Prekės versija 2023.282.0

„Volvo Cars“ privatumo pranešimas

Įsigalioja nuo:

Paskelbta:

Šiame privatumo pranešime paaiškinama, kaip „Volvo Cars“ (kaip apibrėžta toliau) tvarko duomenis, susijusius su „Volvo Cars“ transporto priemonėmis ir teikiamomis internetinėmis paslaugomis.

Transporto priemonės savybių ir funkcijų paaiškinimus rasite atitinkamo modelio automobilio savininko vadove. Atkreipkite dėmesį, kad jei tarp šio pranešimo ir automobilio savininko vadovo yra kokių nors skirtumų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, pirmenybė teikiama šiam pranešimui.

Be to, kadangi duomenų tvarkymas priklauso nuo transporto priemonėje įtaisytos įrangos ir funkcijų, o taip pat nuo paslaugų, kurias pasirinksite aktyvuoti, šiame dokumente pateikiamas plačiausias galimas duomenų tvarkymo mastas. Savaime suprantama, kad jei turite senesnio modelio transporto priemonę, arba jeigu naujame modelyje nėra tam tikros įrangos ar funkcijos, su šia funkcija susijęs duomenų tvarkymas nebus vykdomas.

Šis Privatumo pareiškimas netaikomas:

 • specializuotoms transporto priemonėms (pavyzdžiui, policijos automobiliams);
 • asmens duomenų, kurie neišsiunčiame iš automobilio, tvarkymui (tvarkymui vietoje);
 • asmens duomenų, gautų jums bendraujant su mūsų mažmenininkais, tvarkymui (pavyzdžiui, kai perkate automobilį);
 • jūsų naudojimuisi programine įranga, programėlėmis ir paslaugomis, teikiamomis trečiųjų šalių. jūsų naudojimuisi trečiųjų šalių teikiama programine įranga, programėlėmis ir paslaugomis. (Daugiau informacijos rasite atskirų paslaugų teikėjų taisyklėse ir sąlygose, taip pat jų privatumo politikoje ir (arba) pranešimuose);
 • interneto ir (arba) ryšio paslaugų teikimui jūsų automobilyje, kurį mobiliojo ryšio operatorius teikia nepriklausomai nuo „Volvo Cars“;

Atkreipkite dėmesį, kad „Volvo Cars“ turi ir kitų privatumo pranešimų, kuriuos reikėtų perskaityti kartu su šia informacija, kad susidarytumėte išsamų vaizdą. Toliau pateikiame jų sąrašą. Juos lengvai pasieksite paspaudę nuorodas.

Toliau rasite šią informaciją:

1. Kas mes esame

Juridinis asmuo, atsakingas už jūsų asmens duomenų tvarkymą, yra „Volvo Car Corporation“, kurios registruota buveinė yra Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Geteborgas, Švedija, įmonės kodas 556074-3089, toliau „Volvo Cars“, „mes“ arba „mus“. Jei kartu su mumis asmens duomenis tvarko kiti juridiniai asmenys, vadinamieji bendri duomenų valdytojai, tai bus nurodyta.

2. Kokius asmens duomenis mes naudojame ir kodėl

2.1 Infotainment tikslais naudojami duomenys

2.1.1 Kelionių žurnalas

Kelionių žurnale automatiškai registruojamos visos jūsų kelionės. Tai gali būti naudinga, jei, pavyzdžiui, norite geriau valdyti su rida susijusias išlaidas. Kelionių žurnalą turite įjungti būtent jūs, priešingu atveju duomenys nebus renkami.

Jei įjungsite Kelionių žurnalą, rinksime jūsų identifikatorius: vardą, pavardę, telefono numerį ir el. pašto adresą, transporto priemonės VIN kodą ir jos buvimo vietą, taip pat kitą su kelione susijusią informaciją, pavyzdžiui, maršrutus, laiką, atstumą, degalų ir (arba) elektros energijos sąnaudas ir nuvažiuotus kilometrus. Priklausomai nuo jūsų automobilio modelio, renkama informacija tik apie pradžios ir pabaigos vietą arba apie visą maršrutą.

Teisinis pagrindas, kuriuo remdamiesi galime tvarkyti pirmiau minėtus duomenis, yra jūsų sutikimas. Kelionių žurnalo duomenys, priklausomai nuo automobilio modelio, saugomi iki 400 dienų. Kelionių žurnalą galite bet kuriuo metu išjungti – tai padarius duomenys nebebus renkami. Tačiau išjungus šią funkciją anksčiau surinkta informacija neištrinama. Jei norite, kad jūsų duomenys būtų panaikinti, tai galite padaryti naudodamiesi „Volvo Cars“ programėle arba pateikę prašymą ištrinti duomenis, žr. toliau esantį 4 skirsnį.

2.1.2 Programinės įrangos atnaujinimai internetu

Kad galėtume prižiūrėti transporto priemonės programinę įrangą ir tiesiogiai pateikti būtinus atnaujinimus, mes tvarkome šiuos duomenis:

 • transporto priemonės identifikacijos numeris (VIN);
 • transporto priemonės programinės įrangos versija;
 • diagnostiniai trikčių kodai;
 • transporto priemonės pagaminimo data;
 • transporto priemonės specifikacija;
 • įdiegimo būsena ir ataskaitos.

Teisinis pagrindas, kuriuo remdamiesi galime tvarkyti pirmiau minėtus duomenis, yra jūsų sutikimas.

Jei nesutiksite su programinės įrangos atnaujinimu internetu, tai neleis jums naudotis mūsų atnaujintomis paslaugomis arba apskritai negalėsite jomis naudoti. Naudojimasis neatnaujintomis paslaugomis taip pat gali padidinti kibernetinio saugumo incidentų riziką (panašiai kaip ir visų kitų išmaniųjų įrenginių atveju). Atkreipkite dėmesį, kad taip pat galite pasirinkti, jog naujiniai būtų įdiegti kuriame nors mūsų priežiūros centre. Įrašus apie atliktus programinės įrangos atnaujinimus saugosime visą transporto priemonės eksploatacijos laiką.

