Yhdistäkää matkapuhelimenne

16 Tulokset

Bluetooth®-handsfree-puhelun käsittely

Bluetooth®-yhteensopiva matkapuhelin voidaan yhdistää ja käyttää sitä handsfree-puhelimena autossanne. Bluetooth®-handsfree -toiminnon aktivointi ja puhelun käsittely, ks. seuraavia ohjeita.

Puhelimet ja Bluetooth-yhteensopivuus

Bluetooth on langaton tekniikka, joka mahdollistaa yhdistämisen eri medialaitteiden välillä. Puhelimen yhdistämiseksi Volvon Bluetooth-järjestelmään pitää puhelimen olla yhteensopiva auton kanssa. Volvo arvioi jatkuvasti Bluetooth-puhelimia selvittääkseen, ovatko ne yhteensopivia.

Vaihtaminen toiseen Bluetooth®-laitteeseen

Jos Volvoonne on kytkettynä useampi kuin yksi laite, voitte helposti muuttaa sen, mihin laitteeseen sen pitää olla yhdistettynä, noudattamalla seuraavia ohjeita.

Tekstiviestit

Jos autonne on varustettu Sensus Connect -järjestelmällä, on mahdollista saada tekstiviestit matkapuhelimestanne luettaviksi Volvoonne. Tämä artikkeli kertoo, kuinka se tehdään.

Bluetooth® -laitteen yhdistäminen Volvoonne

Kun yhdistätte Bluetooth®-yksikön, voitte tehdä tämän joko yksiköstä tai Volvostanne. Tämä artikkeli kertoo, kuinka luotte yhteyden Bluetooth® -laitteesta (esim. matkapuhelin tai tabletti) Volvoonne.

Matkapuhelimen yhdistäminen autoon Bluetooth -yhteyden avulla

Yhdistäkää matkapuhelimenne Bluetooth -yhteyden avulla, jotta voitte käyttää handsfree-toimintoja tai suoratoistaa musiikkia autossa langattomasti. Tässä artikkelissa kuvaillaan, miten muodostatte yhteyden matkapuhelimenne ja Volvonne välille.

Bluetooth-profiilit Sensus IAM2.1 -järjestelmää varten

Sensus IAM2.1 tukee Bluetooth Core -versiota 2.0+EDR. Taulukosta ilmenee, mitä Bluetooth-profiileja teidän autonne infotainment-järjestelmä tukee. (Artikkeli koskee autoja, joiden infotainment-järjestelmä on Sensus IAM2.1)

Volvon ja Bluetooth® -laitteen kytkeminen pariksi

Kun yhdistätte Bluetooth®-yksikön, voitte tehdä tämän joko yksiköstä tai Volvostanne. Tämä artikkeli kertoo, kuinka luotte yhteyden Volvonne ja Bluetooth®-laitteen (esim. matkapuhelimen tai tabletin) välille.

Bluetooth-profiilit Sensus Connect -järjestelmää varten

Sensus Connect IHU tukee Bluetooth Core -versiota 2.1+EDR. Taulukosta ilmenee, mitä Bluetooth-profiileja teidän autonne infotainment-järjestelmä tukee. (Artikkeli koskee autoja, joiden infotainment-järjestelmä on Sensus Connect IHU 3.0 - 3.2).

Bluetooth® ja Volvonne

Bluetooth® on langaton tekniikka, joka mahdollistaa yhdistämisen eri medialaitteiden välillä. Tämä artikkeli kertoo Bluetooth®-järjestelmän toiminnot ja edut Volvossanne.

Bluetooth-profiilit Sensus Connect IHU -järjestelmää varten

Sensus Connect IHU tukee Bluetooth Core -versiota 2.1+EDR. Taulukosta ilmenee, mitä Bluetooth-profiileja teidän autonne infotainment-järjestelmä tukee. (Artikkeli koskee autoja, joiden infotainment-järjestelmä on Sensus Connect IHU).

Bluetooth-laitteen poistaminen Volvostanne

Jos haluatte poista Bluetooth-laitteen pysyvästi Volvostanne, noudattakaa seuraavia ohjeita. Kun tämä on tehty, laitetta ei enää listata käytettävissä oleviin, liitettäviin laitteisiin.

Vinkkejä Bluetooth-yhteyden käyttämiseen

Jos yhteys tai toiminta autonne ja Bluetooth-laitteenne välillä ei toimi odotetusti, seuraavista vinkeistä saattaa olla apua.

Bluetooth -laitteen kytkeminen pois Volvostanne

On mahdollista kytkeä Bluetooth -laite pois Volvostanne. Kun tämä on tehty, laite ei enää ole yhdistettynä autoonne.

Puheohjauksen käyttö

Puheohjaus antaa Teille mahdollisuuden aktivoida puheella tiettyjä toimintoja multimediajärjestelmässä, radiossa, Bluetooth®-yhdistetyssä matkapuhelimessa tai Volvon navigointijärjestelmässä.

Puhelinluettelon siirtäminen Volvoonne

On mahdollista ladata puhelinluettelo matkapuhelimestanne Volvoonne. Toimintatapa vaihtelee riippuen järjestelmästä, jolla Volvonne on varustettu.