Verzija članka 2022.129.0

Obavijest o zaštiti privatnosti – Istraživanja potrošača

Na snazi od:

Objavljeno:

Ovaj dokument opisuje kako Volvo Cars (kako je definiran u nastavku) obrađuje vaše osobne podatke kada sudjelujete u nekom od naših istraživanja potrošača (u daljnjem tekstu "Istraživanje potrošača").

U nastavku možete pronaći:

1. Tko smo mi

Pravne osobe koje su zajednički odgovorne za obradu osobnih podataka koji se odnose na Istraživanja potrošača su Volvo Car Corporation, sa sjedištem na adresi Assar Gabrielssons Väg, 40531 Göteborg, Švedska, matični broj društva 556074-3089, i VCAG d.o.o. za trgovinu i usluge, sa sjedištem na adresi Slavonska avenija 46, Zagreb, Hrvatska, matični broj društva 05032679, u daljnjem tekstu: „Volvo Cars", „mi" ili „nas".

2. Koje osobne podatke prikupljamo i zašto

Ako ste u interakciji s našim Anketiranjem kupaca, obradit ćemo sljedeće kategorije podataka o vama:

 • Identifikatore kao što su ime i prezime, adresa e-pošte, telefonski broj, titula, dob, spol, poštanski broj i grad. Te podatke obrađujemo da bismo poslali Anketiranje kupaca i ocijenili ponašanje potrošača prema segmentaciji. Podaci se obrađuju na temelju našeg legitimnog interesa za poboljšanje poslovne svrhe i korisničkog iskustva na koje se odnosi vaš odgovor u anketi (članak 6. stavak 1. točka (f) OUZP-a).
 • Podaci o vašem Vozilu, kao što su vrsta vozila, identifikacijska oznaka vozila (VIN) i broj registracije (REG). Te podatke obrađujemo na temelju našeg legitimnog interesa za procjenu terenskog djelovanja i učinka jamstva (čl. 6. (1) (f) OUZP-a).
 • Vrsta ugovora, pretplatnički broj, odnos s vozilom (datum početka i završetka ugovora/vrste prodaje). Te podatke obrađujemo da bismo poslali Istraživanje potrošača i procijenili odaziv potrošača prema segmentima, što nam omogućava poboljšanje cjelokupnog poslovanja i iskustva potrošača. Podaci se obrađuju na temelju našeg legitimnog interesa za poboljšanje poslovne svrhe i korisničkog iskustva na koje se odnosi vaš odgovor u anketi (članak 6. stavak 1. točka (f) OUZP-a).
 • Stope otvaranja/klikova. Te podatke obrađujemo u svrhu statističke analize i mjerenja dometa te da bismo razumjeli interese svojih potrošača. Za tu analizu, pozivnice putem e-pošte sadrže takozvane mrežne pratilice ili piksele za praćenje, koji prikazuju slikovne datoteke veličine jednog piksela koji mjere gdje je otvorena e-pošta i je li bilo klikova koji su vodili na naše mrežno mjesto. Podaci se obrađuju na temelju našeg legitimnog interesa da razumijemo cjelokupnu izvedbu ankete i interakcije s anketom (članak 6. stavak 1. točka (f) OUZP-a). Ako ne želite da se ovo mjerenje provodi, možete u postavkama svog programa za e-poštu odrediti da slike/medije ne preuzima automatski.

3. Koliko dugo čuvamo vaše podatke

Vaši odgovori na anketu čuvat će se do pet (5) godina od trenutka kada pošaljete svoj odgovor, nakon čega će biti anonimizirani.

Da bismo očuvali sigurnost vaših odgovora, pozivnica za davanje povratnih informacija daje vam individualizirani upitnik kojem nitko drugi ne može pristupiti. Na internetskoj stranici istraživanja i u našim objektima za pohranu podataka uspostavljene su sigurnosne mjere za zaštitu od gubitka, zloupotrebe i izmjene informacija koje su pod našom kontrolom.

Samo određeni zaposlenici imaju pristup osobnim informacijama koje nam pružite. Oni imaju pristup samo u svrhu postupanja s predmetima, radi analize podataka i kontrole kvalitete.