2.1.3 „Connected Safety“ paslauga

Mūsų transporto priemonėse įdiegta mūsų siūloma paslauga „Connected Safety“, kuri jums vairuojant informuoja apie esamus su eismu susijusius eismo. Ši informacija pagrįsta iš kitų transporto priemonių atsiųsta informacija arba viešų šaltinių, jeigu tokie yra. Ši informacija naudojama tam, kad iš anksto įspėtų jus apie besikeičiančias važiavimo sąlygas ar galimą pavojų kelyje, rodydama atitinkamus įspėjimus, kad galėtumėte atitinkamai pritaikyti savo vairavimo stilių. Jeigu jūsų transporto priemonė nustato galimą pavojų kelyje, pvz., sumažėjusį padangų ir kelio sukibimą arba įjungiami avariniai įspėjamieji žibintai, ši informacija siunčiama į „Volvo Cars“. Ši informacija yra apibendrinama ir nuasmeninama, o paskui siunčiama prie jūsų buvimo vietos artėjančioms transporto priemonėms.

Duomenys, kuriuos renkame ir tvarkome tam, kad palaikytume „Connected Safety“, yra:

 • transporto priemonės identifikacijos numeris (VIN);
 • įvykis, pvz., įspėjimo apie slidų kelią įsijungimas, avarinių šviesų įjungimas ir t.t.;
 • kiekvieno įspėjimo laiko žyma;
 • vieta.

Teisinis pagrindas, kuriuo remdamiesi tvarkome pirmiau minėtus duomenis, yra sutarties vykdymas. Šią paslaugą galite įjungti ir išjungti bet kuriuo metu.

Be to, pirmiau minėtieji duomenys tvarkomi anonimiškai ir perduodami eismo paslaugų agentūroms ir bendrovėms, kad būtų išvengta ir sumažinama kelių eismo keliamų pavojų, o taip pat kad būtų pagerintas kelių eismo saugumas, sumažintos techninės priežiūros išlaidos ir prisidėta prie tvarios eismo aplinkos kūrimo. „Volvo Cars“ ir „Polestar Performance AB“ (Švedijos bendrovė, kurios pagrindinė būstinė yra Geteborge, Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31, Švedija, toliau vadinama „Polestar“) šiais tikslais yra bendri duomenų valdytojai. „Volvo Cars“ ir „Polestar“, kurios pagal BDAR apibrėžiamos kaip bendri duomenų valdytojai, yra bendrai atsakingos už šį tvarkymą. „Volvo Cars“ ir „Polestar“ susitarė, kad „Volvo Cars“ yra atsakinga už informacijos teikimą savo klientams ir kad „Volvo“ klientai atitinkamomis pagal BDAR suteiktomis teisėmis galės naudotis kreipdamiesi į „Volvo Cars“.

Šią informaciją saugosime 1 savaitę.

2.1.4 Skaitmeninis raktelis

Skaitmeninis raktelis gali visiškai pakeisti įprastą automobilio raktelį ir suteikia jums galimybę patogiai užrakinti, atrakinti arba užvesti transporto priemonę savo išmaniuoju telefonu arba išmaniuoju laikrodžiu. Be to, jūsų rakteliu įvairiais skaitmeniniais kanalais galima bendrai naudotis su kitais naudotojais.

Skaitmeniniam rakteliui ryšys su tinklu reikalingas tik pirminio vienkartinio nustatymo metu, dalijimuisi rakteliais arba raktelių atšaukimui. Sukonfigūruotas raktelis veiks per „Bluetooth“, artimojo lauko ryšį (NFC) ir ultraplačiajuostę technologiją (UWB). Konfigūravimo metu jūsų raktelis bus įtrauktas į piniginės programėlę jūsų išmaniajame įrenginyje. Iš savo piniginės programėlės galite dalytis rakteliu naudodamiesi žinučių programėlėmis, el. paštu arba per „Airdrop®“. Taip pat galite lengvai atšaukti anksčiau savo bendrintus raktus – naudodamiesi piniginės programėle arba transporto priemonės „infotainment“ sistema.

Naudojant skaitmeninį raktelį tvarkomi šie duomenys:

 • transporto priemonės identifikacijos numeris (VIN);
 • transporto priemonės detali informacija;
 • transporto priemonės būsena;
 • „Volvo ID“
 • draugiškas vardas.

Teisinis pagrindas, kuriuo remdamiesi tvarkome pirmiau minėtus duomenis, yra sutarties vykdymas.

Jūsų duomenis saugosime tol, kol turėsite galiojančią sutartį.

2.1.5 Kelių eismo informacija realiuoju laiku

Kelių eismo informacijos realiuoju laiku paslauga iš 3-osios šalies paslaugų teikėjo gauna informaciją apie kelių eismą.

Tvarkome šiuos automobilio duomenis:

 • Transporto priemonės padėtis ir greitis – ši informacija bendrai naudojama su trečiosios šalies paslaugų teikėju, kad būtų galima apskaičiuoti eismo spūstis ir pranešti jums bei kitiems vairuotojams, kur yra spūsčių pavojus. Šie duomenų taškai trečiosios šalies paslaugų teikėjui yra anoniminiai.
 • Transporto priemonės identifikacinis numeris (VIN) – „Volvo Cars“ jį naudoja patikrinti, ar jūsų transporto priemonė turi šios paslaugos prenumeratą.

Automobilių modeliuose su jutikliais, kurie gali realiuoju laiku (jums vairuojant) atpažinti kelio ženklus, minėti duomenys tvarkomi tik vietoje (automobilyje).

