Verzija članka 2021.121.0

Obavijest o zaštiti privatnosti – Prava ispitanika i zahtjev

Na snazi od:

Objavljeno:

Ovaj dokument opisuje na koji način Volvo Cars (kako je definiran u nastavku) obrađuje vaše osobne podatke kada podnesete Zahtjev ispitanika u vezi s pravima (u daljnjem tekstu "DSRR") u bilo kojem obliku (e-poštom, telefonom, internetskim obrascem ili pismom).

U nastavku možete pronaći:

1. Tko smo mi

Pravna osoba odgovorna za obradu osobnih podataka u vezi s DSRR-om je Volvo Car Corporation, sa sjedištem na adresi Assar Gabrielssons Väg, 405 31, Göteborg, Švedska, matični broj trgovačkog društva 556074-3089, u daljnjem tekstu "Volvo Cars", "mi" ili "nas".

2. Koje osobne podatke prikupljamo i zašto

DSRR uključuje obradu sljedećih kategorija osobnih podataka:

 1. U svrhu provjere vašeg identiteta pri podnošenju DSRR-a obrađujemo vaše osobne podatke. Pravna osnova za ovu obradu podataka je naš legitimni interes da osiguramo izvršenje dopuštenih i točnih DSRR-ova. Podaci koje obrađujemo u svrhu provjere ovise o vrsti podataka na koje se odnosi DSRR. Za podatke o:
  1. vama kao kupcu, obrađujemo vašu adresu e-pošte i/ili poštansku adresu;
  2. vašem automobilu, obrađujemo oznaku VIN predmetnog/predmetnih vozila;
  3. digitalnim uslugama, obrađujemo vašu oznaku Volvo ID (adresa e-pošte ili telefonski broj) koju ste upotrijebili pri registraciji za te usluge.
 2. Nakon provjere vašeg identiteta obrađujemo vaše puno ime, poštansku/e adresu/e, broj(eve) telefona, adresu/e e-pošte i oznaku/e VIN da bismo upravljali vašim zahtjevom i ispunili ga. Ovisno o tome na koje se pravo ispitanika odnosi DSRR, postupanje s takvim zahtjevom sastoji se od pronalaženja i prikupljanja predmetnih podataka, njihove izmjene ili brisanja te prikupljanja svih informacija koje se tiču radnji provedenih u popratnom pismu, koje predstavlja rezultate postupka radi vašeg uvida. Pravna osnova za ovu obradu podataka jest ispunjavanje zakonske obveze kojoj podliježemo (čl. 6. st. 1. toč. (c) OUZP-a).
 3. Nadalje, obrađujemo podatke povezane s vašim predmetom, kao što su vrsta zahtjeva, relevantno tržište i trajanje rješavanja predmeta radi izrade statistike o DSRR-ovima i poboljšanja našeg procesa upravljanja DSRR-ovima. Pravna osnova za ovu obradu podataka je naš legitimni interes za optimizaciju naših procesa i postupaka u vezi s DSRR-ovima (čl. 6. st. 1. toč. (f) OUZP-a).
 4. Također obrađujemo podatke povezane s vašim predmetom, kao što su vrsta zahtjeva, relevantno tržište, trajanje rješavanja predmeta i druge pojedinosti povezane s predmetom na temelju našeg legitimnog interesa da dokumentiramo svoju praksu za potrebe interne i vanjske revizije (čl. 6. st. 1. toč. (f) OUZP-a).

3. Koliko dugo čuvamo vaše podatke

Podatke povezane s vašim DSRR-om čuvamo tri (3) godine. Ako se podaci odnose na tekuću pritužbu ili sudski postupak, podaci se čuvaju sve dok traju takvi postupci.

4. S kim dijelimo vaše osobne podatke

Dijelit ćemo vaše osobne podatke sa sljedećim kategorijama trećih strana, na temelju potrebe za poznavanjem tih podataka:

 • Naši izvršitelji obrade podržavaju našu aktivnost općenito, kao pružatelji IT rješenja;
 • Naši izvršitelji obrade koji pružaju podršku za izvršenje DSRR-a, a ugovorno im je ograničena mogućnost upotrebe vaših osobnih podataka u bilo koju drugu svrhu osim za pružanje usluga nama u skladu sa svakim važećim ugovorom o obradi podataka.
 • Ostale treće strane:
  • društva u grupi Volvo Car (EGP) – za ispunjavanje DSRR-a ako vaše osobne podatke čuva druga pravna osoba koja nije Volvo Car Corporation.

5. Vaša prava u odnosu na obradu podataka koju provodimo

Kao ispitanik imate određena zakonska prava koja su vam dodijeljena Općom uredbom o zaštiti podataka i koja se odnose na vaše osobne podatke koje obrađujemo. Ta su prava ukratko objašnjena u nastavku, a možete ih ostvariti ispunjavanjem namjenskog obrasca u nastavku.

