Retningslinjer for sosiale medier

Kommentarer fra enkeltindivider i Volvo Cars-samfunnet, reflekterer ikke nødvendigvis synspunktene til Volvo Cars. Volvo Cars kan heller ikke bekrefte nøyaktigheten i disse kommentarene.

I samsvar med plattformens vilkår og betingelser, bransjeretningslinjer og vårt eget engasjement i Volvo Cars-samfunnet, forbeholder vi oss alltid retten til å slette forstyrrende, ødeleggende eller sosialt uansvarlige kommentarer og opplastinger samt blokkere brukere som fortsetter å komme med ødeleggende kommentarer.

Spesifikt tolererer vi ikke følgende type innlegg:

• innlegg med fornærmende, trakasserende, truende eller angripende innhold

• innlegg med ærekrenkende, støtende, uanstendig eller vulgært innhold, eller innlegg som skildrer vold

• innlegg med hatefullt språk som angriper rase/etnisitet, religion, kjønn, nasjonalitet eller politisk ståsted

• innlegg med uredelig, villedende, misvisende eller ulovlig innhold

• «trolling» eller usakligheter i en seriøs diskusjon

• innlegg som bryter immaterielle rettigheter

• spam

• opplasting av filer som inneholder virus eller programvare som kan skade driften til andres datamaskiner

• kommersiell reklame eller anmodning om donasjoner

• Link baiting (det å legge ved en lenke i innlegget ditt for å øke trafikken til eget nettsted)