Teisinis pagrindas, kuriuo remdamiesi tvarkome pirmiau minėtus duomenis, yra sutarties vykdymas. Šią paslaugą galite įjungti ir išjungti bet kuriuo metu.

Duomenis „Volvo Cars“ saugos tol, kol bus aktyvi paslaugos prenumerata. Kai tik prenumerata taps neaktyvi, VIN, transporto priemonės greičio ir padėties duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų, nebent ilgesnio saugojimo laikotarpio būtų reikalaujama pagal galiojančius vietinius teisės aktus.

2.1.6 Išmanioji greičio valdymo pagalba (ISA)

Išmanioji greičio valdymo pagalba (ISA) – tai privaloma funkcija, kuri, naudodama kelio ženklų duomenis, padeda automobiliui laikytis leistino greičio. Kad sužinotų leistiną greitį dabartiniame kelyje, ISA naudoja automobilio navigacijos sistemą, kad gautų kelio ženklų informaciją. Savo ruožtu navigacijos sistemai, kad pateiktų teisingus duomenis, reikia nustatyti automobilio buvimo vietą.

Be to, „Volvo Cars“ teisiškai privalo pateikti apibendrintus duomenis apie jūsų naudojimąsi transporto priemone, pvz.:

 • kiek laiko arba kokį atstumą nuvažiavote su įjungtomis arba išjungtomis pažangiosiomis transporto priemonės sistemomis;
 • kiek laiko arba kokį atstumą nuvažiavote laikydamiesi nustatytų greičio apribojimų arba jų nepaisydami ;
 • laikas, praėjęs tarp pažangiųjų transporto priemonės sistemų įjungimo ir išjungimo.

ISA veikimui ir ataskaitų teikimui tvarkomi šie duomenys:

 • transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN);
 • transporto priemonės greitis;
 • transporto priemonės detalesnė informacija (modelis, pagaminimo metai);
 • transporto priemonės, jos jutiklių ir sistemų generuojama informacija (įspėjimai, gedimai, diagnostika, pažangiųjų transporto priemonės sistemų būklė ir elgsena);
 • informacija, susijusi su transporto priemonės naudojimu ir eksploatavimu (nustatymai, pažangiųjų transporto priemonės sistemų naudojimas);
 • vieta.

Teisinis pagrindas, kuriuo remdamiesi tvarkome pirmiau minėtus duomenis, yra mūsų teisinių įsipareigojimų vykdymas.

Informaciją saugome tol, kol ji apibendrinama ir išsiunčiama atitinkamoms institucijoms.

2.1.7 Balso žinutės

Balso žinučių funkcija yra didesnės balso komandų sistemos dalis, kurią naudodami galite valdyti automobilio informacinės ir pramogų sistemos funkcijas, bei sukurti ir siųsti SMS pranešimus, teikdami žodinius nurodymus. Norėdami pradėti dialogą naudojant balso komandas, pirmiausia turite suaktyvinti šią funkciją. Valdymo balsu funkcija liks įjungta, kol sąmoningai ją sustabdysite arba kol nereaguosite į tris sistemos raginimus.

Naudojant balso žinutes, tvarkomi šie duomenys:

 • Įrašyti balso duomenys arba komandos
 • Transporto priemonės identifikacinis numeris (VIN) – naudojamas norint patikrinti, ar jūsų automobilis turi šios paslaugos prenumeratą
 • Telefono numeris
 • tekstinis pranešimas – tekstinis pranešimas, kurį sukūrė 3-osios šalies paslaugų teikėjas, išsaugomas debesyje, siunčiamas atgal ir įrašomas jūsų transporto priemonės atmintyje; Tekstinis pranešimas gali būti siunčiamas kaip SMS.

Teisinis pagrindas, kuriuo remdamiesi tvarkome pirmiau minėtus duomenis, yra sutarties vykdymas.

Informaciją saugosime tol, kol žinutė bus išsiųsta.

2.1.8 Oro kokybės indeksas

Ši funkcija rodo informaciją apie oro kokybę, pvz., užterštumo ir žiedadulkių kiekio ore lygį.

Iš pradžių pateikiama informacija apie oro kokybę automobilio viduje. Jeigu pasirinksite bendrinti automobilio buvimo vietą, taip pat bus pateikiame informacija apie oro kokybę lauke.

Teisinis pagrindas, kuriuo remdamiesi tvarkome pirmiau minėtus duomenis, yra sutarties vykdymas.

Pateikus šiuos duomenis automobilyje, jie bus panaikinti.

2.2 Saugos sumetimais naudojami duomenys

2.2.1 Aktyvusis saugos įvykių duomenų registratorius (ASDR)

Pagrindinė „Aktyviojo saugos įvykių duomenų registratoriaus“ (angl. Active Safety Data Recorder - ASDR) paskirtis yra įrašinėti su eismo įvykiais arba į susidūrimą panašiais įvykiais susijusius duomenis. Šią informaciją tvarkys mūsų tyrimų ir plėtros skyrius, siekiant padėti mums geriau suprasti eismo įvykių, asmens sužalojimų ir žalos turtui susidarymo aplinkybes.

Jei įjungsite šią paslaugą, „Volvo Cars“ rinks ir tvarkys toliau apibūdintus duomenis būsimos plėtros ir su sauga susijusių aktyvių skundų nagrinėjimo tikslais:

 • transporto priemonės identifikacinis numeris (VIN)
 • saugos įvykio rūšis ir atvejai
 • priekinės kameros vaizdai, užfiksuoti per 4 sekundes prieš į susidūrimą panašias situacijas ir po jų
 • transporto priemonės buvimo vieta eismo įvykio metu

Ši funkcija įrašo duomenis tik įvykus reikšmingam susidūrimui. Įprastomis vairavimo sąlygomis jokie duomenys neįrašomi.

Teisinis pagrindas, kuriuo remdamiesi tvarkome pirmiau minėtus duomenis, yra jūsų sutikimas, ir mes juos saugome 10 metų, kol juos panaikiname arba nuasmeniname.