4. S kim dijelimo vaše osobne podatke

Dijelit ćemo vaše osobne podatke sa sljedećim kategorijama trećih strana, na temelju potrebe za poznavanjem tih podataka:

 • Naši izvršitelji obrade podržavaju našu aktivnost općenito, kao pružatelji IT rješenja;
 • Naši izvršitelji obrade koji podržavaju isporuku Anketiranja kupaca, a koji su ugovorom ograničeni u mogućnosti korištenja vašim osobnim podacima u bilo koje svrhe osim za pružanje usluga za nas u skladu sa svakim ugovorom o obradi podataka na snazi:
  • Medallia, Inc (EU, Sjedinjene Američke Države) – Upravljanje korisničkim iskustvom.

Vaši osobni podaci bit će otkriveni i obrađivat će ih vaša odabrana maloprodaja (ako je primjenjivo) i društva unutar iste grupe društava u kojoj je Volvo Cars. U odnosu na društva unutar iste grupe društava u kojoj je Volvo Cars koja su smještena izvan EGP-a, vaše osobne podatke prenosit ćemo temeljem Standardnih ugovornih klauzula koje je usvojila Europska komisija.

5. Vaša prava u odnosu na obradu podataka koju provodimo

Imate određena zakonska prava koja se odnose na vaše osobne podatke koje obrađujemo: Ta su prava ukratko objašnjena u nastavku, a možete ih ostvariti ispunjavanjem namjenskog obrasca u nastavku.

 1. Pravo na povlačenje privole: Ako ste dali privolu za obradu svojih osobnih podataka, tu privolu možete povući u svakom trenutku s učinkom u budućnosti.
 2. Pravo na pristup svojim osobnim podacima: Od nas možete zatražiti informacije o vašim osobnim podacima koje obrađujemo. Na zahtjev ćemo vam isporučiti primjerak vaših osobnih podataka. Ako zatražite dodatne primjerke vaših osobnih podataka, možemo vam naplatiti razboritu naknadu koja se temelji na administrativnim troškovima. Imate pravo na informacije o našim zaštitnim mjerama za prijenos vaših osobnih podataka u državu koja je izvan EU-a i EGP-a ako zatražite da potvrdimo obrađujemo li vaše osobne podatke, a prenosimo vaše osobne podatke u državu koja je izvan EU-a i EGP-a.
 3. Pravo na ispravak: Od nas možete ishoditi ispravak netočnih ili nepotpunih osobnih podataka o vama. Ulažemo razborite napore da bismo na temelju najnovijih dostupnih informacija održali točnost, cjelovitost, ažurnost i relevantnost osobnih podataka u našem posjedu ili pod našom kontrolom koji se kontinuirano upotrebljavaju.
 4. Pravo na ograničenje: Od nas možete ishoditi ograničenje obrade vaših osobnih podataka ako:
  1. osporite točnost svojih osobnih podataka, na rok koje nam je potreban za provjeru točnosti,
  2. obrada je nezakonita i tražite ograničenje obrade umjesto brisanja vaših osobnih podataka,
  3. više nam nisu potrebni vaši osobni podaci u svrhu obrade, ali vi ih tražite radi ulaganja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, ili
  4. ulažete prigovor na obradu dok provjeravamo nadilaze li naši legitimni razlozi vaše razloge.
 5. Pravo na prenosivost: Imate pravo zaprimiti osobne podatke koje ste nam pružili i, ako je to tehnički izvedivo, zahtijevati da prenesemo vaše osobne podatke (koje ste nam pružili) drugoj organizaciji ako:
  1. obrađujemo vaše podatke automatiziranim putem;
  2. obradu vaših osobnih podataka temeljimo na vašoj privoli ili je naša obrada vaših osobnih podataka potrebna za potpisivanje ili izvršenje ugovora u kojemu ste jedna od ugovornih strana;
  3. svoje osobne podatke pružili ste nam sami; i
  4. vaše pravo na prenosivost nema negativan učinak na prava i slobode drugih osoba.
  Imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu. Vaše pravo na zaprimanje osobnih podataka ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih osoba. Vaše pravo na prijenos vaših osobnih podataka u drugu organizaciju je pravo koje imate ako je takav prijenos tehnički izvediv.
 6. Pravo na brisanje: Imate pravo zatražiti da izbrišemo osobne podatke koje o vama obrađujemo. Moramo udovoljiti tom zahtjevu ako obrađujemo vaše osobne podatke, osim ako je obrada potrebna:
  1. za ostvarivanje prava na slobodu izražavanja i informiranja;
  2. za ispunjavanje zakonske obveze kojoj podliježemo, a koja zahtijeva obradu prema zakonu Unije ili države članice;
  3. u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe; ili
  4. za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.
 7. Pravo na prigovor: Možete u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka zbog vaše specifične situacije, pod uvjetom da se obrada ne temelji na vašoj privoli, nego na našim legitimnim interesima ili legitimnim interesima treće strane. U tom slučaju više ne smijemo obrađivati vaše osobne podatke osim ako ne dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi i prevladavajući interes za obradu ili za ulaganje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva. Ako ulažete prigovor na obradu, molimo da navedete želite li i brisanje svojih osobnih podataka. U protivnom ćemo ju samo ograničiti. Također imate pravo u bilo kojem trenutku, neovisno o razlogu, prigovoriti na obradu vaših osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga (što uključuje profiliranje u mjeri u kojoj je ono povezano s takvim izravnim marketingom), ako se takva obrada temeljila na našem legitimnom interesu. Ako se marketing temelji na vašoj privoli, možete je povući (vidjeti gore).
 8. Pravo na podnošenje pritužbe: Možete podnijeti pritužbu svojem lokalnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka ili bilo kojem tijelu za zaštitu podataka u Europskoj uniji. Međutim, bit ćemo vam zahvalni ako najprije stupite u kontakt s nama da bismo pokušali riješiti vaš problem.

