Verzija članka 2021.186.0

Obavijest o zaštiti privatnosti – Volvo ID

Na snazi od:

Objavljeno:

Ovaj dokument opisuje kako Volvo Cars (kako je definirano u nastavku) obrađuje vaše osobne podatke kada izradite i upotrebljavate oznaku Volvo ID za pristup uslugama unutar digitalnog ekosustava Volvo Cars (u daljnjem tekstu "oznaka Volvo ID").

U nastavku možete pronaći:

1. Tko smo mi

Subjekt odgovoran za obradu osobnih podataka koji se odnose na izradu i upotrebu vaše oznake Volvo ID je društvo Volvo Car Corporation, sa sjedištem na adresi Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gothenburg, Sweden, matični broj trgovačkog društva 556074-3089, u daljnjem tekstu označeno kao "Volvo Cars", "mi", ili "nas".

2. Koje osobne podatke prikupljamo i zašto

Izrada i upotreba vaše oznake Volvo ID za pristup uslugama unutar digitalnog ekosustava Volvo Cars uključuje obradu sljedećih kategorija osobnih podataka:

Od vas prikupljamo vaše identifikatore (kao što su ime i prezime, telefonski broj, preferirani jezik, država, adresa e-pošte i lozinka) da bismo izradili vaš korisnički račun, omogućili vam pristup Uslugama Volvo Cars za koje je potrebna oznaka Volvo ID, te komunicirali s vama u vezi s vašom oznakom Volvo ID. Pravna osnova ove obrade podataka je izvršenje ugovora koji ste sklopili s korporacijom Volvo Cars ((čl. 6. st. 1. toč. b) OUZP-a).

Da bismo vam pružili pregled vaše oznake Volvo ID i povezanih usluga na portalu Volvo ID Portal, obrađujemo vašu oznaku ID Volvo, informacije o vozilu (broj VIN, pojedinosti o automobilu) i usluge koje su povezane s vašom oznakom Volvo ID. Pravna osnova za ovu obradu je legitimni interes ((čl. 6. st. 1. toč. f) OUZP-a) radi navođenja svih automobila i usluga povezanih s vašom oznakom Volvo ID.

Također obrađujemo vaše osobne podatke u svrhu rješavanja problema, u vezi s izradom ili upotrebom vaše oznake Volvo ID, da bismo poboljšali pouzdanost našeg proizvoda. Zatim upotrebljavamo dio vaše oznake Volvo ID (korisničko ime i korisničku ID oznaku). Pravna osnova za to je naš legitimni interes (čl. 6. st. 1. točka (f) OUZP-a) da bismo vam osigurali stabilan i pouzdan proizvod.

3. Koliko dugo čuvamo vaše podatke

Zadržat ćemo vaše osobne podatke sve dok imate registriranu oznaku Volvo ID. Ako izbrišete svoju oznaku Volvo ID (to možete učiniti putem Volvo ID portala), oznaka Volvo ID zajedno s pripadajućim podacima bit će izbrisana trideset (30) dana nakon vašeg zahtjeva za brisanje.

4. S kim dijelimo vaše osobne podatke

Naše kategorije izvršitelja obrade koji podržavaju isporuku oznake Volvo ID su:

 • izrada korisničkog računa i autentifikacija pružatelja usluga;
 • hosting podataka
 • distribucija e-pošte i SMS poruka
 • rješavanje problema pružatelja usluga

Ugovorom im je ograničena mogućnost upotrebe vaših osobnih podataka u bilo koju drugu svrhu osim za pružanje usluga nama u skladu sa svakim važećim ugovorom o obradi podataka. U nekima od tih situacija upotreba izvršitelja obrade uključuje ograničeni prijenos osobnih podataka izvan Europske unije. Poduzeli smo mjere predostrožnosti da bi takve prijenose ograničili na najmanju potrebnu mjeru, te uključuju samo podatke koji vas ne mogu izravno identificirati i stoga predstavljaju vrlo nizak rizik u slučaju neovlaštenog otkrivanja.

5. Vaša prava u odnosu na obradu podataka koju provodimo

Kao ispitanik imate određena zakonska prava koja su vam dodijeljena Općom uredbom o zaštiti podataka i koja se odnose na vaše osobne podatke koje obrađujemo. Ta su prava ukratko objašnjena u nastavku, a možete ih ostvariti ispunjavanjem namjenskog obrasca u nastavku.