2.2.2 Įvykių duomenų registratorius (EDR)

Saugos informacija, susijusi su įvykusiais arba beveik įvykusiais eismo įvykiais, laikoma transporto priemonės įvykių duomenų registratoriuje (EDR), kuris dar vadinamas automobilio „juodąja dėže". Su sauga susijusią informaciją sudaro šie duomenys:

 • kaip veikia įvairios jūsų transporto priemonės sistemos;
 • ar vairuotojas ir keleivis buvo prisisegę saugos diržais (ar šie buvo užfiksuoti);
 • kaip smarkiai vairuotojas spaudė (jeigu apskritai spaudė) akceleratoriaus ir (arba) stabdžių pedalą;
 • kokiu greičiu judėjo transporto priemonė.

Įrašo trukmė paprastai neviršija 30 (trisdešimties) sekundžių. Duomenys įrašomi tik įvykus reikšmingam susidūrimui. Įprastomis vairavimo sąlygomis jokie duomenys neįrašomi.

Teisinis pagrindas, kuriuo remdamiesi tvarkome pirmiau minėtus duomenis, yra mūsų teisinių įsipareigojimų vykdymas.

Informaciją saugosime tol, kol ji bus perrašyta naujo įvykio informacija.

2.2.3 Skubios pagalbos iškvietimas („eCall“)

Skubios pagalbos iškvietimas („eCall“) automatiškai atlieka skubios pagalbos skambutį ir išsiunčia duomenis įvykus didelei avarijai, kurią nustato suveikę vienas ar daugiau transporto priemonėje įrengtų jutiklių. Tai reiškia, kad automobilis automatiškai atliks „eCall“ net jeigu visi automobilyje esantys asmenys yra be sąmonės, o toliau nurodyti duomenys bus automatiškai perduoti į skambučių centrą. „eCall“ taip pat galima aktyvuoti rankiniu būdu, paspaudus ir bent 2 sekundes palaikius SOS mygtuką.

Atlikus „eCall“, tvarkomi šie duomenys:

 • transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN);
 • transporto priemonės varomosios sistemos arba variklio specifikacija;
 • transporto priemonės modelio specifikacija;
 • eismo įvykio laikas;
 • eismo įvykio vieta;
 • transporto priemonės judėjimo kryptis;
 • transporto priemonės būsena;

Pagal numatytąsias nuostatas „eCall“ paslauga nukreipiama trečiosios šalies paslaugų teikėjui (tai vadinama trečiosios šalies „eCall“ paslauga arba „TPS eCall"). Šis teikėjas priklauso nuo regiono, o daugiau informacijos apie tai, kokie teikėjai naudojami, galite gauti susisiekę su mumis. Bet kada galite pasirinkti, kad skambutis būtų nukreipiamas į Bendrąjį pagalbos centrą, tam turite atitinkamai pakeisti automobilio nustatymus.

Duomenys renkami tik atliekant „eCall“ iškvietimą, o vieninteliai subjektai, turintys prie jų prieigą, yra „Volvo Cars“ ir paslaugą teikianti trečioji šalis (arba Bendrasis pagalbos centras, jei pasirinkta). Tačiau, jei reikia, minėti subjektai gautus duomenis gali persiųsti specializuotoms pagalbos tarnyboms (pavyzdžiui, greitajai medicinos pagalbai).

Teisinis pagrindas, kuriuo remdamiesi tvarkome pirmiau minėtus duomenis, yra mūsų teisinių įsipareigojimų vykdymas.

Duomenis saugosime 200 dienų, o jų tvarkymas apsiriboja tik pirmiau minėtomis kritinėmis situacijomis.

2.2.4 Skambučių centro paslaugos

Naudodamiesi skambučių centro paslaugomis turite galimybę susisiekti su mūsų skambučių centru transporto priemonėje paspaudę skambučio / pagalbos mygtuką, skambindami iš programėlės arba tiesiogiai skambindami į skambučių centrą. Toliau aprašytos skambučių centro teikiamos paslaugos:

Pagalba kelyje (RSA)

RSA skirta padėti jums, kai susiduriate su techniniu transporto priemonės gedimu, pvz., nuleista padanga arba variklio / el. variklio gedimas. Kai kuriais atvejais skambučių centro darbuotojas kalbantis gali patarti, kaip pašalinti problemą. Kitais atvejais remontą galima atlikti šalikelėje (vadinamasis remontas vietoje) arba, jeigu tai neįmanoma, transporto priemonę reikės nuvilkti taisyti į autoservisą. Skambučio metu centro darbuotojas įvertins, kaip tinkamai reaguoti. Prireikus pagalbos kelyje (remonto vietoje arba nuvilkimo), pagalbos transportą gali teikti trečioji šalis, pvz., transporto priemonių nuvilkimo ir remonto įmonė, kuri tokiu atveju tvarko susijusius duomenis.

Pavogtos transporto priemonės sekimas (SVT)

SVT – tai būdas nustatyti jūsų transporto priemonės buvimo vietą, jeigu ji pavogta. Apie transporto priemonės vagystę gali pranešti: 

 • pati transporto priemonė. Taip atsitinka, kai transporto priemonė nustato, kad suveikė transporto priemonės signalizacija, todėl pranešimas, vadinamas „pranešimu apie vagystę“, išsiunčiamas bet kuriam vairuotojui, turinčiam prie transporto priemonės prijungtą „Volvo Cars“ programėlę, ir į skambučių centrą.
 • transporto priemonės savininkas, paskambinęs į skambučių centrą.
 • vietos teisėsaugos institucijos (policija). Vėlgi skambinama tiesiogiai į skambučių centrą.

Tam, kad būtų inicijuotas SVT procesas, reikia užpildyti oficialų pranešimą policijai ir skambučių centrui pateikti pranešimo bylos numerį.

