Verzija članka 2021.117.0

Obavijest o zaštiti privatnosti za automobile Volvo

Na snazi od:

Objavljeno:

Obavijest o zaštiti privatnih podataka objašnjava kako Volvo Cars (kako je definiran u nastavku) obrađuje podatke koje generira automobil, kada kupci upotrebljavaju vozilo Volvo i pridružene povezane usluge koje pruža Volvo Cars.

Ovaj dokument objašnjava samo obradu osobnih podataka povezanih sa značajkama najnovijih modela automobila Volvo, ali ovdje nećete pronaći objašnjenje samih značajki – za to pogledajte vlasnički priručnik za odgovarajući model. Napominjemo da ova obavijest ima prednost u slučaju bilo kakvih odstupanja između ove obavijesti i vlasničkog priručnika u vezi s obradom osobnih podataka. Uz to, budući da priručnik objašnjava sve značajke, uključivat će naznake podataka koji se obrađuju i za druge značajke osim za one navedene u nastavku – to je ili zato što te značajke upotrebljavaju lokalnu obradu (podaci ne napuštaju automobil) i stoga ne predstavljaju obradu osobnih podataka koju provodi tvrtka Volvo Cars, ili zato što se odnose na obradu osobnih podataka koju provode treće strane kao zasebni voditelji obrade (primjerice Google u slučaju sustava infotainment Android Automotive).

Također, budući da obrada podataka ovisi o uslugama kojima je automobil opremljen i o uslugama koje odlučite aktivirati, ovaj dokument predstavlja najširi mogući opseg obrade. Podrazumijeva se da ako imate stariji model automobila ili ako novi model nije opremljen određenom značajkom, neće doći do obrade podataka povezane s tom značajkom.

Ova obavijest o zaštiti osobnih podataka ne primjenjuje se na:

 • posebna vozila (npr. policijski automobili);
 • obradu osobnih podataka koji ne napuštaju automobil (lokalna obrada);
 • obradu osobnih podataka kada komunicirate s nekom od naših maloprodaja (primjerice pri kupnji automobila);
 • vašu upotrebu softvera i aplikacija/usluga trećih strana u automobilu (kao što su Google Automotive i bilo koje aplikacije u sustavu automobila infotainment);
 • Vaša upotreba mobilnih aplikacija koje pruža Volvo Cars, kao što je aplikacija Volvo On Call/Volvo Cars;
 • vašu upotrebu usluga s dodanom vrijednošću trećih strana na temelju podataka o automobilu (kao što je osiguranje na temelju vožnje);
 • pružanje usluge pristupa internetu u vašem automobilu, koju operator mobilne mreže isporučuje neovisno o korporaciji Volvo Cars.

U nastavku možete pronaći:

1. Tko je odgovoran za obradu vaših osobnih podataka

Niže navedena pravna osoba koja je odgovorna za obradu osobnih podataka je Volvo Car Corporation, sa sjedištem na adresi Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Göteborg, Švedska, matični broj trgovačkog društva 556074-3089, u daljnjem tekstu "Volvo Cars", "mi" ili "nas". U nekim situacijama obrada osobnih podataka ima zajedničke voditelje obrade koji se navode u odgovarajućim člancima. Međutim, u svim su situacijama zajednički voditelji obrade suglasni da vam informacije pruža Volvo Cars i da možete ostvariti svoja prava (vidjeti odjeljak 3 u nastavku).

2. Koje osobne podatke prikupljamo i što se s njima događa

2.1. Obrada osobnih podataka dok vozite

2.1.1. Analitika podataka iz vozila

Podatke o vozilima (navedene u nastavku) obrađujemo da bismo dobili statističke podatke o našim vozilima i o njihovu načinu upotrebe. Te podatke upotrebljavamo u svrhu istraživanja i razvoja proizvoda, osobito za poboljšanje i praćenje kvalitete vozila i njihovih sigurnosnih značajki. Služe i za upravljanje jamstvenim obvezama korporacije Volvo Cars i ispunjavanje naših zakonskih zahtjeva koji se odnose na praćenje emisija.

Kategorije podataka koji se upotrebljavaju:

 • identifikacijski broj vozila (VIN);
 • identifikatori verzija softvera i hardvera vozila;
 • dijagnostički kodovi grešaka (DTC);

Volvo Cars također prikuplja sljedeće informacije o visokonaponskoj bateriji vozila (ako je primjenjivo):

 • ID oznaka, kapacitet i zdravlje visokonaponske baterije;
 • informacije o tržištu vozila;
 • informacije o stanici za punjenje (npr. status dostupnosti, vrsta napajanja, ID pola itd.);
 • dijagnostički podaci tijekom punjenja (npr. trajanje, stanje napunjenosti, fluktuacija struje itd.).

