Politika zaštite privatnosti potrošača

Djelokrug i svrha

Ova se politika primjenjuje na obradu osobnih podataka potrošača od strane Grupe Volvo Cars (u daljnjem tekstu "Volvo Cars" ili "mi").

Svrha ove politike je pružiti našim sadašnjim, prošlim i potencijalnim potrošačima (u daljnjem tekstu pod zajedničkim nazivom "klijenti" ili vi) opće razumijevanje sljedećeg:

 • Okolnosti pod kojim prikupljamo i obrađujemo vaše osobne podatke;
 • Vrste osobnih podataka koje prikupljamo;
 • Razloge za prikupljanje osobnih podataka; i
 • Način kako upravljamo osobnim podacima.

Odredba o obradi osobnih podataka

Voditelji obrade osobnih podataka (zajedno kao zajednički voditelji obrade i zasebno svaki kao nezavisni voditelj obrade) su društva VCAG d.o.o., Slavonska avenija 46, Zagreb, Hrvatska i društvo KMAG d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana, Slovenija (www.volvocars.com/hr, kontakt ovlaštene osobe za sigurnost osobnih podataka: dpo@vcag.net). Strankini podaci, također se prosljeđuju društvu VCAG d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana, Slovenija, kao i društvu Volvo Car Corporation, S-405 31 Gothenburg, Švedska (švedska pravna osoba s registracijskim br. 556074-3089), koja su zasebni voditelji obrade osobnih podataka. Voditelji obrade ću strankine osobne podatke, do otkazivanja ili do zakonski određenog roka, koristiti i obrađivati u svrhu izvršavanja testne vožnje, informiranja stranke o pogodnostima i novitetima svih voditelja obrade te oblikovanja profila koji će omogućiti korisnije informacije za pojedinca. Stranka je upoznata da može od bilo kojeg upravitelja, bilo kada (uključujući i pri davanju podataka), besplatno zahtijevati pristup osobnim podacima te ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje njihove obrade. Također, stranka ima pravo prigovora na obradu te pravo prenijeti podatke. Sva navedena prava mogu se ograničiti, ako tako nalaže zakon. Voditelj obrade također može osobne podatke stranke prosljeđivati i svojim ugovorenim izvršiteljima obrade: zastupnicima i serviserima Volvo, marketinškim agencijama, vanjskoj računovodstvenoj službi, tiskarama, ugovorenim izvođačima komunikacijskih rješenja.

Stranka potvrđuje da je pročitala, razumjela i da je upoznata s tim da je društvo VCAG d.o.o., Hrvatska, ili KMAG d.o.o., Slovenija, (zajedno ili svaki zasebno) mogu obavještavati, na temelju svog legitimnog interesa do otkazivanja, o novostima s područja za koja, na temelju podataka koji su dani ili će biti dani te podataka o uslugama koje je ili će koristiti, procjenjuju da stranka za njih ima interes. Stranka također potvrđuje da je upoznata da može bilo kada podnijeti prigovor na takvu obradu osobnih podataka.

Obveza

Obrada osobnih podataka čini važan dio našeg pružanja proizvoda i usluga vama. Cijenimo vaše povjerenje u nas kada nam dajete osobne podatke, te vašu privatnost smatramo ključnim dijelom usluga koje nudimo.

Kako bismo čuvali vaše osobne podatke, dok istovremeno povećavamo vrijednost za klijenta i nudimo poboljšano i sigurnije iskustvo vožnje, držimo se sljedećih pet općih načela.  

Sloboda izbora

Vaši osobni podaci pripadaju vama. Ne donosimo nikakve pretpostavke vezano za vaše postavke privatnosti i cilj nam je oblikovati naše usluge tako da možete izabrati želite li podijeliti svoje osobne podatke s nama.

Ravnoteža interesa

Kada je potrebna obrada vaših podataka radi pravovaljanog interesa, te kada taj interes prevagne nad potrebom za zaštitom vaše privatnosti, možemo obraditi određene osobne podatke bez vašeg izričitog pristanka. Za više podataka, pogledajte odjeljak "Pristanak" u nastavku.

Procijenit ćemo postoji li pravovaljani interes temeljem moguće koristi (uključujući sigurnost) za naše klijente te širu javnost.

Razmjernost

Volvo Cars nastoji obraditi osobne podatke klijenata koji su prikladni, relevantni i nisu preobimni u odnosu na svrhu za koju se prikupljaju.

Cilj nam je učiniti vaše osobne podatke anonimnima kada se funkcija ili usluga može postići s anonimnim podacima. Ako kombiniramo anonimne ili ne-osobne podatke s vašim osobnim podacima, s njima će se postupati kao s osobnim podacima sve dok ostanu u toj kombinaciji.