Nuotolinis transporto priemonės imobilizavimas / imobilizavimo atjungimas (RVI/RVM)

RVI / RVM galima naudoti norint įjungti arba išjungti automobilio imobilizatorių. Jeigu imobilizatorius įjungiamas, transporto priemonės nebus galima užvesti, kol imobilizatorius nebus išjungtas. Tada transporto priemonę galima mobilizuoti nuotoliniu būdu. Šią paslaugą inicijuoja skambučių centro darbuotojas.

Kad galėtume jums teikti pirmiau aprašytas paslaugas, susisiekus su skambučių centru nuspaudus transporto priemonėje esantį skambučio / pagalbos mygtuką arba per „Volvo Cars“ programėlę, mes automatiškai renkame toliau nurodytus duomenis:

 • transporto priemonės registracijos numeris;
 • transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN);
 • transporto priemonės specifikacija;
 • transporto priemonės būsena;
 • prašymo laikas ir vieta;
 • transporto priemonės buvimo vieta skambučio metu;
 • transporto priemonės judėjimo kryptis;

Atsižvelgiant į prašymo pobūdį ir apimtį, mums gali prireikti apdoroti papildomą informaciją, reikalingą prašomai pagalbai suteikti, pvz.:

 • kontaktinė informacija (namų adresas, el. pašto adresas, telefono numeris);
 • draudimo informacija (poliso ir pareiškimo numeris);
 • su sandoriu susiję duomenys;
 • žalos priežastis ir informacija apie autoservisą, kuris atliks remontą.

Teisinis pagrindas, kuriuo remdamiesi tvarkome pirmiau minėtus duomenis, yra sutarties vykdymas.

Šiuo duomenis saugosime 200 dienų.

2.2.5. Įsibrovimo aptikimo sistema

Įsilaužimo aptikimo sistemos (IDS) tikslas – aptikti anomalijas ir pažeidimus, kurie gali kelti grėsmę pagrindinei sistema „infotainment“ sistemai. Tai reiškia, kad mes stebėsime, kaip elgiasi programinė įranga ir programėlės, kad užtikrintume, jog jos nepažeidžia to, ką joms leidžiama daryti. IDS stebės sistemą realiuoju laiku ir praneš apie pažeidimus „Volvo Cars“.

Tvarkysime šiuos duomenis:

 • transporto priemonės identifikacijos numeris (VIN);
 • laiko žyma (tikslus įvykio laikas);
 • informacija, susijusi su tuo, koks šaltinis inicijavo kurį tikslą;
 • techniniai duomenys (programinės įrangos versijos, sistemos ir sutrikimų ataskaitos, leidimai ir sertifikatai)

Teisinis pagrindas, kuriuo remdamiesi tvarkome pirmiau minėtus duomenis, yra mūsų teisinių įsipareigojimų vykdymas.

Šią informaciją saugosime 90 dienų. Pasibaigus šiam laikotarpiui duomenis panaikinsime arba, jei matysime poreikį juos toliau laikyti, nuasmeninsime.

2.2.6 Saugių akumuliatorių užtikrinimas

Privalomi būti tikti, kad mūsų automobiliai su hibridiniu arba visiškai elektriniu galios agregatu būtų yra saugūs, kad apsaugotume vairuotojus, jų šeimas ir visuomenę nuo pavojaus ir bereikalingų nepatogumų. Kad tai užtikrintume, rinksime ir naudosime su akumuliatoriais susijusią informaciją, kad būtų galima anksti aptikti galimas problemas ir nustatyti naujus galimus gedimų tipus.

Renkame ir naudojame tokius duomenis:

 • su transporto priemone susijusi informacija (modelis, pagaminimo metai, transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN), aparatūros ir programinės įrangos informacija);
 • informacija, susijusi su transporto priemonės varomąja jėga ir akumuliatoriumi (aparatinės ir programinės įrangos informacija, akumuliatoriaus elementų įtampa, įkrovos būsena, įkrovimo informacija, konfigūracijos, kalibravimai, temperatūra, pavojaus signalai, įspėjimai, gedimai, diagnostika, laiko žymos, būklė ir bendroji būsena);

Teisinis pagrindas, kuriuo remdamiesi tvarkome minėtus duomenis, yra anksčiau minėti mūsų teisėti interesai, o taip pat mūsų teisinių įsipareigojimų vykdymas, pvz., su sauga susijusių produkto atšaukimų vykdymas.

Pirmiau minėtą informaciją saugosime visą transporto priemonės eksploatacijos laiką.

2.3 Naudojami su technine priežiūra ir remontu susiję duomenys

2.3.1 Priežiūros planavimas

Priežiūros planavimas padeda jums palaikyti gerą savo transporto priemonės techninę būklę ir ją stebėti.

Jeigu tai pritaikoma jūsų šalyje, siųsime jums su techninę priežiūra susijusią informacija.

Kai jūsų transporto priemonė turi interneto ryšį, priežiūros planavimas vyksta nuolatos teikiant „Volvo Cars“ ir autoservisams diagnostikos duomenis. Diagnostikos duomenų teikimas nuotoliniu būdu leis jūsų autoservisui dar geriau pasirengti jūsų būsimam apsilankymui. Be to, duomenimis bus dalijamasi su mūsų nacionaline pardavimo įmone ir įgaliotaisiais atstovais jūsų šalyje, kad prireikus būtų galima administruoti užsakymus ir dalių pristatymą.

Priežiūros planavimo funkcija taipogi padeda mums suplanuoti atsarginių dalių gamybą ir pristatymą – svarbias mūsų tvarumo tikslų sudedamąsias dalis, nes tai leidžia optimizuoti apimtis, logistiką ir autoservisų išnaudojimo efektyvumą.

