Пейзаж с вятърни турбини - Чиста енергия

Volvo. Recharged.

"Нашите автомобили винаги са били проектирани да защитават хората. Сега ще ги проектираме така, че да опазват и планетата."

За по-безопасно бъдеще

Ние обновяваме всичко, което правим, от автомобилите до заводите и веригата си за доставки. Амбицията ни е да намалим въглеродния си отпечатък с 40% на автомобил до 2025 г. спрямо 2018 г. И да сме устойчиви по отношение на климата до 2040 г. Защото имаме само една планета.

Volvo Recharge. Отговорен лукс.

Представяме Ви Volvo Recharge – нашата нова гама усъвършенствани изцяло електрически и plug-in хибридни автомобили, проектирани да Ви предоставят изтънчено и по-устойчиво усещане при шофиране. Автомобилите, на които се доверявате да опазват близките Ви, сега помагат за опазването и на тяхното бъдеще.

Подробности за Volvo Recharge

Всеки нов автомобил Volvo, който лансираме, ще бъде електрифициран.
В момента ние сме единственият традиционен производител на автомобили, който предлага Plug-in хибридни опции за всички свои модели. А през следващите 5 години ще лансираме пет нови изцяло електрически автомобила. Амбицията ни е до 2025 г. половината от автомобилите, които продаваме, да са електрически.

Volvo XC40, включен в зарядна станция

Представяме Ви XC40 Recharge

Първият изцяло електрически SUV автомобил на Volvo е тук. Проектиран за Вашия начин на живот и конструиран да защитава Вас и планетата.

Електрификацията не е достатъчна

Това е начало. Но не е цялото решение. За да защитим планетата си, трябва да направим нещо повече от просто да електрифицираме автомобилите си. Визията ни е да сме устойчиви по отношение на климата в цялата ни верига на стойността до 2040 г. - с цяло десетилетие преди целта на Парижкото споразумение. Така че всичко, което правим, трябва да бъде обновено.

Дейност. Recharged.

До 2025 г. целим да намалим общите въглеродни емисии от дейността си с 25% на автомобил спрямо 2018 г. Това включва всичко, което правим като компания, от производството до бизнес пътуванията, както и мрежата ни от търговци. Вече работим за устойчивост по отношение на климата в производствената ни дейност до 2025 г. и имаме напредък в около 80% от заводите ни по света, захранвани от възобновяема енергия.
Подготовка на автомобил за доставка
Метален лист за Volvo Cars

Верига за доставки. Recharged.

Целта ни е да намалим въглеродните емисии във веригата ни за доставки - основна част от общите емисии във веригата ни на стойността - с 25% на автомобил до 2025 г. спрямо 2018 г. Това включва емисии, генерирани от производството на компоненти и материали и от добива на минерали и метали. Ще работим по тази визия в няколко направления, включително да помагаме на доставчиците ни да увеличат потреблението на възобновяема енергия, да използваме по-устойчиви материали в автомобилите си и да намаляваме отпадъците. Вече имаме амбицията, че поне 25% от цялата пластмаса, използвана в новите автомобили Volvo, лансирани след 2025 г., ще бъде от рециклирани материали.

Шофиране. Recharged.

Повечето от въглеродните емисии в автомобилите с Plug-in хибридна версия се генерират, когато той се задвижва чрез бензин. За да стимулираме водачите на Plug-in хибриди на Volvo да шофират възможно най-устойчиво, ние се стремим да въвеждаме начини за възнаграждаване на шофирането в изцяло електрически режим.
Пейзаж с вятърни турбини и автомобил Volvo на пътя