Volvogarantier


Det er med garantier som med sikkerhetsdetaljer; som oftest tenker man ikke på at de finnes, men om noe uforutsett skulle inntreffe, finnes det ikke noe som er viktigere. Volvos garantier er utformet for å gjøre din tilværelse med bilen så trygg og bekymringsløs som mulig - uansett hva som skulle inntreffe.

Kontinuerlig support

Dine Volvogarantier :

Fem års/100 000 km nybilgaranti for kundeleverte biler f.o.m. 1. januar 2011
Gjelder for bil og fabrikkmontert utstyr i fem år/100 000 km, hva som kommer først, fra førstegangslevering.

Tre års/100 000 km tilbehørsgaranti
Volvo orginalt tilbehør ifølge Tilbehørskatalogen som leveres og monteres av en Volvo forhandler innen en måned eller 1 500 km (det som inntreffer først) etter at den nye bilen er overlevert, har 3 år / 100 000 km. tilbehørsgaranti.

Originalt tilbehør som blir levert og ettermontert senere enn en måned / 1 500 km, har 1 års garanti.

Ett års reservedelsgaranti
Gjelder i ett år fra kjøpsdato for «ikke fabrikkmonterte» originale reservedeler.

12 års garanti mot gjennomrustning
Volvo garanterer at dersom det i løpet av garantiperioden skulle oppstå gjennom-rusting på bilens karosseri, vil Volvo uten kostnad for kunden utbedre skaden.

Lakkgaranti
Følger bilens nybil garanti på 5 år / 100 000 km (det som oppstår først)

5 år / 80.000 Avgassgaranti
Garantien gjelder om det oppstår fabrikkasjonsfeil som medfører at kravet om forurensende avgasser i Kjøretøyforskriften ikke tilfredsstilles.

Volvogarantien og forbrukerlovgivningen
Forbrukerkjøpere har uavhengig av garantiens vilkår, begrensninger og varighet en
lengste reklamasjonsfrist etter forbrukerkjøpsloven på fem år.
Reklamasjon etter garantiene gjøres gjeldende ved at bilen leveres for utbedring på autorisert Volvo-verksted, eller at skriftlig reklamasjon blir sendt til verkstedet, forhandler eller Volvo Car Norway. Garantiene er utstedt av Volvo Car Norway, Postboks 601, 1411 Kolbotn som importør/generalagent.

Drivstoff innblanding - Drivstoffnorm EN590
Gjelder nybilsgarantien på min bil ved bruk av diesel med 7% innblanding av biodiesel?

Service og Garantiboken som følger biler solgt frem til nytt direktiv trådte i kraft, inneholder informasjon om at Volvo kun godkjenner 5% innblanding av biodiesel.

Om din Instruksjonbok inneholder informasjon om at bilen kan benytte drivstoff etter norm EN590 vil nybilsgarantien bli opprettholdt ved bruk av 7% biodiesel godkjent etter EN590.

Våre innovasjoner

Alt vi gjør er designet for mennesker, og hver eneste innovasjon vi lager, er designet for å forenkle og forbedre livet ditt. Vi er spesielt stolte over alle våre fremskritt når det gjelder effektive ytelser, tilkoplingsmuligheter og sikkerhet. Vi kaller våre visjoner innenfor disse områdene: Drive-E, Sensus og IntelliSafe.