Kad galėtume jums teikti priežiūros planavimo paslaugą, bus renkami šie duomenys:

 • su transporto priemone susijusi informacija (modelis, pagaminimo metai, transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN), aparatūros ir programinės įrangos informacija);
 • transporto priemonės, jos jutiklių ir sistemų generuojama informacija (odometro rodmenys, eksploatacijos indikatoriai, pavojaus signalai, įspėjimai, žibintai ir šviesos, gedimai, diagnostika, temperatūra, laiko žymos, būklė, būklė, transporto priemonės sistemų būsena ir veikimas).

Teisinis pagrindas, kuriuo remdamiesi tvarkome pirmiau minėtus duomenis, yra sutarties vykdymas. Šią paslaugą galite įjungti ir išjungti bet kuriuo metu.

Informaciją saugosime 3 metus, išskyrus informaciją apie transporto priemonės aukštos įtampos akumuliatorių, kuri saugoma 10 metų.

2.3.2 Diagnostikos duomenų nuskaitymas autoservisuose

Jei jūsų transporto priemonės techninę priežiūrą ar remontą atlieka vienas iš mūsų įgaliotųjų priežiūros centrų, autoservisų ar partnerių, gausime ir naudosime informaciją gedimams nustatyti, produkto gamintojo įsipareigojimams valdyti, produkto tyrimų ir plėtros tikslais, pvz., mūsų transporto priemonių kokybei, jų saugos funkcijoms ir kitoms funkcijoms stebėti ir tobulinti.

Renkame ir naudojame tokius duomenis:

 • su transporto priemone susijusi informacija (modelis, pagaminimo metai, transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN), aparatūros ir programinės įrangos informacija);
 • transporto priemonės, jos jutiklių ir sistemų generuojama informacija (odometro rodmenys, eksploatacijos indikatoriai, pavojaus signalai, įspėjimai, žibintai ir šviesos, gedimai, diagnostika, temperatūra, laiko žymos, būklė, transporto priemonės sistemų būsena ir veikimas);
 • Informacija, susijusi su transporto priemonės naudojimu ir eksploatavimu (konfigūravimai, nustatymai, prietaisų jungtys, naudojimo režimas (įkrovimas, stovėjimas, važiavimas), įkrovimo informacija, laiko žymos, greitis, keleivių buvimas, sąveikos ir naudojimasis pagrindiniu informacijos bloku (automobilyje esančiu ekranu), nuotolinių paslaugų naudojimas, automobilio funkcijų, pvz., akceleratoriaus, stabdžių, vairo, saugos diržų ir durų, naudojimas).

Teisinis pagrindas, kuriuo remdamiesi tvarkome minėtus duomenis, yra mūsų teisėti interesai, o taip pat mūsų teisinių įsipareigojimų vykdymas, pvz., su sauga susijusių produkto atšaukimų vykdymas.

Pirmiau minėtą informaciją saugosime visą transporto priemonės eksploatacijos laiką.

2.3.3 Klaidų ataskaita

Klaidų ataskaita padeda mums rinkti informaciją apie programinės įrangos klaidas, suprasti šių klaidų įtaką ir suteikia mums galimybę ištaisyti minėtas klaidas bei palaikyti gerą programinės įrangos būklę. Aktyvavus Klaidų ataskaitą, rinksime ir tvarkysime toliau nurodytus duomenis:

 • kontaktinė informacija;
 • „Volvo ID“
 • kontaktai;
 • el. pašto paskyros;
 • skambučių įrašai;
 • transporto priemonės identifikacijos numeris (VIN);
 • paleidimo diagnostiniai duomenys;
 • transporto priemonės konfigūracija;
 • pagrindinio įrenginio vietinė konfigūracija;
 • „Android Automotive“ diagnostika;
 • transporto priemonės tinklo diagnostika;
 • programinės įrangos versijos;
 • programuotojams skirtos ataskaitos ir žurnalų failai.

Teisinis pagrindas, kuriuo remdamiesi galime tvarkyti pirmiau minėtus duomenis yra anksčiau minėti mūsų teisėti interesai.

Šią informaciją saugosime 90 dienų.

2.3.4 Išplėstinė transporto priemonės duomenų analizė

Kad galėtume išsamiai ištirti su jūsų transporto priemone susijusią problemą, turime naudoti toliau nurodytus jūsų transporto priemonės duomenis ir pagrindinius kliento duomenis, pvz., vardą, pavardę ir kontaktinę informaciją;

 • įvykių duomenų registratoriaus ir kitų sistemų užfiksuoti duomenys, susiję su transporto priemonės saugos sistema (greitis, vieta pagal GPS, vairo pasukimo kampas, stabdymo galia, saugos sistemų įjungimas ir naudojimas ir t. t.);
 • kitų automobilio jutiklių užfiksuotus duomenis apie aplinką (pvz., temperatūrą, slidų kelią);
 • transporto priemonės elektroninių valdymo blokų, telematikos ir ryšio antenos modulio bei informacijos pagrindinio bloko duomenys ir su jais susiję signalai;
 • transporto priemonės būklė (rida, degalų sąnaudos, odometro ir kiti prietaisų skydelyje rodomi duomenys);
 • visa vairuotojo ir transporto priemonės sąveika, pvz., įvairių nustatymų pakeitimai, paskyrų pavadinimai, pavyzdžiui, „Volvo ID“ ir „Google ID“, ir duomenys, susiję su per „Bluetooth“ prijungto įrenginio naudojimu.
 • transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN);

Duomenys bus naudojami potencialioms transporto priemonės problemoms nustatyti, galimam garantiniam atvejui valdyti bei galimoms produkto saugos problemoms spręsti. Jei duomenų surinkti nepavyks, „Volvo Cars“ negalės ištirti problemų.

Teisinis pagrindas, kuriuo remdamiesi galime tvarkyti pirmiau minėtus duomenis yra mūsų teisėtas interesas.