Transparentnost

Volvo Cars će na zahtjev pružiti klijentima dodatne podatke o obradi vaših osobnih podataka, što može uključiti izvatke iz internih direktiva i smjernica.

Pridržavanje propisa

Politika je korporacije Volvo Cars da se pridržava primjenjivih zakona, odredaba i pravilnika koji propisuju privatnost i zaštitu podataka u svakoj državi u kojoj poslujemo. Kada je to potrebno, prilagodit ćemo obradu osobnih podataka kako je opisano u ovoj politici kako bismo osigurali pridržavanje propisa.

Korisne definicije

Sljedeći izrazi, koji se koriste u ovoj politici, imaju značenje određeno EU Direktivom 95/46/EZ o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka. U skladu s tim:

"Voditelj zbirke osobnih podataka" označava fizičku ili pravnu osobu, državno tijelo, agenciju ili bilo koje drugo tijelo koje samostalno ili zajednički s drugima utvrđuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka;

"Izvršitelj obrade" označava fizičku ili pravnu osoba, državno tijelo, agenciju ili bilo koje drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja zbirke osobnih podataka;

"Osobni podaci" označavaju bilo koje podatke koji se odnose na fizičku određenu fizičku osobu ili fizičku osobu koju je moguće odrediti ("ispitanik"); osoba koju je moguće utvrditi je osoba čiji je identitet moguće utvrditi, izravno ili neizravno, a posebice navođenjem identifikacijskog broja ili jednog ili više čimbenika značajnih za njezin fizički, fiziološki, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet;

"Obrada osobnih podataka" označava bilo koji postupak ili skup postupaka koji se provode nad osobnim podacima, bilo automatskim putem ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, pohrana, prilagođavanje ili mijenjanje, uzimanje, savjetovanje, uporaba, otkrivanje prijenosom, raspačavanjem ili stavljanje na raspolaganje drugim načinom, usklađivanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje; i

"Osjetljivi osobni podaci" označavaju bilo koji podatak koji otkriva rasno ili etničko podrijetlo, političku opredijeljenost, vjerske ili filozofske stavove, članstvo u sindikatima, te obradu podataka vezano za zdravlje ili spolni život. 

Prikupljanje podataka

Možete nam dati podatke o sebi i svom vozilu kada koristite usluge Volvo Cars unutar ili izvan vozila ili u drugim kontaktima s Volvo Cars, primjerice, putem mrežnih stranica ili naših centara za korisnike. Također, vaše podatke možemo pribaviti od ovlaštenih zastupnika i mehaničara, te ostalih trećih strana. Takve podatke ("Osobni podaci koje podnese potrošač") mogu uključivati:

 • Vaše kontaktne podatke (ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte, itd.);
 • Demografski podaci (dob, bračni status, članove kućanstva, itd.);
 • Podatke o vozilu (registracijski broj vozila, model, datum kupnje, povijest servisa, itd.):
 • Podatke od lokaciji izvedene iz vaših aktivnosti (pomoć u navigaciji, pretraživanje, podjela lokacije, itd.); i
 • Podatke o vašoj kupovini i korištenju naših proizvoda i usluga (vaše sklonosti i postavke, povijest kupnje, Volvo ID, MyVolvo, itd.).

Vaše vozilo će automatski prikupljati podatke o vozilu i njegovom okruženju, prvenstveno tehničke prirode koji se izravno ne odnose na vas kao osobu. Takvi podaci ("Podaci koje bilježi vozilo") su obično povezani s identifikacijskim brojem vozila i stoga se mogu slijediti do vas. Podaci koje bilježi vozilo mogu uključivati:

 • Sigurnosne podatke (jesu li zračni jastuci i zatezači sigurnosnih pojaseva aktivirani, jesu li vrata i prozori zaključani ili otvoreni, itd.);
 • Stanje funkcionalnosti sustava (motora, ubrzanja, upravljanja, i kočnica, itd.);
 • Podaci o vožnji (brzina, korištenje kočnice i papučice ubrzanja, kretanje kola upravljača, itd.);
 • Podaci o lokaciji (položaj vozila u slučaju nesreće, itd.); i
 • Podatke o okruženju (temperatura izvan vozila, slike, itd.).

Podaci o određenim podacima koje bilježi vozilo također su uključeni u priručnik za vlasnika vozila.