Pravna osnova za obradu gore navedenih podataka je vaša privola (čl. 6. st. 1. toč. (a) OUZP-a).

Podaci identifikacijski broj vozila (VIN), identifikatori verzija hardvera i softvera vozila i dijagnostički kodovi grešaka (DTC) čuvaju se dvije godine, dok se informacije o visokonaponskoj bateriji vozila čuvaju tijekom životnog vijeka baterije.

U slučaju hibridnih ili električnih vozila, Volvo Cars i Polestar Performance AB (švedska tvrtka sa sjedištem u Göteborgu, Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31, Švedska, u daljnjem tekstu "Polestar") dijele podatke analize iz svojih vozila. Podaci analize koje razmjenjuju Volvo Cars i Polestar, kao što je gore navedeno, čisto su tehničke prirode i ne uključuju stvarne podatke o kupcima. Podaci analize koje prikupljeni putem platformi Volvo Cars i Polestar razmjenjuju se između dviju kompanija u svrhu poboljšanja i praćenja kvalitete vozila, izvedbe električnih i hibridnih značajki te sigurnosnih značajki.

Kao takozvani zajednički voditelji obrade prema OUZP-u, Volvo Cars i Polestar zajednički su odgovorni za ovu obradu podataka analize. Volvo Cars i Polestar suglasni su da je Volvo Cars odgovoran za pružanje informacija svojim kupcima te da će Volvovi kupci u odnosu na Volvo Cars imati odgovarajuća prava koja pruža OUZP. O tome možete pročitati u odjeljku 3 u nastavku (Koja prava imate u odnosu na obradu podataka koju provodimo).

2.1.2. Bežična ažuriranja softvera

Da bismo mogli održavati softver vozila i izravno pružiti potrebna ažuriranja softvera, obrađujemo sljedeće podatke:

 • identifikacijski broj vozila (VIN);
 • Verzija softvera vozila;
 • dijagnostički kodovi grešaka; i
 • Datum proizvodnje vozila.

Gore navedene podatke obrađujemo ako ste dali privolu za to (čl. 6. st. 1. toč. (a) OUZP-a). Ako odbijete bežična ažuriranja softvera, ovo će vam onemogućiti upotrebu naših ažuriranih usluga ili ih nećete moći u potpunosti upotrebljavati. Izostanak ažuriranja također može povećati rizik od kibernetičkih incidenata, slično kao u slučaju svih ostalih pametnih uređaja. Napominjemo da možete odlučiti da se ažuriranja instaliraju u nekoj od naših radionica.

Zadržat ćemo evidenciju ažuriranja softvera izvršenih na automobilu tijekom cijelog životnog vijeka vozila.

2.1.3. Connected Safety

Naša su vozila opremljena dodatnom sigurnosnom funkcijom Connected Safety koja vas informira o trenutačnim prometnim situacijama na ruti. Te se informacije temelje na komunikaciji između vašeg automobila i drugih vozila u kojima je također aktiviran sustav Connected Safety (Volvovi automobili i kamioni). Te se informacije upotrebljavaju za rano upozoravanje vozača na promjene stanja na cesti prikazujući odgovarajuća upozorenja, omogućavajući vozaču da u skladu s tim prilagodi svoj stil vožnje. Informacije koje uključuju osobne podatke, osobito identitet vozača, ne razmjenjuju se među vozilima. Međutim, ako su uključena svjetla za slučaj opasnosti vašeg vozila ili vaše vozilo otkrije smanjeno trenje između vaših guma i ceste, informacije o tome mogu se poslati nadolazećim vozilima koja se približavaju lokaciji vašeg vozila.

Usluga Connected Safety pružit će vam upozorenja o nadolazećim opasnostima na cesti (npr. sklizak kolnik, upozorenja o uključenim svjetlima za slučaj opasnosti) te će prikupljati podatke iz vašeg automobila i pridonositi usluzi:

 • identifikacijski broj vozila (VIN)
 • informacije o internetskoj vezi (Wi-Fi/PSIM/Bluetooth)
 • aktivacija upozorenja o skliskom kolniku
 • uključenje svjetla za slučaj opasnosti
 • vremenska oznaka kod svakog upozorenja
 • lokacija upozorenja
 • 3D mapiranje ceste.

Gore navedene podatke obrađujemo tijekom pružanja usluge vama (čl.  6. st. 1. toč. (b) OUZP-a). Uslugu možete uključiti i isključiti u svakom trenutku.