 1. Pravo na povlačenje privole: Ako ste dali privolu za obradu svojih osobnih podataka, tu privolu možete povući u svakom trenutku s učinkom u budućnosti.
 2. Pravo na pristup svojim osobnim podacima: Od nas možete zatražiti informacije o vašim osobnim podacima koje obrađujemo. Na zahtjev ćemo vam isporučiti primjerak vaših osobnih podataka. Ako zatražite dodatne primjerke vaših osobnih podataka, možemo vam naplatiti razboritu naknadu koja se temelji na administrativnim troškovima. Imate pravo na informacije o našim zaštitnim mjerama za prijenos vaših osobnih podataka u državu koja je izvan EU-a i EGP-a ako zatražite da potvrdimo obrađujemo li vaše osobne podatke, a prenosimo vaše osobne podatke u državu koja je izvan EU-a i EGP-a.
 3. Pravo na ispravak: Od nas možete ishoditi ispravak netočnih ili nepotpunih osobnih podataka o vama. Ulažemo razborite napore da bismo na temelju najnovijih dostupnih informacija održali točnost, cjelovitost, ažurnost i relevantnost osobnih podataka u našem posjedu ili pod našom kontrolom koji se kontinuirano upotrebljavaju.
 4. Pravo na ograničenje: Od nas možete ishoditi ograničenje obrade vaših osobnih podataka ako:
  1. osporite točnost svojih osobnih podataka, na rok koje nam je potreban za provjeru točnosti,
  2. obrada je nezakonita i tražite ograničenje obrade umjesto brisanja vaših osobnih podataka,
  3. više nam nisu potrebni vaši osobni podaci u svrhu obrade, ali vi ih tražite radi ulaganja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, ili
  4. ulažete prigovor na obradu dok provjeravamo nadilaze li naši legitimni razlozi vaše razloge.
 5. Pravo na prenosivost: Imate pravo zaprimiti osobne podatke koje ste nam pružili i, ako je to tehnički izvedivo, zahtijevati da prenesemo vaše osobne podatke (koje ste nam pružili) drugoj organizaciji ako:
  1. obrađujemo vaše podatke automatiziranim putem;
  2. obradu vaših osobnih podataka temeljimo na vašoj privoli ili je naša obrada vaših osobnih podataka potrebna za potpisivanje ili izvršenje ugovora u kojemu ste jedna od ugovornih strana;
  3. svoje osobne podatke pružili ste nam sami; i
  4. vaše pravo na prenosivost nema negativan učinak na prava i slobode drugih osoba.
  Imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu. Vaše pravo na zaprimanje osobnih podataka ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih osoba. Vaše pravo na prijenos vaših osobnih podataka u drugu organizaciju je pravo koje imate ako je takav prijenos tehnički izvediv.
 6. Pravo na brisanje: Imate pravo zatražiti da izbrišemo osobne podatke koje o vama obrađujemo. Moramo udovoljiti tom zahtjevu ako obrađujemo vaše osobne podatke, osim ako je obrada potrebna:
  1. za ostvarivanje prava na slobodu izražavanja i informiranja;
  2. za ispunjavanje zakonske obveze kojoj podliježemo, a koja zahtijeva obradu prema zakonu Unije ili države članice;
  3. u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe; ili
  4. za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.
 7. Pravo na prigovor: Možete u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka zbog vaše specifične situacije, pod uvjetom da se obrada ne temelji na vašoj privoli, nego na našim legitimnim interesima ili legitimnim interesima treće strane. U tom slučaju više ne smijemo obrađivati vaše osobne podatke osim ako ne dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi i prevladavajući interes za obradu ili za ulaganje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva. Ako ulažete prigovor na obradu, molimo da navedete želite li i brisanje svojih osobnih podataka. U protivnom ćemo ju samo ograničiti. Također imate pravo u bilo kojem trenutku, neovisno o razlogu, prigovoriti na obradu vaših osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga (što uključuje profiliranje u mjeri u kojoj je ono povezano s takvim izravnim marketingom), ako se takva obrada temeljila na našem legitimnom interesu. Ako se marketing temelji na vašoj privoli, možete je povući (vidjeti gore).
 8. Pravo na podnošenje pritužbe: Možete podnijeti pritužbu svojem lokalnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka ili bilo kojem tijelu za zaštitu podataka u Europskoj uniji. Međutim, bit ćemo vam zahvalni ako najprije stupite u kontakt s nama da bismo pokušali riješiti vaš problem.

Svoja prava u odnosu na nas možete ostvariti ispunjavanjem ovog obrasca, koji će nam pomoći da pravilno postupimo s vašim zahtjevom. Internetski obrazac sadrži informacije koje su nam potrebne za provjeru vašeg identiteta i pregled vašeg zahtjeva. Za zahtjeve predane telefonom ili e-poštom morat ćete nam dostaviti dovoljno informacija koje nam omogućuju da razumno potvrdimo da ste osoba čije smo osobne podatke prikupili. Također trebate dovoljno detaljno opisati vaš zahtjev da bismo ga mogli pravilno procijeniti i odgovoriti na njega. Ako ne možemo provjeriti vaš identitet za zahtjeve za pristup i brisanje s pruženim informacijama, možda ćemo od vas zatražiti dodatne informacije.

6. Kontaktni podaci

Da biste ostvarili svoja prava, molimo vas da pogledate gornji članak 5. Ako imate bilo koje drugo pitanje na temu zaštite osobnih podataka, možete nam se obratiti putem sljedećih podataka za kontakt:

Volvo Car Corporation

Poštanska adresa: Assar Gabrielssons väg, SE-405 31, Gothenburg, Sweden

Adresa e-pošte: globdpo@volvocars.com

7. Promjene naših Pravila o zaštiti osobnih podataka

Pridržavamo pravo da prema svom nahođenju izmijenimo svoje prakse zaštite privatnih podataka te ažuriramo i unosimo izmjene u ova pravila u svakom trenutku. Kad god unesemo značajne izmjene u ovu obavijest, a osobito ako je ova obavijest podložna vašoj privoli, obavijestit ćemo vas o tim izmjenama. Ova pravila o zaštiti osobnih podataka su mjerodavna od datuma koji je naveden na početku dokumenta.