Posebno smo pozorni i primjenjujemo dodatne mjere ako i kada prikupljamo i obrađujemo osjetljive osobne podatke, u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama. U onom opsegu u kojem Volvo Cars pohranjuje osobne identifikacijske brojeve i brojeve bankovnih kartica, ti se podaci također smatraju osjetljivima. Za izbjegavanje sumnje, napominje se da primjenjivi zakon može zahtijevati i da se s drugim podacima postupa kao s osjetljivim osobnim podacima. Primjenjive zakonske odredbe također mogu ograničiti mogućnost obrade podataka o lokaciji u određenim državama.

Obavijest

Tamo gdje je to praktično ili to zahtijeva primjenjivi zakon, prilikom prikupljanja ili registracije vaših osobnih podataka, mi ćemo vam pribaviti (i) specifične podatke o svrsi obrade vaših osobnih podataka, (ii) identitet voditelja zbirke osobnih podataka, (iii) identitete trećih strana kojima se podaci mogu otkriti i (iv) druge podatke koji su potrebni kako bismo osigurali vašu mogućnost zaštite vaših prava.

Gore navedeni podaci mogu se, primjerice, pribaviti kada kupujete vozilo, u sustavu vozila za informiranje i zabavu, u mobilnim aplikacijama koje je razvio Volvo Cars, na www.volvocars.com ili u ugovoru koji potpisujete s Volvo Cars.

Suglasnost

Tamo gdje je to razborito praktično ili ako to zahtijeva primjenjivi zakon, pribavit ćemo vašu suglasnost prije prikupljanja ili korištenja vaših osobnih podataka. Zahtjev za vašom suglasnošću će biti jasan i pružat će vam razboritu osnovu na temelju koje ćete donijeti odluku. Svoju suglasnost uvijek možete povući, primjerice odustajanjem od određene usluge ili kontaktiranjem Volvo Cars na adresu prikazanu u niže-navedenom odjeljku "Podaci i pristup".

Prikupljanje i korištenje Podataka koje bilježi vozilo može biti potrebno (i) kako bi tehničari dijagnosticirali i popravili kvarove u vozilima tijekom servisa i održavanja vozila, (ii) za razvoj proizvoda Volvo Cars, primjerice za poboljšanje kakvoće i sigurnosnih funkcija vozila, (iii) za upravljanje obvezama iz jamstava Volvo Cars i (iv) ispunjavanje zakonskih propisa.

Prilikom prikupljanja ili korištenja Podataka koje bilježi vozilo u ovu svrhu, te za slične pravovaljane interese Volvo Cars, nećemo tražiti vašu suglasnost osim ako se to ne smatra potrebnim u pojedinim slučajevima ili to zahtjeva primjenjivi zakon.

Ovlašteni zastupnici i servisi Volvo Cars

Volvo Cars naglašava stroga pravila u svojim ugovorima s ovlaštenim zastupnicima i mehaničarima koja se odnose na pridržavanje odredaba o zaštiti podataka. Međutim, molimo primijetite da su Volvo Cars i njegovi ovlašteni zastupnici i servisi zasebne pravne osobe i da mi općenito nismo odgovorni za one pravne osobe koje ne poštuju primjenjive zakone. Ako imate pitanja vezano o načinu korištenja osobnih podataka od strane ovlaštenih zastupnika ili servisa, molimo obratite se izravno zastupniku ili servisu. 

Aplikacije trećih strana

Možda možete pristupiti aplikacijama i drugih uslugama povezanima s vozilom, koje pruža treća strana, a za koje je, primjerice, potreban prijenos podataka o lokaciji i drugih Podataka koje bilježi vozilo trećoj strani. Volvo Cars nije odgovoran za prikupljanje i korištenje osobnih podataka u aplikacijama ili uslugama treće strane, te preporuča da pozorno pregledate sve primjenjive odredbe i uvjete o (i Izjavu o privatnosti povezanu s) tim aplikacijama ili uslugama prije korištenja. Ako imate pitanja o korištenju vaših osobnih podataka od strane određene treće strane, molimo obratite se izravno toj trećoj strani.

Korištenje podataka

Osobni podaci koje Volvo Cars prikuplja o vama i vozilu koristit će se:

 • Kako bi vam se pružili proizvodi i usluge, uključujući potvrdu vaše podobnosti za određene kupnje i usluge, kao i da bismo vam ponudili bolje ponude i iskustva;
 • Kako bismo vas informirali o nadogradnjama ili promjenama naših proizvoda i usluga, uključujući ali bez ograničavanja na promjene naših uvjeta, odredaba i politika;
 • Kako bismo vas obavijestili o novim proizvodima, uslugama i zbivanjima;
 • Kako bismo vam pružili podršku za vozilo i servis (jamstvo, podaci o opozivu, itd.);
 • U svrhu razvoja proizvoda, primjerice u svrhu poboljšanja performansi, kakvoće i sigurnosti vozila;
 • Kako bismo vrednovali i poboljšali naše ponude i komunikaciju s klijentima; i
 • Kako bismo se pridržavali zakonskih propisa.