Uz to, prethodno navedeni podaci obrađuju se anonimno i prenose se tvrtki Volvo Trucks (radi ostvarivanja usluge Connected Safety) i prometnim agencijama (da bi se izbjegle i smanjile opasnosti koje predstavlja cestovni promet).

Podatke ćemo čuvati 1 tjedan prije nego što ih izbrišemo ili anonimiziramo.

2.1.4. Podaci o prometu u stvarnom vremenu

Usluga Informacija o prometu u stvarnom vremenu prima informacije o cestovnom prometu od pružatelja usluge koji je treća strana.

Podaci koje prikupljamo iz automobila su:

 • lokacija i brzina vozila – dijele se s pružateljem usluga koji je treća strana radi izračuna zagušenja prometa i informiranja vas i drugih vozača o tome gdje postoje rizici od zagušenja; te su podatkovne točke anonimne za pružatelja usluga koji je treća strana.
 • identifikacijski broj vozila (VIN) – upotrebljava ga Volvo Cars da bi potvrdio da vaše vozilo ima pretplatu na ovu uslugu.

Modeli automobila opremljeni senzorima koji mogu prepoznati prometne znakove u stvarnom vremenu dok vozite čine to samo putem lokalne obrade (u automobilu).

Gore navedene podatke obrađujemo tijekom pružanja usluge vama (čl. 6. st. 1. toč. (b) OUZP-a). Uslugu možete uključiti i isključiti u svakom trenutku.

Podatke će čuvati Volvo Cars sve dok je pretplata aktivna. Kad je pretplata neaktivna, VIN, brzina i lokacija pohranjuju se najviše 90 dana, osim ako prema mjerodavnom zakonu nije potrebno dulje vrijeme.

2.1.5. Glasovno slanje poruka

Glasovno slanje poruka značajka je specifična za modele automobila koji nisu opremljeni sustavom Android Automotive – ti noviji automobili nemaju uslugu glasovnog slanja poruka koju pruža Volvo Cars, nego imate mogućnost aktivacije Google asistenta. Glasovno slanje poruka dio je šireg sustava glasovnih naredbi pomoću kojeg možete upravljati značajkama svog sustava infotainment te vam omogućuje sastavljanje i slanje SMS poruka davanjem usmenih uputa. Glasovno slanje poruka upotrebljava pružatelja usluga koji je treća strana, zbog čega ova obrada nije moguća u automobilu. Da biste započeli dijalog pomoću glasovnih naredbi, najprije morate aktivirati ovu funkciju. Glasovne naredbe ostat će aktivirane sve dok ih namjerno ne zaustavite ili dok ne odgovorite na tri upita sustava.

Sljedeći se podaci obrađuju kada se upotrebljava sustav glasovnih naredbi:

 • snimljeni glasovni podaci ili naredbe
 • identifikacijski broj vozila (VIN) – VIN se upotrebljava za potvrdu da vaš automobil ima pretplatu na ovu uslugu
 • broj telefona
 • tekstualna poruka – tekstualna poruka koju je izradio pružatelj usluga koji je treća strana pohranjuje se u računalnom oblaku i šalje se natrag u vaše vozilo te se u njemu pohranjuje. Tekstualna poruka može se poslati u obliku SMS-a.

Obrada vaših podataka potrebna je radi pružanja sustava glasovnih naredbi i povezanih usluga, a stoga i za izvršenje ugovora zaključenog s vama (čl. 6. st. 1. toč. b) OUZP-a). Ako ne pružite svoje podatke, neće biti moguće upotrebljavati sustav glasovnih naredbi.

Snimljeni glasovni podaci dijelit će se s pružateljem usluga koji je treća strana da bi vam se pružila usluga. Tako nastalu tekstualnu poruku s nama dijeli pružatelj usluga koji je treća strana, a ona potom se prosljeđuje u vaše vozilo. Pružatelj usluga koji je treća strana zaseban je voditelj obrade ovih podataka.

2.2. Obrada u slučaju nesreće

U slučaju da dođe do nesreće ili gotovo dođe do nesreće, osobni podaci obrađivat će se u sljedeće svrhe tijekom određenog razdoblja:

2.2.1. Snimač podataka aktivne sigurnosti (ASDR)

Primarna svrha "Snimača podataka aktivne sigurnosti" (ASDR) je bilježenje podataka koji se odnose na prometne nesreće ili situacije slične sudaru. Te će informacije obrađivati ​​naš odjel za istraživanje i razvoj da bi nam pomogao da bolje razumijemo okolnosti u kojima se događaju prometne nesreće, ozljede i šteta.

