XC90

2017

Rengaspaineiden valvonta*

Rengaspainevalvonnan järjestelmä, Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS), varoittaa varoitussymbolilla kuljettajan näytössä, kun rengaspaine on liian matala yhdessä tai useammassa auton renkaassa.

Jos symboli vilkkuu ensin noin minuutin ajan ja sen jälkeen palaa jatkuvasti, voi se johtua siitä, että järjestelmä ei tunnista matalaa rengaspainetta tai ei pysty varoittamaan siitä tarkoituksen mukaisella tavalla.

SymboliSisältö
P5-1507 Symbol TPMS
  • Symboli palaa liian pienen rengaspaineen yhteydessä.
  • Symboli vilkkuu noin minuutin ajan ja alkaa sitten palaa kiinteästi, jos ITPMS-järjestelmässä on vika.

Järjestelmän kuvaus

ITPMS mittaa eri pyörien väliset pyörintänopeuserot ABS-järjestelmän kautta voidakseen päätellä, onko renkaissa oikea rengaspaine. Jos rengaspaine on liian matala, renkaan läpimitta muuttuu ja siten myös sen pyörimisnopeus. Vertaamalla renkaita toisiinsa järjestelmä voi määrittää, onko yhdessä tai useammassa renkaassa liian pieni paine.

Kun rengaspaine on liian alhainen, alhaisen rengaspaineen merkkisymboli syttyy kuljettajan näytössä ja näyttöön tulee ilmoitus, ks. myös alla oleva otsikko "Ilmoitukset kuljettajan näytössä".

Yleisiä tietoja rengaspaineiden valvontajärjestelmästä

Alla olevissa tiedoissa rengaspaineiden valvontajärjestelmää kutsutaan yleisesti nimellä TPMS.

Jokainen rengas, mukaan lukien vararengas*, on tarkastettava kuukausittain. Tarkastettavan renkaan on oltava kylmä ja siinä on oltava autonvalmistajan rengaspainetarrassa tai rengaspainetaulukossa suosittelema ilmanpaine. Jos auton renkaiden koko on jotakin muuta kuin valmistaja suosittelee, selvittäkää kyseisten renkaiden oikea rengaspaine.

Turvallisuuden lisäämiseksi entisestään auto on varustettu rengaspaineiden valvontajärjestelmällä (TPMS), joka ilmoittaa, kun yhden tai useamman renkaan paine on matala. Kun matalan ilmanpaineen merkkivalosymboli syttyy, pysäyttäkää auto ja tarkastakaa renkaat mahdollisimman nopeasti ja täyttäkää renkaat oikeaan paineeseen.

Ajaminen liian tyhjillä renkailla voi johtaa renkaiden ylikuumenemiseen, mikä voi aiheuttaa niiden puhkeamisen. Matala rengaspaine heikentää myös polttoainetehokkuutta ja renkaiden käyttöikää, ja se voi vaikuttaa auton käsiteltävyyteen ja sen pysähtymiskykyyn. Huomatkaa, että TPMS ei korvaa tavanomaista renkaiden huoltoa. Oikeiden rengaspaineiden pitäminen renkaissa on kuljettajan vastuulla, vaikka liian matalan rengaspaineen rajaa ei ole saavutettu niin, että merkkivalosymboli olisi syttynyt.

Auto on varustettu myös TPMS-järjestelmävianilmaisimella, joka ilmoittaa, jos järjestelmä ei toimin oikein. TPMS-järjestelmävianilmaisin on yhdistetty matalan rengaspaineen merkkivalosymboliin. Kun järjestelmä havaitsee toimintahäiriön, symboli vilkkuu kuljettajan näytössä noin minuutin ajan ja palaa sen jälkeen jatkuvasti. Tämä toistuu joka kerta, kun auto käynnistetään siihen asti, kunnes vika on korjattu. Kun symboli palaa, järjestelmän kyky havaita matalia rengaspaineita tai varoittaa niistä voi olla heikentynyt.

Järjestelmävika TPMS:ssä voi aiheutua monesta syystä, esimerkiksi vararenkaan vaihtamisen jälkeen, tai sitten toiset renkaat tai pyörät voivat estää TPMS:ää toimimasta normaalisti.

Tarkistakaa aina TPMS:n merkkivalosymboli, kun yksi tai useampi renkaista on vaihdettu, jotta voitaisiin varmistua siitä, että uusi rengas tai pyörä toimii oikein TPMS:n kanssa.

Ilmoitus kuljettajan näytössä

Seuraava ilmoitus voidaan esittää samalla, kun merkkisymboli syttyy:

  • Rengaspaine alhainen Tarkasta renkaat, kalibroi täytön jälkeen
  • Rengaspainejärjest. Tilapäisesti ei käytettävissä
  • Rengaspainejärjest. Huolto tarpeen.

Jos järjestelmä ei pysty päättelemään, minkä renkaan paine on alhainen, kaikki neljä rengasta näytetään keskinäytössä.

Muistettavaa

  • Kalibroikaa järjestelmä aina renkaan vaihdon tai rengaspaineen säätämisen jälkeen. Katsokaa Volvon suosittelemat rengaspaineet kuljettajan puoleisen ovipilarin rengaspainetarrasta.
  • Järjestelmä ei korvaa renkaiden tavallista huoltoa.
  • ITPMS:ää ei ole mahdollista sulkea.
  1. * Valinnais-/lisävaruste.

Oliko tästä apua?