Версия на клаузата 2023.171.0

Уведомление за поверителност – Маркетингова комуникация

В сила от:

Публикувано на:

Този документ описва как Volvo Cars (както е дефинирано по-долу) обработва Вашите лични данни като част от нашите маркетингови практики, описани по-долу.

По-долу ще намерите:

1. Кои сме ние

Когато получавате и отговаряте на маркетингови съобщения от Volvo за нашите продукти, оферти и услуги, Volvo Car Corporation и „Мото Пфое БГ“ носят съвместна отговорност за обработката на Вашите лични данни във връзка с тези маркетингови съобщения.

Юридическите лица, които носят съвместна отговорност за обработката на лични данни, са Volvo Car Corporation със седалище в Assar Gabrielssons Väg, 40531 Gothenburg, Швеция, регистрационен номер на дружеството 556074-3089, и Мото Пфое БГ, бул. „Сливница“ 444, ж.к. Люлин, София 1360, България, наричани по-долу „Volvo Cars“, „ние“ или „нас“.

2. Какви лични данни събираме и защо

Лицата, които са ни предоставили съгласието си да получават маркетингови съобщения, получават такива съобщения по различни канали (например физическа поща, телефон, електронна поща, приложението Volvo Cars, канали на социалните медии).

Като част от нашите маркетингови комуникации работим с партньори за дигитална реклама, за да създаваме и показваме маркетингово съдържание в социални мрежи и онлайн рекламни мрежи, наричани по-долу „Рекламни партньори“. Тези доставчици използват предоставените от нас лични данни и други технологии, като например бисквитки, за да показват подходящи и персонализирани реклами. Повече информация за това можете да намерите по-долу.

Нашите маркетингови дейности включват обработката на следните категории лични данни:

ЦЕЛКАТЕГОРИИ ДАННИПРАВНО ОСНОВАНИЕ
За да записваме и управляваме Вашите предпочитания.Запис на изборите Ви (дата и час на избора и система на произход).Нашето законово задължение да документираме и доказваме дали сте се съгласили да получавате маркетингови съобщения и да регистрираме кога и от какво сте се отказали.
За изпращане на маркетингови съобщения, които сте поискали или които могат да представляват интерес за Вас. Информация за контакт, включително име, имейл адрес, телефонен номер, пощенски адрес.Вашето съгласие да получавате маркетингова информация от нас или, в случай че сте закупили продукт или услуга от нас, нашият легитимен интерес да Ви изпращаме маркетингова информация.

За да Ви показваме подходящи маркетингови съобщения.

За да разберем по-добре Вашите специфични интереси и предпочитания и да можем да адаптираме съобщенията към Вас.

Информация за контакт, включително име, имейл адрес, телефонен номер, пощенски адрес.

Онлайн идентификатори, включително IP адрес.

История на покупките, предпочитан доставчик, информация за автомобила (например модел, година на модела, VIN, телематични данни, пробег и т.н.), история на сервизното обслужване, взаимодействия с отдела за обслужване на клиенти, данни за договора, като например тип и продължителност на договора, статус на абонамента за свързаност (преди това „Абонамент за Volvo On Call“), честота на отваряне/кликване върху имейл, активност в нашето приложение и на нашия уебсайт (доколкото това може да бъде свързано с Вас). Такъв е случаят с използването на приложения, когато сте влезли в системата с Вашия Volvo ID, и в случай на сърфиране в интернет, когато последвате връзка, предоставена Ви в имейл, и когато заявявате услуга, свързана с Вашия телефонен номер или имейл адрес, като например извършване на резервация за услуга или регистрация за пробно шофиране).

Нашият легитимен интерес да създаваме подходящи реклами. Когато е приложимо, Вашето съгласие за рекламни бисквитки.

За да Ви показваме подходящи и персонализирани реклами на Volvo Cars, когато посещавате сайтовете на нашите рекламни партньори, в уебсайтове на трети страни, в каналите на социалните медии и в директните комуникации (това обикновено се нарича ретаргетиране).

За да можем да откриваме и да се свързваме с правилната аудитория и да предоставяме реклама на тези лица.

Проценти на отваряне/кликване на имейл, имейл адрес, телефонен номер, данни от рекламни бисквитки.

Вашето съгласие за рекламни бисквитки на нашия уебсайт.

Вашето съгласие да получавате маркетингова информация от нас или, в случай че сте закупили продукт или услуга от нас, нашият легитимен интерес да Ви показваме и изпращаме маркетингова информация.

Считаме, че нашите рекламни партньори, като Meta и Google, носят съвместна отговорност с нас (съвместни администратори) в тези сценарии.

Статистически анализ на ефективността на нашите маркетингови комуникации.

Ангажираност с потребителите, обратна връзка от тях и жалби, подадени по телефона в нашия кол център.

Честота на отваряне и кликване върху имейли, дата и час на взаимодействие с нашите имейли, както и връзките, върху които получателят е кликнал. Имейлите и нашият уебсайт съдържат пиксели за проследяване, които измерват честотата на отваряне и кликване.