Ako omogućite ovu uslugu, Volvo Cars prikuplja i obrađuje sljedeće podatke za buduće razvojne svrhe i aktivne prigovore koji se odnose na sigurnost:

 • identifikacijski broj vozila (VIN);
 • vrsta aktiviranog sigurnosnog događaja i njegove pojave;
 • slike kamere s prednje strane snimaju se 4 sekunde prije i nakon situacija sličnih sudaru;
 • lokacija vozila u trenutku nesreće.

Ova funkcija bilježi podatke samo kada dođe do situacije sudara koji nije trivijalan. U normalnim uvjetima vožnje ne bilježi nikakve podatke.

Gore navedene podatke prikupljamo na temelju vaše privole (čl. 6. st. 1. toč. (a) OUZP-a) i čuvamo ih 10 godina prije nego što ih izbrišemo ili anonimiziramo.

2.2.2. Snimač podataka o događajima (EDR)

Vozilo pohranjuje informacije povezane sa sigurnošću u vezi sa sudarima ili situacijama u kojima je gotovo došlo do sudara u Snimač podataka o događajima (EDR) – poznat i kao "crna kutija" automobila. Informacije povezane sa sigurnošću uključuju podatke kao što su:

 • kako su radili razni sustavi u vašem vozilu;
 • jesu li sigurnosni pojasevi vozača i putnika bili u upotrebi;
 • koliko je (ako uopće) vozač pritiskao papučicu gasa i/ili kočnice; i,
 • kojom se brzinom kretalo vozilo.

Snimljeno razdoblje je obično do 30 sekundi. Snimanje se odvija samo ako dođe do situacije sudara koji nije trivijalan. U normalnim uvjetima vožnje ne bilježe se podaci. Nadalje, snimka ne uključuje podatke o tome tko upravlja vozilom ni zemljopisnu lokaciju na kojoj je došlo ili gotovo došlo do sudara.

Zabilježeni podaci također su potrebni da bi Volvo Cars mogao ispuniti svoje zakonske zahtjeve koje mu uvjetuju zakoni i državna tijela (čl. 6. st. 1. toč. (c) OUZP-a). Pružanje osobnih podataka stoga je propisano zakonom.

2.2.3. Poziv u slučaju nužde (eCall)

Poziv u nuždi (eCall) obvezna je usluga kojom su opremljeni svi moderni automobili koji se prodaju u Europskom gospodarskom prostoru. eCall znači da se hitni poziv upućuje automatski u slučaju teške nesreće, otkrivene aktivacijom jednog ili više senzora u vozilu; to znači da će automobil automatski izvršiti eCall, čak i ako su svi putnici u automobilu bez svijesti, a dolje navedeni podaci automatski se prenose u pozivni centar. Ova se funkcija također može pokrenuti ručno pritiskom i držanjem SOS gumba najmanje 2 sekunde; imajte na umu da se to ne preporučuje osim u slučaju nužde, a zloupotreba se kažnjava prema važećim zakonima.

Kada se uputi hitni poziv, obrađuju se sljedeći podaci:

 • identifikacijski broj vozila (VIN);
 • pogon vozila ili specifikacija motora;
 • specifikacija modela vozila;
 • vrijeme nesreće;
 • lokacija nesreće;
 • smjer kretanja vozila.

Prema zadanim postavkama usluga "eCall" u vozilima Volvo preusmjerava se na pružatelja usluga koji je treća strana (to se naziva eCall usluga treće strane ili TPS eCall); pružatelj usluge razlikuje se ovisno o regiji, a više informacija možete dobiti ako nam se obratite. U svakom trenutku možete odabrati preusmjeravanje poziva na javnu službu za hitne slučajeve 112, odgovarajućim izmjenama postavki automobila.

Podaci se prikupljaju samo ako je upućen eCall, a jedini subjekti koji im imaju pristup su Volvo Cars i treća strana koja pruža uslugu (ili sama hitna služba, ako je odabrana). Međutim, oni mogu po potrebi proslijediti te podatke specijaliziranim hitnim službama (primjerice hitnoj pomoći).

Te podatke obrađujemo u svrhu zaštite vitalnih interesa vozača i ostalih putnika u automobilu (čl. 6. st. 1. toč. (d) OUZP-a), kao i u skladu sa zakonskom obvezom (čl. 6. st. 1. (c) OUZP).

Osobni podaci čuvat će se tijekom 90 dana, a obrada je ograničena na gore navedene izvanredne situacije.

2.2.4. Pomoć na cesti

Naša služba pomoći na cesti pomaže vam u slučaju pucanja gume, kvara ili nesreće. Aktivacijom crnog gumba On Call u automobilu ili upotrebom funkcije za kontakt u aplikaciji Volvo Cars (prethodno aplikacija Volvo on Call), automobil upućuje poziv službi za pomoć na cesti. Za tu je uslugu potrebna pretplata. Podrška za pomoć na cesti moći će poslati odgovarajuću pomoć vozaču vozila kad god bi vozaču mogla trebati pomoć, primjerice slanjem vučnog vozila.

