den europeiske kommisjonen i henhold til art. 45 i GDPR, eller på grunn av passende og adekvate sikkerhetstiltak for dataoverføring i samsvar med art. 46 i GDPR, eller på grunnlag av inngrep under art. 49 i GDPR. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan vi beskytter dine personopplysninger ved overføring til land utenfor EØS i spesielle situasjoner, bes du lese personvernerklæringen som gjelder for produktet eller tjenesten du er interessert i. Hvis det ikke er tilstrekkelig, kan du ta kontakt med oss ved hjelp av kontaktinformasjonen som er oppgitt nedenfor.

4. Hvor lenge vi beholder dine opplysninger

Vi behandler og lagrer dine personopplysninger i tidsperioder med forskjellige lengder, dette er detaljert videre i hver enkelt aktuelle personvernerklæring for produktet eller tjenesten. Hvor lenge vi beholder dine opplysninger avhenger spesielt av:

 • Type opplysninger som behandles
 • Formålet med databehandlingen
 • Dine egne innstillinger og konfigurasjoner, for eksempel når du bruker bilen
 • Om du utøver dine rettigheter som registrert under GDPR, spesielt din rett til sletting ("rett til å bli glemt"), og
 • Om du trekker tilbake din tillatelse, for eksempel i forbindelse med e-postreklame.

Som regel vil vi beholde dine personopplysninger så lenge vi trenger dem for de formålene der er samlet inn for – eller hvis du har gitt tillatelse, inntil du trekker tilbake tillatelsen (med mindre det foreligger et annet formål for behandling av de samme opplysningene og dette ikke er basert på din tillatelse). Når formålene er oppnådd, vil vi enten blokkere personopplysningene slik at de ikke kan behandles lenger, eller vi vil slette dem, med mindre det er spesielle årsaker som gir oss rett til å fortsette å behandle dem. Spesielt kan dette være tilfelle dersom:

 • Du har godkjent videre behandling av dine opplysninger, for eksempel tillatt oss å behandle din e-postadresse slik at vi kan sende reklame via e-post.
 • En kontraktmessig avtale autoriserer oss til å fortsette å behandle opplysningene dine
 • Juridiske tilbakeholdingsperioder vil bli overholdt, dette forplikter oss til å beholde bestemte opplysninger i en lengre tidsperiode (for eksempel av skattemessige årsaker)
 • Vi er juridisk autorisert til å fortsette behandlingen av opplysningene, eller
 • Vi trenger å beholde opplysningene av juridiske eller berettigede årsaker, som for eksempel for å forsvare oss selv mot juridiske krav eller for å underbygge våre egne krav eller for å hindre svindel eller misbruk.

5. Dine rettigheter i forhold til databehandlingen vi utfører

Som registrert har du spesifikke lovfestede rettigheter gitt av General Data Protection Regulation (GDPR) vedrørende personopplysninger som vi behandler om deg. Dette er forklart kort nedenfor, og du kan utøve rettighetene ved å fylle ut det tiltenkte skjemaet som vises nedenfor.

