Viktige miljøhensyn som må integreres i flåtepolicyen

Viktige miljøhensyn som må integreres i flåtepolicyen

En grønnere bilflåte

Miljøvennlig drift blir stadig viktigere, i takt med at kundene stadig oftere har dette som krav. Innføringen av miljøvennlige administrasjonssystemer gjør at det stilles krav om miljøvennlig drift til leverandører av både varer og tjenester. Gjennom en bils levetid vil den påvirke miljøpet på en rekke forskjellige måter. Derfor har alle effektive miljøstyringssystemer transport som et av hovedelementene. Med dette vil vi forsøke å hjelpe de som har ansvar for bedriftens firmabiler med å integrere en miljøvennlig best praksis i policyen for hele flåten.

Det kan få konsekvenser for personalpolitikk og annen arbeidspraksis, som kanskje må revurderes med tanke på strategi. Det kan også være nødvendig å fjerne av noen elementene på listen. Hovedområdene som må gjennomgås når en "grønn" flåtepolicy skal utarbeides, diskuteres nedenfor. Deretter lages en sjekkliste med spesifikke policytemaer som skal kontrolleres mot den eksisterende policyen.

Vi håper at innholdet vil være til hjelp. Hvis du vil diskutere noen av punktene nærmere, eller hvis du vil ha hjelp med å gjennomføre ideene i din virksomhet, ber vi deg ta kontakt med Volvo Personbilers internasjonale firmabilsalg.

1. Leverandørvalg
Et sertifisert miljøstyringssystem (ISO 14001 og/eller EMAS-registrering) er en garanti for at leverandøren har iverksatt et strukturert, langsiktig og omfattende sett aktiviteter for å redusere miljøpåvirkningen og øke oppmerksomheten blant sine ansatte. Miljøprinsipper og rapporter brukes til å presentere selskapets ambisjoner og resultater.

2. Produktinformasjon
For å kunne forstå miljøpåvirkningen fra bilparken må du kvantifisere de direkte virkningene av produktene du spesifiserer og bruker. Dette betyr at detaljerte produktspesifikasjoner kreves fra bilprodusenter og skal dekke hele miljøpåvirkningen.

3. Drivstoff
Det finnes en lang rekke forskjellige drivstoff tilgjengelig, og disse varierer fra land til land. De kortsiktige konkurrentene til diesel og bensin er komprimert naturgass (CNG), flytende petroleumsgass (LPG) og bensin-elektriske hybrider, med brenselsceller i horisonten. Det finnes ikke noe perfekt drivstoff, siden alle har sine fordeler og ulemper. Firmabillederen må avgjøre hvilke(t) drivstoff som egner seg best for bilparkens krav, med tanke på drivstofforbruk, miljøytelse (CO2, Nox, Sox, partikkelutslipp osv.), drivstoffkostnader, infrastruktur for påfylling og restverdier. For å kunne dra nytte av de nyeste ideene og unngå å utsette seg selv for bare én tilnærming, er det verdt å tenke på å ha en blandet bilpark når det gjelder drivstoffene som brukes. Det minste et foretak bør kunne iverksette, er et overvåkingssystem for drivstoff, koblet til et drivstoff-kortsystem.
Bedre drivstofføkonomi gir mindre utslipp i tillegg til at det sparer kostnader. Førere av firmabiler bør få opplæring og deretter oppmuntres til å redusere drivstofforbruket.

4. Utslipp
Ved bruk av fossile drivstoff er utslippene av drivhusgassen CO2 direkte proporsjonal med drivstofforbruket. Utslippene av karbonmonoksid, CO, hydrokarboner HC og nitrogenoksider, Nox, avhenger i stor grad av forbrenningseffektivitet og katalysatorenes ytelse.
HC og Nox er viktige faktorer i dannelsen av ozon på bakkenivå. Dieselmotoren har bedre drivstoffeffektivitet, men slipper ut mer Nox og partikler per kilometer enn bensinmotorer.

5. Service og reperasjoner
Service, reparasjon og vedlikehold forårsaker miljøpåvirkning gjennom bruk av naturressurser, avfall og skadelige verkstedsutslipp. Tilgang til verksteder med høy miljøstandard er derfor svært viktig, spesielt der service og reparasjon er outsourcet. Det er viktig at kjøretøyene vedlikeholdes i henhold til de høyeste standarder, og dermed sikrer god drivstoffeffektivitet og lavt utslippsnivå.

6. Alternative fremkomstmåter
Bilavhengigheten vokser fremdeles, og europeiske myndigheter prøver å motvirke dette ved økonomiske tiltak som skal oppmuntre oss til å bruke bilen mindre. Alternative fremkomstmåter er enklere der du har konsentrasjoner av ansatte og der det finnes virkelige alternativer.

7. Overvåkning og kontinuerlig forbedringer
Miljøforbedringer kan bare oppnås hvis ytelsen måles og overvåkes. Typiske målinger bør omfatte drivstofforbruk, CO2-utslipp, giftige utslipp og dekkbruk. Målsetninger for forbedringer bør defineres årlig og overvåkes regelmessig (sannsynligvis kvartalsvise oppdateringer) med tilbakemeldinger til sjåførene og andre interesserte.

8. Sosiale hensyn gjennom hele bilens livssyklus
Selv om bilpolitikken varierer når det gjelder hvor lenge en typisk bedrift beholder en ny bil, har de fleste bedrifter bilene i rundt tre år. Dette innebærer at bilen vil ha det meste av sin levetid hos den andre eieren og senere eiere. Dette reiser et viktig spørsmål rundt tiltakene som gjennomføres for å ta vare på og bruke bilen i henhold til bedriftens høye standarder. Det innebærer at den som selger bilen, må sikre at bilen leveres til salg med den høyeste realistiske standarden i forhold til kjøretøyets alder og kilometerstand.