Tijekom većine postupka obrade podataka, možete odustati od naše uporabe vaših osobnih podataka ažuriranjem vaših postavki, ukidanjem određene usluge, povlačenjem svoje suglasnosti na obradu tako da kontaktirate Volvo Cars na adresu navedenu u niže-navedenom odjeljku "Podaci i pristup", ili na drugi način prema našim uputama. Međutim, osim drugačije ne slijedi iz primjenjivog zakona, možete odustati od naše obrane vaših osobnih podataka:

 • Vezano za određene aktivnosti prikupljanja ili daljnje obrade Podataka koje bilježi vozilo (vidi gore-navedeni odjeljak "Suglasnost");
 • Onoga što provodimo kako bismo vam slali važne obavijesti, kao što su promjene odredaba i uvjeta, te politika ili u slučaju opoziva proizvoda; i
 • Onoga što provodimo kako bismo se pridržavali naših zakonskih obveza.

Zadržavanje

Zadržat ćemo vaše osobne podatke samo onoliko koliko je to potrebno kako bismo ispunili svrhu navedenu u ovoj politici ili svrhu o kojoj ste inače bili obaviješteni.

To znači da jednom kad ste dali suglasnost na obradu vaših osobnih podataka, zadržat ćemo vaše podatke u skladu s danom suglasnošću i/ili dok ne opozovete svoju suglasnost. Ako ste opozvali svoju suglasnost, možemo bez obzira na to zadržati određene osobne podatke tijekom određenog razdoblja kako bismo ispunili naše pravne obveze i obranili se u sudskim sporovima. Ako nismo pribavili vašu suglasnost za obradu, podaci će se zadržati u zakonom dopuštenom roku.

Kakvoća podataka

Kada obrađujemo vaše osobne podatke, želimo osigurati da su točni i ažurirani. One osobne podatke koji su netočni ili nepotpuni nastojimo izbrisati ili ispraviti. Za više podataka o vašem pravu da osigurate točnost svojih osobnih podataka koje držimo, pogledajte odjeljak "Podaci i pristup" u nastavku.

Podaci i pristup

Kako je prethodno navedeno u odjeljku "Obavijest", možemo vam dati specifične podatke koji se tiču naše obrade vaših osobnih podataka prilikom prikupljanja ili registracije takvih podataka.

Jednom godišnje imate pravo zatražiti, te dobiti bez naknade, podatke o tome (i) koje osobne podatke koji se odnose na vas mi obrađujemo, (ii) gdje se prikupljaju osobni podaci, (iii) svrsi obrade, i (iv) s kojim se primateljima ili kategorijama primatelja dijele osobni podaci. Zahtjev za takvim podacima mora biti u pisanom obliku te ga morate osobno potpisati, uz podatke o imenu i prezimenu, adresi i, poželjno je, vašoj adresi e-pošte. Također imate pravo tražiti da ispravimo, blokiramo ili izbrišemo bilo koje netočne podatke koji se odnose na vas. Zahtjeve treba slati na: Volvo Car Corporation, Attention: Data Protection Officer, SE-405 31, Gothenburg, Švedska.

Vaši će zahtjevi biti obrađeni na brz i učinkovit način. Zahtjevi za brisanjem osobnih podataka će biti podložni primjenjivim zakonskim propisima. Kada primjenjivi zakon propisuje upravnu naknadu za postupanje po takvom zahtjevu, Volvo Cars može naplatiti takvu naknadu.

Uz to, možete dobiti pristup kako biste pregledali određene osobne podatke koje čuva Volvo Cars a pribavljaju ih klijenti, te ispraviti i ažurirati svoje podatke, logirajući se sa svojim računom MyVolvo.

Sigurnost

Volvo Cars nastoji provesti prikladne tehničke i organizacijske mjere kako bismo zaštitili vaše osobne podatke od slučajnog ili nezakonitog uništenja, slučajnog gubitka ili promjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa te bilo kakvog drugog oblika nezakonite obrade. Naš cilj je osigurati da razina sigurnosti i mjere poduzete za zaštitu osobnih podataka odgovaraju rizicima koje predstavlja priroda i korištenje vaših osobnih podataka.