Изтегляния на приложението на Volvo Cars, активации, взаимодействия, деинсталации, състояние на лиценза, отписвания, обсег в каналите на социалните медии, взаимодействия, кликвания, отваряния, потенциални клиенти, възпроизвеждане на видеоклипове въз основа на IP адреси, пиксели за проследяване и конектори на трети страни.

Нашият легитимен интерес да измерваме ефективността на маркетинговите си дейности, когато става въпрос за уеб активност, при условие че потребителят е приел рекламни бисквитки на нашия уебсайт.

3. Колко дълго съхраняваме Вашите данни

Обработваме Вашите лични данни, както е посочено по-горе, докато не оттеглите съгласието си или не се откажете да получавате маркетинг от нас. Ако оттеглите съгласието си или се откажете, ще ограничим обработката на лични данни до поддържане на списък за отхвърляне, за да се погрижим да не Ви изпращаме маркетингови съобщения по невнимание. Нашето правно основание за това е законовото ни задължение да зачитаме Вашия избор.

4. С кого споделяме Вашите лични данни

Ще споделим Вашите лични данни със следните категории трети лица при индивидуално разглеждане на всеки случай:

  • Нашите обработващи лица, подкрепящи дейността ни като цяло, като например доставчици на решения за ИТ;
  • Нашите обработващи лица, подкрепящи директния маркетинг, са ограничени от договор в своите възможности да използват Вашите лични данни за каквито и да било други цели, освен за предоставяне на услуги на нас в съответствие с всяко договорено споразумение за обработване на данни.

Ние ще обработваме Вашите лични данни и ще споделяме Вашите лични данни със следните организации (които обработват личните данни от наше име или за да Ви предоставят продукти и услуги с марката Volvo):

  • Нашата компания-майка Volvo Car Corporation (и нейните подизпълнители) за управление на нашия уебсайт и за съхранение на данни;
  • Доставчици на ИТ (и техните подизпълнители), които ни доставят системи за обща бизнес поддръжка, например доставчици на софтуер и съхранение на данни като Salesforce (и техните подизпълнители), които използваме за нашите CRM системи и съхранение на данни.

Имаме споразумение за обработка на данните с всеки от обработващите което се ограничава по договор до възможността да използват личните ви данни за всички други цели, освен да ни предоставят услуги или да Ви предоставят продукти или услуги с марката Volvo. Всяка организация е задължена да запази информацията поверителна и да обработва само личните данни в съответствие със съществуващото споразумение за обработка на данните.

Вашите лични данни може да бъдат прехвърлени в държава извън България/Швеция. В такива случаи ще гарантираме, че са налице надеждни договорни мерки, които в съответствие с ОРЗД осигуряват адекватно ниво на защита на правата на субектите на данни на това място.

Свържете се с нас (във връзка с раздел шест по-долу), ако имате въпроси във връзка с прехвърлянето на личните си данни извън Европейската икономическа общност.

5. Вашите права във връзка с обработването на данни, извършвано от нас

Като субект на данни имате конкретни законни права, свързани с личните данни, които съхраняваме за Вас, включително правото да оттеглите съгласието си или да възразите срещу обработването на данните Ви, да получите достъп до данните, които съхраняваме за Вас, да поискате коригиране или ограничаване на данните Ви, да поискате данните Ви да бъдат прехвърлени на друго лице, да поискате да изтрием данните Ви и, като крайна мярка, да подадете жалба до надзорен орган за защита на данните. За повече информация относно Вашите права, моля, вижте информацията за контакт по-долу.

Можете да упражните правата си във връзка със:

  • събирането и използване на Вашите лични данни от наша страна и
  • събирането и използването на Вашите лични данни във връзка с дейности с нашите рекламни партньори, когато те са съвместни администратори. (В някои случаи може да препратим заявката Ви, когато нашите рекламни партньори поемат отговорност за управлението на тези заявки).

Кликнете тук, за да попълните заявката си (първо изберете държавата или региона си, след което отворете и попълнете онлайн формуляра), което ще ни помогне да обработим заявката Ви по правилния начин. За заявки, подадени по телефон или имейл, ще трябва да ни предоставите достатъчно информация, която да ни позволи да проверим в разумна степен, че Вие сте лицето, чиито лични данни сме събрали.

6. Информация за връзка

За да упражните правата си, моля, вижте раздел 5 по-горе. Ако имате други въпроси във връзка с темата за защита на личните данни, можете да се свържете с нас чрез данните, посочени в Бизнес информация.

Можете също така да се свържете с длъжностното лице за защита на данните на Volvo Car Corporation, както следва:

Компания: Volvo Car Corporation

Пощенски адрес: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Gothenburg, Швеция

Имейл адрес: globdpo@volvocars.com

7. Изменения на нашето Уведомление за защита на личните данни

Запазваме си правото по свое усмотрение да изменяме нашите практики за защита на личните данни и да актуализираме и променяме настоящото уведомление за защита на личните данни по всяко време. Когато правим значителни изменения по настоящото уведомление, и в частност когато това уведомление изисква Вашето съгласие, ще Ви уведомяваме за измененията.

Настоящото уведомление за защита на личните данни е актуално към датата, посочена най-отгоре на документа.