Sensus Connected Touch

Sensus Connected Touch

עודכן 1/21/2020

Sensus Connected Touch

Sensus Connected Touch הופכת את מסך 7 אינץ' של המכונית ללוח בקרת המדיה, עם תפקודי מסך מגע וגישה לחיבור אינטרנט ומערך תפקודי יישומים. מאמר זה מתאר את Sensus Connected Touch והתפקוד שלה.

Sensus Connected Touch

Sensus Connected Touch היא מוצר משלים שניתן לבחור למכוניות המצוידות ב-High Performance ובמסך 5 אינץ'. ניתן לשדרג את המכוניות למסך 7 אינץ' עם אביזר Sensus Connected Touch.

שימוש ב-Sensus Connected Touch

Sensus Connected Touch מציעה ניווט מקוון, גלישה באינטרנט והאזנה למוזיקה Spotify, רדיו TuneIn ו-Deezer. פשוט חבר התקן 3G/4G אל Sensus Connected Touch או השתמש בחיבור לאינטרנט של הטלפון הסלולרי שלך (התחברות לאינטרנט באמצעות Sensus Connected Touch).

תפעול

בנוסף ליכולת שליטה במערכת באמצעות מסך המגע, ניתן לשלוט בה באמצעות הבקרות בגלגל ההגה או בקונסולה המרכזית, או באמצעות פקודות קוליות. ניתן להשתמש במסך המגע לגישה קלה למגוון תפקודים כגון דפדפן, ניווט מקוון (iGo ו-Sensus Connected Touch), רדיו אינטרנט, שירותי מוזיקה, דואר אלקטרוני ועוד רבים אחרים. לקבלת מידע נוסף על התפעול, ראה תפעול Sensus Connected Touch.

מסך המגע

תפקודיות מסך המגע המסופקת עם Sensus Connected Touch פועלת רק במצב Sensus Connected Touch ובתפקודים קשורים אחרים.

Sensus Connected Touch ו-Volvo On Call

אין ל-Sensus Connected Touch קישור אל Volvo On Call וניתן להשתמש בשתי המערכות בו-זמנית.

שימוש בתפקודים במהלך הנהיגה

כאשר תגיע למהירות מסוימת (המגבלה נקבעת בהתאם לשוק), חלק מהיישומים במערכת יושבתו באופן אוטומטי מסיבות בטיחות. זה מתייחס ליישומים המציגים תמונות נעות/סרטונים, לדוגמה Gallery, דפדפן, לוח שנה ודואר אלקטרוני. יישומים שאינם פועלים במהלך נהיגה מסומנים בסמל סימן מים בתפריט.

הפעלה מחדש של יישומים

יישומים מושבתים יחזרו למצב פעיל כאשר המכונית תהיה נייחת. ההגדרה של 'נייחת' משתנה בהתאם לשוק. בשווקים מסוימים המגבלה של נייחת היא כ-6.5 קמ"ש (4 מייל/שעה), ובאחרים היא 0 קמ"ש (0 מייל/שעה). שים לב שהדבר אינו מושפע משילוב בלם החניה.

תעבורת נתונים

כרטיס SIM או מודם אינם נכללים ב-Sensus Connected Touch. כל נתוני האינטרנט ישודרו דרך הטלפון הנייד או התקן 3G/4G המחובר אל Sensus Connected Touch באמצעות USB.

עלויות

עלויות תעבורת נתונים נקבעות לפי הסכם שירות הנתונים שלך. שים לב כי תעבורת נתונים, במצב נדידה, בעת נהיגה במדינות אחרות עשויה להיות יקרה. לקבלת מידע נוסף, פנה למפעיל של נתוני התנועה.

דגם מכונית/שנת דגם

V40 החל וכולל שנת דגם 2013, עד וכולל שנת דגם 2014.

S60 ו-V60 החל וכולל שנת דגם 2011, עד וכולל שנת דגם 2014.

XC60 החל וכולל שנת דגם 2011, עד וכולל שנת דגם 2014.שנת דגם 2011 ישימה רק למכוניות שיוצרו לאחר שבוע 46..

V70‫‏‬, XC70 ו-S80 החל וכולל שנת דגם 2012, עד וכולל שנת דגם 2014.

ניתן להתקין את Sensus Connected Touch עבור שנת דגם 2014 והלאה, אך לא במכוניות המצוידות ב-Sensus Connect.

מגוון הדגמים, המערכות והשירותים עשוי להיות שונה, בהתאם לשוק.

עבור דגמי מכוניות החל וכולל שנת דגם 2020, עיין במדריך המקוון של הדגם הנדון.


מאמר זה חל על

דגם מכונית/שנת דגם

V40 החל וכולל שנת דגם 2013, עד וכולל שנת דגם 2014.

S60 ו-V60 החל וכולל שנת דגם 2011, עד וכולל שנת דגם 2014.

XC60 החל וכולל שנת דגם 2011, עד וכולל שנת דגם 2014.שנת דגם 2011 ישימה רק למכוניות שיוצרו לאחר שבוע 46..

V70‫‏‬, XC70 ו-S80 החל וכולל שנת דגם 2012, עד וכולל שנת דגם 2014.

ניתן להתקין את Sensus Connected Touch עבור שנת דגם 2014 והלאה, אך לא במכוניות המצוידות ב-Sensus Connect.

מגוון הדגמים, המערכות והשירותים עשוי להיות שונה, בהתאם לשוק.

עבור דגמי מכוניות החל וכולל שנת דגם 2020, עיין במדריך המקוון של הדגם הנדון.


האם זה עזר?