Заявка на субект във връзка с лични данни

Общият регламент за защита на личните данни (GDPR) и други закони и разпоредби за защита на данните се фокусират върху вас като физическо лице, което има право да се разпорежда със своите лични данни, и ви предоставят определени права. Вижте повече информация за това как обработваме личните данни, като прочетете нашата декларация за поверителност.

С подаването на тази заявка, Volvo Cars ще ви помогне да упражните правото си на информация или достъп до вашите лични данни, или да упражните някое от другите си права.