Usluga pomoći na cesti nudi se u partnerstvu sa osiguravateljnim društvima koje se razlikuju ovisno o državi – možete nam se obratiti za više informacija. Ta osiguravateljna društva upravljaju pozivnim centrom koji prima vaš poziv.

Da bismo vam pružili tu uslugu, obrađivat ćemo sljedeće podatke:

 • identifikacijski broj vozila (VIN);
 • pogon vozila ili specifikacija motora;
 • specifikacija modela vozila;
 • vrijeme poziva;
 • lokacija u vrijeme poziva;
 • smjer kretanja vozila.

Podaci se prikupljaju automatski, ali samo ako je upućen zahtjev za pomoć na cesti. Jedini subjekti koji im mogu pristupiti su Volvo Cars i treća strana koja pruža uslugu, ali će potonja proslijediti neke od ovih podataka specijaliziranim službama koje zatražite (primjerice vučnoj službi).

Te podatke obrađujemo tijekom pružanja usluge pomoći na cesti (čl. 6. st. 1. toč. (b) OUZP-a). Podatke ćemo obrađivati ​​tijekom razdoblja od 8 godina, osim geolokacijskih podataka koji se brišu nakon 90 dana.

2.3. Obrada podataka koji se odnose na održavanje i popravke

2.3.1. Planiranje servisa

Funkcija planiranja servisa je opcijska usluga koja vam pomaže da održavate automobil u dobrom stanju i pridržavate se uvjeta jamstva vozila podsjećajući vas na zakazivanje termina u servisnoj radionici. Primjerice, kod planiranja servisa može se od vas zatražiti da zamijenite određene filtre prije ili nakon preporučenog roka, ako to zahtijeva njihovo stvarno trošenje. Planiranje servisa odvija se trajnim prikupljanjem i analizom određenih informacija koje se odnose na dijagnostiku vozila u svrhu predviđanja ranih znakova problema s vozilom, a zatim vam pomaže u uspostavi programa održavanja prije posjeta servisnoj radionici. Funkcija planiranja servisa također nam pomaže u planiranju proizvodnje i isporuke rezervnih dijelova, što je važna sastavnica naših ciljeva održivosti, te je također sadržana u našem nastojanju da vam pružimo iskustvo vrhunskog servisa i popravka optimizacijom sadržaja, logistike i upotrebe servisnih radionica.

Da bismo vam pružili funkciju planiranja servisa, prikupljat će se sljedeći podaci:

 • podaci o automobilu – identifikacijski broj vozila (VIN), revizije hardvera i verzije softvera;
 • stanje i statistički podaci komponenata (motora, sustava pogona, sustava upravljača, visokonaponskih baterija i kočnica itd.);
 • podaci o vožnji (kilometraža, broj radnih sati motora, uvjeti vožnje, npr. gradska ili vožnja autocestom itd.)

Gore navedene podatke obrađujemo tijekom pružanja usluge vama (čl.  6. st. 1. toč. (b) OUZP-a). Uslugu možete uključiti i isključiti u svakom trenutku.

Ti podaci će se dijeliti s našom nacionalnom prodajnom tvrtkom u vašoj državi u svrhu administrativne obrade isporuka i rezervacija, kao i radi izrade prilagođenih posebnih ponuda za vas (napominjemo da ćete posebne ponude dobiti samo ako ste na to posebno pristali). Planiranje servisa neće izravno izvršiti rezervaciju, pa se prema tome podaci ne dijele sa servisima.

Podatke povezane s automobilskom visokonaponskom baterijom i oznaku VIN pohranit ćemo na razdoblje od 10 godina da bismo pratili stanje zdravlja baterije. Ostali podaci čuvat će se 3 godine.

2.3.2. Connected Service Booking

Zahtjev za rezervaciju možete poslati izravno iz vozila u servisnu radionicu da biste dogovorili termin za servis ili popravak vašega vozila. Za korištenje tom uslugom morat ćete izraditi Volvo ID oznaku i registrirati je za svoje vozilo, kao i povezati svoje vozilo s internetom. Možete pročitati više o načinu obrade vaših podataka pri izradi oznake Volvo ID ovdje.