 1. Pravo na povlačenje privole: Ako ste dali privolu za obradu svojih osobnih podataka, tu privolu možete povući u svakom trenutku s učinkom u budućnosti.
 2. Pravo na pristup svojim osobnim podacima: Od nas možete zatražiti informacije o vašim osobnim podacima koje obrađujemo. Na zahtjev ćemo vam isporučiti primjerak vaših osobnih podataka. Ako zatražite dodatne primjerke vaših osobnih podataka, možemo vam naplatiti razboritu naknadu koja se temelji na administrativnim troškovima. Imate pravo na informacije o našim zaštitnim mjerama za prijenos vaših osobnih podataka u državu koja je izvan EU-a i EGP-a ako zatražite da potvrdimo obrađujemo li vaše osobne podatke, a prenosimo vaše osobne podatke u državu koja je izvan EU-a i EGP-a.
 3. Pravo na ispravak: Od nas možete ishoditi ispravak netočnih ili nepotpunih osobnih podataka o vama. Ulažemo razborite napore da bismo na temelju najnovijih dostupnih informacija održali točnost, cjelovitost, ažurnost i relevantnost osobnih podataka u našem posjedu ili pod našom kontrolom koji se kontinuirano upotrebljavaju.
 4. Pravo na ograničenje: Od nas možete ishoditi ograničenje obrade vaših osobnih podataka ako:
  1. osporite točnost svojih osobnih podataka, na rok koje nam je potreban za provjeru točnosti,
  2. obrada je nezakonita i tražite ograničenje obrade umjesto brisanja vaših osobnih podataka,
  3. više nam nisu potrebni vaši osobni podaci u svrhu obrade, ali vi ih tražite radi ulaganja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, ili
  4. ulažete prigovor na obradu dok provjeravamo nadilaze li naši legitimni razlozi vaše razloge.
 5. Pravo na prenosivost: Imate pravo zaprimiti osobne podatke koje ste nam pružili i, ako je to tehnički izvedivo, zahtijevati da prenesemo vaše osobne podatke (koje ste nam pružili) drugoj organizaciji ako:
  1. obrađujemo vaše podatke automatiziranim putem;
  2. obradu vaših osobnih podataka temeljimo na vašoj privoli ili je naša obrada vaših osobnih podataka potrebna za potpisivanje ili izvršenje ugovora u kojemu ste jedna od ugovornih strana;
  3. svoje osobne podatke pružili ste nam sami; i
  4. vaše pravo na prenosivost nema negativan učinak na prava i slobode drugih osoba.
  • Imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu. Vaše pravo na zaprimanje osobnih podataka ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih osoba. Vaše pravo na prijenos vaših osobnih podataka u drugu organizaciju je pravo koje imate ako je takav prijenos tehnički izvediv.
 6. Pravo na brisanje: Imate pravo zatražiti da izbrišemo osobne podatke koje o vama obrađujemo. Moramo udovoljiti tom zahtjevu ako obrađujemo vaše osobne podatke, osim ako je obrada potrebna:
  1. za ostvarivanje prava na slobodu izražavanja i informiranja;
  2. za ispunjavanje zakonske obveze kojoj podliježemo, a koja zahtijeva obradu prema zakonu Unije ili države članice;
  3. u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe; ili
  4. za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.
 7. Pravo na prigovor: Možete u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka zbog vaše specifične situacije, pod uvjetom da se obrada ne temelji na vašoj privoli, nego na našim legitimnim interesima ili legitimnim interesima treće strane. U tom slučaju više ne smijemo obrađivati vaše osobne podatke osim ako ne dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi i prevladavajući interes za obradu ili za ulaganje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva. Ako ulažete prigovor na obradu, molimo da navedete želite li i brisanje svojih osobnih podataka. U protivnom ćemo ju samo ograničiti. Također imate pravo u bilo kojem trenutku, neovisno o razlogu, prigovoriti na obradu vaših osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga (što uključuje profiliranje u mjeri u kojoj je ono povezano s takvim izravnim marketingom), ako se takva obrada temeljila na našem legitimnom interesu. Ako se marketing temelji na vašoj privoli, možete je povući (vidjeti gore).
 8. Pravo na podnošenje pritužbe: Možete podnijeti pritužbu svojem lokalnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka ili bilo kojem tijelu za zaštitu podataka u Europskoj uniji. Međutim, bit ćemo vam zahvalni ako najprije stupite u kontakt s nama da bismo pokušali riješiti vaš problem.

6. Kontaktni podaci

Da biste ostvarili svoja prava, molimo vas da upotrijebite odgovarajući internetski obrazac koji možete pronaći u gore spomenutim Pravilima o zaštiti osobnih podataka kupaca. Ako imate bilo koje drugo pitanje na temu zaštite osobnih podataka, možete nam se obratiti putem sljedećih podataka za kontakt:

Službenik za zaštitu podataka

Poštanska adresa: Volvo Car Corporation, Attention: The Data Protection Officer, avd 50092, VAK, 405 31 Göteborg, Švedska.

Adresa e-pošte: globdpo@volvocars.com

7. Promjene naših Pravila o zaštiti osobnih podataka

Pridržavamo pravo da prema svom nahođenju izmijenimo svoje prakse zaštite privatnih podataka te ažuriramo i unosimo izmjene u ova pravila u svakom trenutku. Kad god unesemo značajne izmjene u ovu obavijest, a osobito ako je ova obavijest podložna vašoj privoli, obavijestit ćemo vas o tim izmjenama. Ova pravila o zaštiti osobnih podataka su mjerodavna od datuma koji je naveden na početku dokumenta.