Jūsų duomenis saugosime tol, kol bus išspręsta su jūsų transporto priemone susijusi problema.

2.4. Tyrimų ir plėtros tikslais naudojami duomenys

2.4.1 Eismo įvykių tyrimas ir jų raida

Įvykus eismo įvykiui, į kurį pateko viena iš mūsų transporto priemonių, tiriame, kas atsitiko, kad pagerintume mūsų transporto priemonių saugą ir eismo aplinką apskritai. Jei tai būtų naudinga mūsų tyrimui, išsiųsime jums klausimyną, kad gautume papildomos informacijos apie eismo įvykį.

Atliekant tyrimą bus tvarkomi šie duomenys:

 • kontaktinė informacija;
 • su transporto priemone susijusi informacija (modelis, pagaminimo metai, transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN), registracijos numeris, aparatūros ir programinės įrangos informacija);
 • transporto priemonės, jos jutiklių ir sistemų generuojama informacija (artimi objektai, variklio duomenys, užfiksuoti signalų duomenys, odometro rodmenys, oro ir kelio sąlygos, temperatūra, eksploatacijos indikatoriai, pavojaus signalai, įspėjimai, žibintai ir šviesos, gedimai, diagnostika, ryšio ir tinklo informacija, sertifikavimo ir autorizacijos duomenys, kalibravimai, energijos ir degalų suvartojimas, būklė, transporto priemonės sistemų būsena ir veikimas);
 • Informacija, susijusi su transporto priemonės naudojimu ir eksploatavimu (konfigūravimai, nustatymai, prietaisų jungtys, naudojimo režimas (įkrovimas, stovėjimas, važiavimas), įkrovimo informacija, laiko žymos, greitis, keleivių buvimas, sąveikos ir naudojimasis pagrindiniu informacijos bloku (automobilyje esančiu ekranu), nuotolinių paslaugų naudojimas, automobilio funkcijų, pvz., akceleratoriaus, stabdžių, vairo, saugos diržų ir durelių naudojimas ir saugos oro pagalvės suveikimas);
 • buvimo vietos duomenys;
 • kamerų duomenys: į lauką nukreiptos kameros vaizdai, užfiksuoti per 4 sekundes iki eismo įvykio ir po jo.

Teisinis pagrindas, kuriuo remdamiesi galime tvarkyti pirmiau minėtus duomenis yra mūsų teisėtas interesas. Šiuo jūsų duomenis saugosime 10 metų.

2.4.2 Transporto priemonės duomenų analizė

Transporto priemonės duomenis (kurie išvardyti toliau) tvarkome norėdami gauti statistinės informacijos apie mūsų transporto priemones ir apie tai, kaip jos naudojamos. Šią informaciją naudojame produktų mokslinių tyrimų ir plėtros tikslais, visų pirma, siekdami pagerinti ir stebėti transporto priemonių kokybę bei jų saugos funkcijas. Ji taip pat padeda tvarkyti „Volvo Cars“ garantinius įsipareigojimus ir laikytis mums taikomų teisės aktų reikalavimų, susijusių su išmetamųjų teršalų stebėsena.

Naudojamų duomenų kategorijos:

 • transporto priemonės identifikacijos numeris (VIN);
 • transporto priemonės aparatinės ir programinės įrangos identifikatoriai
 • diagnostiniai problemų kodai (DTC).

„Volvo Cars“ taip pat renka transporto priemonės aukštos įtampos akumuliatoriaus informaciją (jei taikoma):

 • aukštos įtampos akumuliatoriaus ID, talpa ir techninė būklė
 • transporto priemonės rinkos informacija
 • informacija apie įkrovimo stotelę (tokia kaip pasiekiamumas, galios tipas, poliškumo identifikacija ir t. t.)
 • diagnostinė informacija įkrovimo metu (tokią kaip įkrovimo trukmė, būsena, srovės svyravimai ir pan.)

Teisinis pagrindas, kuriuo remdamiesi galime tvarkyti pirmiau minėtus duomenis, yra jūsų sutikimas.

Transporto priemonės identifikacijos numeris (VIN), transporto priemonės aparatinės ir programinės įrangos versijų identifikatoriai ir diagnostiniai gedimų kodai (DTC) saugomi 2 (dvejus) metus, o informacija apie transporto priemonės aukštos įtampos akumuliatorių saugoma visą akumuliatoriaus naudojimo laiką.

Hibridinių ar elektrinių transporto priemonių atveju, „Volvo Cars“ ir „Polestar Performance AB“ (Švedijos įmonė, kurios juridinis adresas Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31, Geteborgas, Švedija, toliau – „Polestar“) dalijasi atitinkamų transporto priemonių analizės duomenimis. Pirmiau išvardyti analizės duomenys, kuriais keičiasi „Volvo Cars“ ir „Polestar“, yra išimtinai techninio pobūdžio ir nėra susiję su faktiniais klientų duomenimis. Analizės duomenimis, surinktais „Volvo Cars“ ir „Polestar“ platformose, minėtos dvi bendrovės keičiasi siekdamos pagerinti ir stebėti transporto priemonės kokybę, elektrinių ir hibridinių funkcijų veikimą bei saugos funkcijas.

„Volvo Cars“ ir „Polestar“, kurios yra BDAR apibrėžti bendri duomenų valdytojai, yra bendrai atsakingos už šį analizės duomenų tvarkymą. „Volvo Cars“ ir „Polestar“ susitarė, kad „Volvo Cars“ yra atsakinga už informacijos teikimą savo klientams ir kad „Volvo“ klientai atitinkamomis pagal BDAR suteiktomis teisėmis galės naudotis kreipdamiesi į „Volvo Cars“.