Usluga Internetska rezervacija servisa (Connected Service Booking) slična je usluzi Digitalna rezervacija servisa (Digital Service Booking) koja je dostupna u aplikaciji Volvo Cars. Tu uslugu zajedno organiziraju Volvo Cars, Volvova nacionalna prodajna tvrtka ili uvoznik u vašoj državi, kao i maloprodaja koja izvršava uslugu, stoga smo zajednički voditelji obrade tih podataka. Ugovorili smo da vam podatke daje Volvo Cars i da možete ostvariti svoja prava u odnosu na Volvo Cars (molimo vas da pogledate članak 3. – Vaša prava u odnosu na obradu osobnih podataka u nastavku).

Sljedeći se podaci obrađuju pri slanju zahtjeva za rezervaciju:

 • vaši identifikatori (oznaka Volvo ID, adresa e-pošte, ime i prezime)
 • podaci koji se odnose na željeni servis (vrsta usluge, datum i vrijeme, vaša poruka servisnoj radionici unesena u polje za poruku)
 • podaci koji se odnose na odabranu servisnu radionicu (kao što su naziv, adresa)
 • ovisno o zatraženoj usluzi, identitet vozila, inačica softvera, dijagnostički kodovi grešaka, zahtjev za servisom, vrijeme od posljednjeg servisa, razine tekućina, vrijednost brojača kilometara, kao i vaš vlastiti opis svrhe rezervacije (ako postoji)

koji će se dijeliti s našom nacionalnim prodajnim društvom u vašoj državi i odabranom maloprodajom (koja može biti servisna radionica, radionica za bojenje karoserije, specijalisti za obnovu automobila i logističke usluge za automobile).

Podaci će se koristiti za rezerviranje usluge, organizaciju izvedbe, kontaktiranje s vama u vezi s rezerviranom uslugom ili kao izravne posljedice upotrebe usluge, poput slanja potvrda i obavijesti. Ti se podaci obrađuju radi izvršenja rezervacije koju zatražite (drugim riječima, naša pravna osnova za ovu obradu je vaš ugovor s nama (čl. 6. st. 1. toč. (b) OUZP-a).

Vaše ćemo podatke pohraniti na razdoblje od 15 mjeseci, međutim, napominjemo da maloprodajni servisni partner tvrtke Volvo koji pruža tu uslugu podliježe raznim obvezama čuvanja i dokumentiranja te ga zakon može obvezati da nadležnim tijelima otkrije osobne podatke (čl. 6. st. 1. toč. (c) OUZP-a). Te se informacije mogu naći u pravilima o zaštiti osobnih podataka kod servisnog partnera.

2.3.3. Dijagnostičko očitanje u servisima

Ako servis ili popravke vašeg vozila provodi neki od naših ovlaštenih servisnih centara ili partnera, vaše je vozilo u tu svrhu povezano s Dijagnostikom informacija iz vozila za poslijeprodajni sustav ("VIDA"), te ćemo primiti sljedeće podatke o problemu:

 • dijagnoze;
 • kodove kvarova;
 • podatke o vozilu (VIN, verzija softvera) i stanje vozila.

Ti su podaci isključivo tehničke prirode i obrađujemo ih u svrhu praćenja kvalitete naših automobila te upravljanja našim obvezama kao proizvođača proizvoda, u svrhu razvoja proizvoda, kao i u svrhu sigurnosnog praćenja (po potrebi). Ti se podaci čuvaju tijekom životnog vijeka vozila.

Te podatke obrađujemo u svrhu svojih prethodno spomenutih legitimnih interesa (čl. 6. st. 1. toč. (f) OUZP-a), a prema potrebi i u svrhu ispunjavanja zakonskih i drugih službenih zahtjeva, poput opoziva povezanih sa sigurnošću (čl. 6. st. 1. toč. (c) OUZP-a).

2.3.4. Izvještavanje o emisijama

Pri posjetu ovlaštenom servisu ili servisnom partneru tvrtke Volvo oni će prikupiti podatke o emisijama iz vašeg automobila koje će nam poslati u svrhu izvještavanja u skladu s Uredbom (EU) 2021/392. Do ovog prikupljanja podataka dolazi pri svakom servisu vašeg automobila, osim ako obavijestite servis da se tome protivite.

Podaci koji se prikupljaju jesu:

 • podaci o emisijama: uglavnom ukupna potrošnja goriva (životni vijek), ukupna prijeđena udaljenost (životni vijek), ukupna energija prenesena iz mreže u bateriju (životni vijek) – s nekoliko analiza propisanih Prilogom XXII. Uredbe (EU) 2017/1151;
 • podaci o vozilu (VIN).

Podatke o emisijama pohranjujemo sve dok se ne pošalje izvješće o tim podacima.

