Версия на клаузата 2021.186.0

Уведомление за поверителност - Volvo ID

В сила от:

Публикувано на:

Този документ описва как Volvo Cars (според дефиницията по-долу) обработва Вашите лични данни, когато създадете и използвате Вашия Volvo ID за достъп до услуги в рамките на дигиталната екосистема на Volvo Cars (оттук нататък наричан „Volvo ID").

Можете да я намерите по-долу:

1. Кои сме ние

Юридическото лице, отговорно за обработването на лични данни във връзка със създаването и използването на Вашия Volvo ID, е Volvo Car Corporation с регистриран офис на Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gothenburg, Швеция, фирмен регистрационен номер 556074-3089, оттук нататък наричано „Volvo Cars", „ние" или „нас".

2. Какви лични данни събираме и защо

Създаването и използването на Вашия Volvo ID за достъп до услуги в рамките на дигиталната екосистема на Volvo Cars включва обработката на следните категории лични данни:

Ние събираме от Вас Вашите идентификатори (като име и фамилия, телефонен номер и имейл адрес и парола), за да Ви създадем акаунт при нас, да Ви предоставим достъп до Услугите на Volvo Cars, които изискват Volvo ID, и комуникираме с Вас по отношение на Вашия Volvo ID. Правното основание за тази обработка на данни е изпълнението на договора, който сте сключили с Volvo Cars ((чл. 6.1.b) ОРЗД).

За да предоставим обзор на Вашия Volvo ID и свързаните с него услуги на Портал Volvo ID, ние обработваме Вашия Volvo ID, информация за автомобила (VIN, данни за автомобила) и услуги, свързани с Вашия Volvo ID. Правното основание за тази обработка е законният интерес ((чл. 6.1.е) от ОРЗД), за да посочване на всички автомобили и услуги, които са свързани с Вашия Volvo ID.

Също така обработваме Вашите лични данни с цел отстраняване на неизправности, във връзка със създаването или използването на Вашия Volvo ID, и за да подобрим надеждността на нашия продукт. След това използваме част от Вашия Volvo ID (потребителско име и ID на потребител). Правното основание за това е нашият законен интерес ((чл. 6.1.f) GDPR) за осигуряване на стабилен и надежден продукт за Вас.

3. Колко дълго съхраняваме Вашите данни

Ще пазим Вашите лични данни, докато имате регистриран Volvo ID. Ако изтриете своя Volvo ID (което можете да направите от Портала на Volvo ID), Volvo ID и свързаните с него данни ще бъдат изтрити в рамките на 30 (тридесет) дни след Вашата заявка за изтриване.

4. С кого споделяме Вашите лични данни

Нашите категории доставчици на услуги, подпомагащи предоставянето на Volvo ID, са:

 • доставчик на услуги за създаване и удостоверяване на акаунт;
 • хостинг на данни
 • разпространение на имейли и SMS
 • доставчик на услуги за отстраняване на неизправности

Те са ограничени от договор в своите възможности да използват Вашите лични данни за каквито и да било други цели, освен за предоставяне на услуги на нас в съответствие с всяко договорено споразумение за обработване на данни: В някои от тези ситуации използването на обработващите лични данни включва ограничено предаване на лични данни извън Европейския съюз. Взели сме предпазни мерки, за да бъдат такива трансфери ограничени до необходимия минимум и да включват само данни, които не могат директно да Ви идентифицират и по този начин представляват много нисък риск в случай на неразрешено разкриване.

5. Вашите права във връзка с обработването на данни, извършвано от нас

Като субект на данни, Вие имате конкретни законови права, предоставени от Общия регламент за защита на данните, по отношение на личните данни, които обработваме за Вас. Те са обяснени накратко по-долу и можете да ги упражните, като попълните специалния формуляр, посочен по-долу.