 1. Rett til å trekke tilbake samtykke: Der hvor du har gitt samtykke til behandlingen av dine personopplysninger, kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke som gjelder fremtidig bruk.
 2. Rett til tilgang til dine personopplysninger: Du kan be oss om informasjon om hvilken personlig informasjon vi oppbevarer om deg. Vi vil gi deg en kopi av din personlige informasjon på forespørsel. Hvis du ber om flere eksemplarer av din personlige informasjon, kan vi kreve et rimelig gebyr fra deg som vi beregner som administrative kostnader. Du har rett til informasjon om våre sikkerhetstiltak for overføring av dine personopplysninger til et land som er utenfor EU og EØS hvis du ber om at vi bekrefter om vi behandler dine personopplysninger eller ikke, og om vi overfører dine personopplysninger til et land som er utenfor EU og EØS.
 3. Rett til endring: Du kan motta rettelser på ukorrekt eller ufullstendig personlig informasjon om deg selv. Vi gjør rimelige anstrengelser for å holde personopplysninger i vår besittelse eller kontroll som brukes kontinuerlig, nøyaktig, fullstendig, aktuell og relevant, basert på den nyeste informasjonen som er tilgjengelig for oss.
 4. Rett til begrensning: Du kan motta fra oss en begrensning i behandling av din personlige informasjon, hvis:
  • du bestrider nøyaktigheten av din personlige informasjon for den perioden vi trenger for å verifisere nøyaktigheten,
  • behandlingen er ulovlig og du krever begrensning av behandlingen istedenfor sletting av din personlige informasjon,
  • vi ikke lenger trenger dine personopplysninger til behandlingsformål, men du trenger dem for etablering, utøvelse eller forsvar av rettslige krav, eller
  • du motsetter deg behandlingen mens vi verifiserer om våre berettigede grunner overstyrer dine.
 5. Rett til portabilitet: Du har rett til å motta din personlige informasjon som du har gitt oss, og, hvis det er teknisk mulig, kreve at vi overfører din personlige informasjon (som du har gitt oss) til en annen organisasjon, hvis:
  • vi behandler din personlige informasjon på automatisk måte;
  • vi baserer behandlingen av din personlige informasjon på ditt samtykke, eller vår behandling av dine personopplysninger er nødvendige for gjennomføring eller utførelse av en kontrakt som du er part i;
  • dine personopplysninger leveres til oss av deg og
  • din rett til portabilitet ikke på negativ måte påvirker rettighetene eller friheten til andre personer.
  Du har rett til å motta din personlige informasjon i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format. Din rett til å motta din personlige informasjon må ikke på negativ måte påvirke rettighetene eller friheten til andre personer. Din rett til å få din personlige informasjon overført fra oss til en annen organisasjon er en rettighet du har hvis slik overføring er teknisk gjennomførbar.
 6. Rett til å slette: Du har rett til å be om at vi sletter personopplysningene vi behandler om deg. Vi må etterkomme denne forespørselen hvis vi behandler dine personopplysninger, med mindre behandlingen er nødvendig:
  • for å utøve retten til ytringsfrihet og informasjon;
  • for å overholde et lovbestemt krav som krever behandling av lover i Unionen eller Medlemsstaten som vi er underlagt;
  • for arkiveringsformål av offentlig interesse, vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål; eller
  • for etablering, utøvelse eller forsvar av lovmessige krav.
 7. Rett til å protestere: Du kan når som helst innvende mot behandlingen av dine personopplysninger på grunn av din spesielle situasjon, forutsatt at behandlingen ikke er basert på ditt samtykke, men på våre berettigede interesser eller interesser fra en tredjepart. I dette tilfellet skal vi ikke lenger behandle dine personopplysninger, med mindre vi kan vise til overbevisende berettigede grunner og en overordnet interesse for behandlingen eller for etablering, utøvelse eller forsvar av lovmessige krav. Hvis du protesterer mot behandlingen, ber vi spesifisere om du også ønsker sletting av din personlige informasjon, ellers vil vi kun begrense den. Du har også rett til å protestere til enhver tid, uansett årsak, på behandlingen av dine personopplysninger for direkte markedsføring (som inkluderer profilering i den grad det er relatert til slik direkte markedsføring), hvis slik behandling var basert på våre berettigede interesser. Hvis markedsføringen var basert på ditt samtykke, kan du trekke tilbake samtykket (se ovenfor).
 8. Rett til å fremføre en klage: Du kan inngi en klage til din lokale tilsynsmyndighet for databeskyttelse eller til enhver annen databeskyttelsesmyndighet i EU. Vi vil imidlertid sette pris på om du først kontakter oss for å prøve å løse problemet ditt – du finner våre kontaktdetaljer nedenfor.

Du kan utøve dine rettigheter i forhold til oss ved å fylle ut dette skjemaet, som vil hjelpe oss med å behandle din forespørsel på korrekt måte. Skjemaet på nettet inneholder informasjonen vi trenger for å verifisere din identitet og se gjennom forespørselen. For forespørsler som sendes via telefon eller e-post vil du måtte gi oss tilstrekkelig informasjon slik at vi kan verifisere med rimelig sikkerhet at du er personen som vi har samlet inn personopplysninger for, og beskrive din forespørsel tilstrekkelig nøyaktig til at vi kan vurdere og besvare den på korrekt måte. Hvis vi ikke er i stand til å verifisere din identitet for forespørsler om tilgang og sletting med den mottatte informasjonen, vil vi kanskje be om tilleggsopplysninger.

6. Informasjonssikkerhet

For å beskytte dine personopplysninger mot tap, tyveri og uautorisert tilgang, bruk eller utlevering, har vi implementert tekniske, administrative og fysiske sikkerhetstiltak inkludert kryptering, tilgangskontroller og sikre utviklingsprosesser. Vi leverer også disse standardene til våre eksterne tjenesteleverandører. Dessverre er ingen metoder med overføring via Internett, eller metoder med elektronisk lagring, 100 % sikre eller uinntrengelige.

7. Kontaktinformasjon

For å utøve dine rettigheter, ber vi deg bruke webskjemaet som omtales ovenfor. Hvis du har andre spørsmål som gjelder gjenstanden personvern, kan du ta kontakt med Volvo Car-foretaket som er angitt som behandlingsansvarlig i den aktuelle personvernerklæringen, med kontaktinformasjonen som er nevnt der. Til slutt kan du ta kontakt med personvernombudet hos Volvo Car Corporation som følger:

Selskap: Volvo Car Corporation

Postadresse: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons väg, SE-405 31, Göteborg, Sverige

E-post: globdpo@volvocars.com

8. Endringer i denne Personvernpolicy for behandling av personopplysninger om kunder

Vi forbeholder oss retten til å endre vår personvernpraksis og oppdatere og gjøre endringer i denne Personvernpolicy for behandling av personopplysninger om kunder når som helst. Vi oppfordrer deg derfor til å lese denne Personvernpolicy for behandling av personopplysninger om kunder med jevne mellomrom. Denne Personvernpolicy for behandling av personopplysninger om kunder er gjeldende fra den datoen som fremgår øverst i dokumentet. Vi vil behandle dine personopplysninger på en måte som er i samsvar med personvernerklæringen de ble samlet inn under, med mindre vi har ditt samtykke til å behandle dem annerledes.