2.3.5. Izvještavanje o greškama

Ova funkcija pomaže korporaciji Volvo Cars u prikupljanju izvješća o softverskim greškama. Podaci se prikupljalo kada posjetite ovlašteni servis ili servisnog partnera tvrtke Volvo. S tim izvješćem možemo generirati ispravke za te greške i održati naš softver u dobrom stanju. Izvješće će zatim interno obraditi Volvo Cars u svrhu razumijevanja utjecaja grešaka.

Ako je ova funkcija omogućena, Volvo Cars će prikupljati i obrađivati u nastavku navedene podatke:

 • identifikacijski broj vozila (VIN)
 • startna dijagnostika
 • konfiguracija vozila
 • lokalna konfiguracija glavne jedinice
 • dijagnostika sustava Android Automotive
 • dijagnostika mreže vozila
 • verzije softvera
 • izvješća i datoteke zapisnika za razvojne programere

2.4. Aplikacije trećih strana

Sustav infotainment u novim modelima automobila temelji se na operacijskom sustavu Google Android Automotive. U tom je smislu Google neovisan voditelj obrade u pogledu obrade vaših osobnih podataka.

Aplikacije trećih strana koje u automobil preuzmete s Trgovine Google Play također nude neovisni voditelji obrade, slično načinu na koji to rade na pametnim telefonima. Za dodatne informacije molimo vas da pregledate odredbe i uvjete pojedinih pružatelja usluga, kao i u njihove obavijesti o zaštiti osobnih podataka.

2.5. Zahtjevi tijela za provođenje zakona

S vremena na vrijeme primamo zahtjeve od agencija za provođenje zakona (policija, carinska tijela itd.) za pružanje različitih vrsta podataka koji se odnose na naše automobile. Općenito, osobne podatke pružamo samo kada to zahtijeva zakon (čl. 6. st. 1. toč. (c) OUZP-a). Dajemo podatke koji su tehničke prirode i koji sami po sebi ne otkrivaju poveznicu s nekom fizičkom osobom (npr. serijski broj nekog dijelova automobila povezan s oznakom VIN, povijest servisa za oznaku VIN itd.).

Ako nam tijela za provođenje zakona podnesu zahtjev koji uključuje osobne podatke, a mi nemamo zakonsku obvezu pružanja podataka, procjenjujemo nužnost i razmjernost traženih informacija i možemo odlučiti da ćemo dati sve tražene podatke ili samo dio tih podataka (čl. 6. st. 1. toč. (f) OUZP-a).

Vodimo evidenciju o primljenim zahtjevima i dostavljenim odgovorima, bez podataka koji su pruženi (ako je to primjenjivo), ali ne radi se o dodatnoj obradi osobnih podataka.

3. Vaša prava u odnosu na obradu osobnih podataka

Kao ispitanik imate određena zakonska prava koja su vam dodijeljena Općom uredbom o zaštiti podataka i koja se odnose na vaše osobne podatke koje obrađujemo. Ta su prava ukratko objašnjena u nastavku, a možete ih ostvariti ispunjavanjem namjenskog obrasca u nastavku.