 1. Право на оттегляне на съгласието: Когато сте ни дали съгласие за обработване на личните Ви данни, по всяко време можете да оттеглите това съгласие с бъдещо действие.
 2. Право на достъп до личните Ви данни: Можете да поискате от нас информация във връзка с личните данни, с които разполагаме за Вас. Ще Ви предоставим копие от Вашите лични данни при заявка от Ваша страна. Ако поискате допълнителни копия на личните Ви данни, може да Ви начислим разумна такса, която базираме на своите административни разходи. Имате правото на информация относно нашите предпазни механизми при прехвърляне на Вашите лични данни в страна извън ЕС и ЕИЗ, ако поискате да потвърдим дали обработваме Вашите лични данни или не, и ако прехвърляме личните Ви данни в страна, която е извън ЕС и ЕИЗ.
 3. Право на коригиране: Можете да получите от нас корекция на неточни или непълни лични данни във връзка с Вас. Полагаме разумни усилия да държим личните данни, с които разполагаме или които управляваме, и които се използват редовно, в точен, пълен, актуален и релевантен вид на базата на най-скорошната информация, която сме получили.
 4. Право на ограничаване: Можете да ни наложите ограничение за обработването на личните Ви данни, ако:
  1. оспорите точността на Вашите лични данни, за периода, необходим да проверим точността,
  2. обработването е незаконно и поискате ограничение на обработването, вместо изтриване на личните Ви данни,
  3. вече нямаме нужда от Вашите лични данни за целите на обработката, но Вие имате нужда от тях за установяване, упражняване или защита на правни искове, или
  4. възразите срещу обработването, докато ние проверим дали нашите законни основания имат превес над Вашите.
 5. Право на преносимост: Имате правото да получите своите лични данни, които сте ни предоставили, и, когато е техническо постижимо, да поискате да прехвърлим Вашите лични данни (които сте ни предоставили) на друга организация, ако:
  1. обработваме Вашите лични данни чрез автоматизирани средства;
  2. базираме обработването на Вашите лични данни на Вашето съгласие, или нашето обработване на личните Ви данни е необходимо за изпълнение на договор, по който Вие сте страна;
  3. Вашите лични данни са ни предоставени от Вас; и
  4. правото Ви на преносимост не засяга по негативен начин правата и свободите на други лица.
  Имате правото да получите своите лични данни в структуриран, често използван и машинно четим формат. Правото Ви да получите личните си данни не бива да засяга по негативен начин правата и свободите на други лица. Правото Ви Вашите лични данни да бъдат прехвърлени от нас към друга организация е Ваше право, ако това прехвърляне е технически постижимо.
 6. Право на изтриване: Имате правото да поискате да изтрием личните данни, които обработваме за Вас. Трябва да изпълним тази заявка, ако обработваме Ваши лични данни, освен ако обработката не е необходима:
  1. за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация;
  2. за спазване на законово задължение, което изисква обработка по закон на Съюза или на страна-членка, чийто субект сме ние;
  3. за архивни цели в обществен интерес, за целите на научни или исторически изследвания или статистически цели; или
  4. за установяване, упражняване или защита на правни искания.
 7. Право на възражение: Можете да възразите – по всяко време – срещу обработването на Вашите лични данни поради Вашата конкретна ситуация, ако обработването не се базира на Вашето съгласие, а на нашите законни интереси или законните интереси на трети лица. В такъв случай повече няма да обработваме Вашите лични данни, освен ако не можем да демонстрираме неоспорими законни основания и интерес в превес за обработване или с цел установяване, упражняване или защита на правни искания. Ако възразявате срещу обработването, моля, посочете дали също така искате Вашите данни да бъдат изтрити, в противен случай само ще ограничим обработването. Също така имате право да възразите по всяко време, независимо по каквато и да е причина, срещу обработването на Вашите лични данни за директен маркетинг (което включва профилиране, доколкото това е свързано с такъв директен маркетинг), ако такава обработка се основава на нашия легитимен интерес. Ако маркетингът е на базата на Вашето съгласие, можете да оттеглите съгласието си (вижте по-горе).
 8. Право за подаване на жалба: Можете да подадете оплакване до местната надзорна служба за защита на данните или до друг орган за защита на данните в ЕС. Ще Ви бъдем благодарни обаче, ако първо се свържете с нас, за да се опитаме да решим Вашия проблем – можете да намерите данните за връзка с нас по-долу.

Можете да упражните правата си по отношение на нас, като попълните този формуляр, което ще ни помогне да подходим към заявката Ви по правилния начин. Онлайн формулярът съдържа информацията, която ни е необходима, за да потвърдим самоличността Ви и да разгледаме заявката Ви. За заявки, изпратени по телефон или имейл, ще трябва да ни предоставите достатъчно информация, която ни позволява в разумна степен да се уверим, че Вие сте лицето, чийто лични данни сме събрали, и да опишете заявката си достатъчно подробно, за да можем да я оценим и да реагираме по правилния начин. Ако не можем да потвърдим Вашата самоличност за заявки за достъп и изтриване с предоставената информация, може да поискаме от Вас допълнителна информация.

6. Информация за връзка

За да упражните правата си, моля, вижте раздел 5 по-горе. Ако имате други въпроси във връзка с темата за защита на личните данни, можете да се свържете с нас по следните начини:

Volvo Car Corporation

Пощенски адрес: Assar Gabrielssons väg, SE-405 31, Gothenburg, Швеция

Имейл адрес: globdpo@volvocars.com

7. Изменения на нашето Уведомление за защита на личните данни

Запазваме си правото по свое усмотрение да изменяме нашите практики за защита на личните данни и да актуализираме и променяме настоящото уведомление за защита на личните данни по всяко време. Когато правим значителни изменения по настоящото уведомление, и в частност когато това уведомление изисква Вашето съгласие, ще Ви уведомяваме за измененията. Настоящото уведомление за защита на личните данни е актуално към датата, посочена най-отгоре на документа.