Otkrivanje trećim stranama

Volvo Cars može podijeliti vaše osobne podatke:

 • Između subjekata Volvo Cars;
 • S ovlaštenim zastupnicima i servisima Volvo Cars, u svrhu distribucije proizvoda i ponude servisa te drugih vrsta komunikacije s vama;
 • S dobavljačima koji pružaju usluge Volvo Cars u skladu s ugovorima o obradi podataka (u skladu sa zakonskim propisima);
 • S drugim poslovnim partnerima u svrhu distribucije proizvoda i ponude usluga te druge komunikacije s vama ili u svrhu istraživanja i razvoja;
 • U vezi s prodajom ili prijenosom subjekta ili imovine Volvo Cars;
 • Ako je zakonom propisano, primjerice u slučaju istrage državnog tijela, sudskog spora ili drugog zakonskog procesa ili zahtjeva; ili
 • Kada mi, u dobroj vjeri, smatramo da je otkrivanje podataka potrebno kako bismo zaštitili svoja prava, primjerice, kako bismo istražili moguće kršenje naših odredaba i uvjeta ili kako bismo ustanovili, spriječili ili otkrili prijevaru ili druge sigurnosne probleme.

Subjekt Volvo Cars će kao voditelj zbirke vaših osobnih podataka, kao opće pravilo, otkriti trećim stranama samo one vaše osobne podatke za koje je dobio vašu suglasnost. Međutim, možemo dijeliti vaše osobne podatke bez vaše suglasnosti, osim ako ne smatramo da je potrebna vaša suglasnost u pojedinim slučajevima ili je zakonski propisana, u sljedećim situacijama:

 • Podaci koje bilježi vozilo koji se obrađuju u neke druge svrhe osim osiguranja ili razvoja naših proizvoda i usluga ili kako bismo upravljali svojim zakonskim obvezama;
 • Prijenosu vaših osobnih podataka između subjekata Volvo Cars;
 • Prijenosu vaših osobnih podataka dobavljačima koji pružaju interne usluge Volvo Cars;
 • Situacija u kojima je otkrivanje podataka obvezno zakonom, i
 • Situacijama u kojima je otkrivanje potrebno u svrhu pravovaljanog interesa korporacije Volvo Cars (primjerice, kako bi zaštitili naša zakonska prava, kako je gore opisano). 

Prilikom otkrivanja vaših osobnih podataka trećim stranama, ili slanja podataka između subjekata Volvo Cars, procijenit ćemo zahtijeva li takvo otkrivanje podataka dodatne zaštitne mjere (primjerice, u slučaju prekograničnog slanja osobnih podataka).

Obrada podataka u naše ime

Zaposlenicima i dobavljačima Volvo Cars, koji trebaju koristiti podatke kako bi ih obrađivali u naše ime, ograničen je pristup vašim osobnim podacima, a oni su ujedno ugovorom obvezani čuvati sigurnost i tajnost vaših osobnih podataka. Naš cilj je odabrati onu opciju usluge obrade podataka koja najbolje čuva integritet vaših osobnih podataka prema trećim stranama.

Marketing

Nećemo prodavati vaše osobne podatke niti njima trgovati s trećim stranama osim ako za to nemamo vašu suglasnost.

Nećemo dijeliti vaše osobne podatke s trećim stranama za njihove marketinške svrhe, osim ako nemamo vašu suglasnost za takvo otkrivanje. Ako ste dali takvu suglasnost, ali elite prestati primati marketinški materijal od trećih strana, molimo izravno se obratite trećoj strani.

Možemo vam pribaviti podatke o novim proizvodima, uslugama, zbivanjima ili sličnim marketinškim aktivnostima. Ako se želite odjaviti s određenih novosti koje primate putem e-pošte ili slične komunikacije, molimo slijedite upute u odgovarajućoj poruci. Možete također koristiti svoj račun MyVolvo kako biste isključili određene vrste komunikacije iz Volvo Cars i promijeniti prethodno određene postavke.

Mrežna mjesta i kolačići

Svako mrežno mjesto Volvo Cars otvoreno za naše klijente uključuje internetsku Izjavu o zaštiti privatnosti i podatke o korištenju kolačića. Za određene države, postoji i internetski postupak za prihvaćanje ili odbijanje kolačića. Za više podataka o našoj uporabi kolačića, molimo posjetite http://www.volvocars.com/hr/v/legal/cookies.

Potičemo vas da pregledate i razmotrite primjenjive izjave i podatke kada posjećujete naša mrežna mjesta.

Promjene

Volvo Cars zadržava pravo izmjena i dopuna ove politike s vremena na vrijeme. Datum posljednje promjene je naveden na kraju ovoga dokumenta. Ako izvršimo neku promjenu ove politike ili načina korištenja osobnih podataka, pribavit ćemo ažuriranu inačicu ove politike.