 1. Pravo na povlačenje privole: Ako ste dali privolu za obradu svojih osobnih podataka, tu privolu možete povući u svakom trenutku s učinkom u budućnosti.
 2. Pravo na pristup vlastitim osobnim podacima: Od nas možete zatražiti informacije o vašim osobnim podacima koje obrađujemo. Na zahtjev ćemo vam isporučiti primjerak vaših osobnih podataka. Ako zatražite dodatne primjerke vaših osobnih podataka, možemo vam naplatiti razboritu naknadu koja se temelji na administrativnim troškovima. Imate pravo na informacije o našim zaštitnim mjerama za prijenos vaših osobnih podataka u državu koja je izvan EU-a i EGP-a ako zatražite da potvrdimo obrađujemo li vaše osobne podatke, a prenosimo vaše osobne podatke u državu koja je izvan EU-a i EGP-a.
 3. Pravo na ispravak: Od nas možete ishoditi ispravak netočnih ili nepotpunih osobnih podataka o vama. Ulažemo razborite napore da bismo na temelju najnovijih dostupnih informacija održali točnost, cjelovitost, ažurnost i relevantnost osobnih podataka u našem posjedu ili pod našom kontrolom koji se kontinuirano upotrebljavaju.
 4. Pravo na ograničenje: Od nas možete ishoditi ograničenje obrade vaših osobnih podataka ako:
  1. osporite točnost svojih osobnih podataka, na rok koje nam je potreban za provjeru točnosti,
  2. obrada je nezakonita i tražite ograničenje obrade umjesto brisanja vaših osobnih podataka,
  3. više nam nisu potrebni vaši osobni podaci u svrhu obrade, ali vi ih tražite radi ulaganja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, ili
  4. ulažete prigovor na obradu dok provjeravamo nadilaze li naši legitimni razlozi vaše razloge.
 5. Pravo na prenosivost: Imate pravo zaprimiti osobne podatke koje ste nam pružili i, ako je to tehnički izvedivo, zahtijevati da prenesemo vaše osobne podatke (koje ste nam pružili) drugoj organizaciji ako:
  1. obrađujemo vaše podatke automatiziranim putem;
  2. obradu vaših osobnih podataka temeljimo na vašoj privoli ili je naša obrada vaših osobnih podataka potrebna za potpisivanje ili izvršenje ugovora u kojemu ste jedna od ugovornih strana;
  3. svoje osobne podatke pružili ste nam sami; i
  4. vaše pravo na prenosivost nema negativan učinak na prava i slobode drugih osoba. Imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu.
  • Vaše pravo na zaprimanje osobnih podataka ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih osoba. Vaše pravo na prijenos vaših osobnih podataka u drugu organizaciju je pravo koje imate ako je takav prijenos tehnički izvediv.
 6. Pravo na brisanje: Imate pravo zatražiti da izbrišemo osobne podatke koje o vama obrađujemo. Moramo udovoljiti tom zahtjevu ako obrađujemo vaše osobne podatke, osim ako je obrada potrebna:
  1. za ostvarivanje prava na slobodu izražavanja i informiranja;
  2. za ispunjavanje zakonske obveze kojoj podliježemo, a koja zahtijeva obradu prema zakonu Unije ili države članice;
  3. u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe; ili
  4. za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.
 7. Pravo na prigovor: Možete u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka zbog vaše specifične situacije, pod uvjetom da se obrada ne temelji na vašoj privoli, nego na našim legitimnim interesima ili legitimnim interesima treće strane. U tom slučaju više ne smijemo obrađivati vaše osobne podatke osim ako ne dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi i prevladavajući interes za obradu ili za ulaganje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva. Ako ulažete prigovor na obradu, molimo da navedete želite li i brisanje svojih osobnih podataka. U protivnom ćemo ju samo ograničiti. Također imate pravo u bilo kojem trenutku, neovisno o razlogu, prigovoriti na obradu vaših osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga (što uključuje profiliranje u mjeri u kojoj je ono povezano s takvim izravnim marketingom), ako se takva obrada temeljila na našem legitimnom interesu. Ako se marketing temelji na vašoj privoli, možete je povući (vidjeti gore).
 8. Pravo na podnošenje pritužbe: Možete podnijeti pritužbu svojem lokalnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka ili bilo kojem tijelu za zaštitu podataka u Europskoj uniji. Međutim, bit ćemo vam zahvalni ako najprije stupite u kontakt s nama da bismo pokušali riješiti vaš problem.

Svoja prava u odnosu na nas možete ostvariti ispunjavanjem ovog obrasca, koji će nam pomoći da pravilno postupimo s vašim zahtjevom. Internetski obrazac sadrži informacije koje su nam potrebne za provjeru vašeg identiteta i pregled vašeg zahtjeva. Za zahtjeve predane telefonom ili e-poštom morat ćete nam dostaviti dovoljno informacija koje nam omogućuju da razumno potvrdimo da ste osoba čije smo osobne podatke prikupili. Također trebate dovoljno detaljno opisati vaš zahtjev da bismo ga mogli pravilno procijeniti i odgovoriti na njega. Ako ne možemo provjeriti vaš identitet za zahtjeve za pristup i brisanje s pruženim informacijama, možda ćemo od vas zatražiti dodatne informacije. Ta prava možete ostvariti u odnosu na sve zajedničke voditelje obrade spomenute u ovoj obavijesti.

4. Kontaktni podaci

Da biste ostvarili svoja prava, molimo vas da pogledate gornji članak 3. Ako imate bilo koje drugo pitanje na temu zaštite osobnih podataka, možete nam se obratiti putem sljedećih podataka za kontakt:

Društvo: Volvo Car Corporation

Poštanska adresa: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Gothenburg, Sweden

E-pošta: globdpo@volvocars.com

Internetske stranice: https://www.volvocars.com/intl/support/contact

5. Izmjene ove obavijesti

Pridržavamo pravo da prema svom nahođenju izmijenimo svoje prakse zaštite osobnih podataka i po potrebi ažuriramo ovu obavijest o zaštiti osobnih podataka. Kad god unesemo značajne izmjene u ovu obavijest, a osobito ako je ova obavijest podložna vašoj privoli, obavijestit ćemo vas o tim izmjenama. Ova pravila o zaštiti osobnih podataka su mjerodavna od datuma koji je naveden na početku dokumenta.