Svoja prava u odnosu na nas možete ostvariti ispunjavanjem ovog obrasca, koji će nam pomoći da pravilno postupimo s vašim zahtjevom. Internetski obrazac sadrži informacije koje su nam potrebne za provjeru vašeg identiteta i pregled vašeg zahtjeva. Za zahtjeve predane telefonom ili e-poštom morat ćete nam dostaviti dovoljno informacija koje nam omogućuju da razumno potvrdimo da ste osoba čije smo osobne podatke prikupili. Također trebate dovoljno detaljno opisati vaš zahtjev da bismo ga mogli pravilno procijeniti i odgovoriti na njega. Ako ne možemo provjeriti vaš identitet za zahtjeve za pristup i brisanje s pruženim informacijama, možda ćemo od vas zatražiti dodatne informacije.

Ta prava možete ostvariti u odnosu na sve zajedničke voditelje obrade spomenute u ovoj obavijesti.

6. Kontaktni podaci

Da biste ostvarili svoja prava, molimo da upotrijebite gore navedeni internetski obrazac. Ako imate bilo kakvih drugih pitanja u vezi s temom zaštite osobnih podataka, možete se izravno obratiti na Vcag d.o.o. koji je naveden kao zajednički voditelj obrade u ovoj obavijesti o zaštiti osobnih podataka, putem sljedećih podataka za kontakt: https://www.volvocars.com/hr.

Također možete stupiti u kontakt sa Službenikom za zaštitu podataka društva Volvo Car Corporation na sljedeći način:

Društvo: Volvo Car Corporation

Poštanska adresa: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Gothenburg, Sweden

E-pošta: globdpo@volvocars.com

7. Promjene naših Pravila o zaštiti osobnih podataka

Pridržavamo pravo da prema svom nahođenju izmijenimo svoje prakse zaštite privatnih podataka te ažuriramo i unosimo izmjene u ova pravila u svakom trenutku. Stoga vas pozivamo da kontinuirano pregledavate ova pravila o zaštiti osobnih podataka. Ova pravila o zaštiti osobnih podataka su mjerodavna od datuma koji je naveden na početku dokumenta. S vašim osobnim podacima postupat ćemo u skladu s pravilima o zaštiti osobnih podataka prema kojima su prikupljeni, osim ako imamo vašu privolu za drugačije postupanje.