2.5 Išmetamųjų teršalų ataskaita

Jei turite transporto priemonę su vidaus degimo varikliu ir lankotės įgaliotame „Volvo“ autoservise arba pas techninės priežiūros partnerį, jie surinks jūsų transporto priemonės duomenis, kurie bus siunčiami mums, kad apie juos būtų pranešta pagal galiojančius įstatymus. Šie duomenys renkami kiekvieną kartą atliekant jūsų transporto priemonės techninę priežiūrą, nebent jūs praneštumėte techninės priežiūros įmonei, kad tam prieštaraujate.

Renkami duomenys:

 • transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN);
 • su emisijomis susijusi informacija: bendros degalų sąnaudos (per eksploatacijos laikotarpį), visas nuvažiuotas atstumas (per eksploataciją), visa akumuliatoriaus iš tinklo paimta elektros energija (per visą jos eksploatacijos laikotarpį) – su keliais suskirstymais, kaip reikalaujama pagal teisės aktus.

Teisinis pagrindas, kuriuo remdamiesi tvarkome pirmiau minėtus duomenis, yra mūsų teisinių įsipareigojimų vykdymas.

Pirmiau pateikta informacija saugoma tol, kol duomenys bus pateikti.

2.6 Teisėsaugos institucijų užklausos

Mes reguliariai gauname teisėsaugos institucijų (policijos, muitinės ir kt.) prašymus pateikti įvairių rūšių duomenis, susijusius su mūsų transporto priemonėmis. Bendruoju atveju asmens duomenis teikiame tik tada, kai to teisiškai reikalaujama. Mes teikiame techninio pobūdžio duomenis, kurie savaime neatskleidžia ryšio su asmeniu (pvz., automobilio dalies, susietos su VIN kodu, serijos numerį, techninės priežiūros istoriją pagal VIN kodą ir kt.).

Teisinis pagrindas, kuriuo remdamiesi tvarkome pirmiau minėtus duomenis, yra mūsų teisinių įsipareigojimų vykdymas.

3. Dalijimasis jūsų asmens duomenimis

Dalijamės duomenimis su įvairiomis organizacijomis, kad galėtume vykdyti savo veiklą, palaikyti santykius su jumis ir teikti jums produktus bei paslaugas. Toliau aprašysime šiuos atvejus.

Kai šias organizacijas vadiname „tiekėjais“, „duomenų tvarkytojais“ arba „pagalbiniais duomenų tvarkytojais“, kiekvienos iš šių organizacijų galimybės naudoti jūsų asmens duomenis bet kokiu kitu tikslu, išskyrus paslaugų teikimą mums arba mūsų vardu pagal mūsų nurodymus, yra apribotos sutartimi. Kiekvienu atveju dalijamės tik tais asmens duomenimis, kurie, mūsų nuomone, yra būtini atitinkamam tikslui pasiekti.

Kitos „Volvo Cars“ grupės įmonės ir jos pagalbiniai duomenų tvarkytojai

 • Asmens duomenys perduodami kitoms grupės įmonėms klientų aptarnavimo, mūsų produktų ir paslaugų teikimo bei IT sistemų, skirtų veiklos palaikymui ir duomenų saugojimui, tikslais.

IT paslaugų tiekėjai ir jų pagalbiniai duomenų tvarkytojai

 • Asmens duomenys perduodami IT paslaugų tiekėjams, kurie mums tiekia bendrąsias veiklos palaikymo sistemas, pvz., programinės įrangos ir duomenų saugojimo paslaugų teikėjams.

Teisėsaugos institucijos, teismai, priežiūros institucijos, kitos vyriausybinės įstaigos ir trečiosios šalys

 • Asmens duomenimis reikia dalytis, kai įtariamas sunkus nusikaltimas, jis įvertinamas ir patvirtinamas pagal mūsų griežtą vidinį procesą, siekiant laikytis teisinių ir reglamentavimo įsipareigojimų, pvz., privalomų vykdyti teisėsaugos institucijų prašymų, taip pat siekiant apsiginti nuo teisinių pretenzijų arba įgyvendinti savo teisinius reikalavimus.

Kiti paslaugų teikėjai (pvz., mobiliojo ryšio tinklo operatoriai, ryšio paslaugų teikėjai ir įkrovimo operatoriai)

 • Galime dalytis informacija iš transporto priemonės ir prenumeratos informacija, kad galėtume teikti paslaugas, atsekti gedimus ir gerinti mūsų paslaugas.

Bet kuri jūsų patvirtinta šalis

 • Pavyzdžiui, galite paprašyti mūsų pasidalyti transporto priemonės duomenimis su trečiąja šalimi.

Pardavėjai, remontininkai, autoservisai

 • Asmens duomenys perduodami paslaugų teikimo, gedimų nustatymo, techninės priežiūros ir remonto tikslais.

4. Jūsų teisės ir jų kontrolės priemonės

Jūs turite konkrečias teises, susijusias su mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenimis. Šios teisės gali skirtis priklausomai nuo galiojančios jurisdikcijos ir duomenų tvarkymo pobūdžio.

Paprastai jūsų teisės susijusios su galimybe:

 • atšaukti savo sutikimą;
 • nesutikti, kad tvarkytume jūsų duomenis;
 • prašyti mūsų turimų duomenų apie jus kopijos (vadinamoji subjekto prieigos teisė);
 • prašyti perduoti duomenis kitam subjektui (vadinamasis duomenų perkeliamumas);
 • prašyti, kad duomenys būtų ištaisyti arba apriboti;
 • prašyti panaikinti duomenis (vadinamoji teisė būti pamirštam).

Kaip minėta, šios teisės nėra absoliučios ir kai kuriais atvejais jų taikymą riboja duomenų apsaugos teisės aktai. Jei taip nutiktų jūsų pateikto prašymo atveju, visada paaiškinsime, kodėl negalime įvykdyti jūsų prašymo.

Jei norite pateikti užklausą dėl teisių, susisiekti su mumis galite užpildę šią formą. Maloniai prašome naudoti šią formą, nes joje pateikiama informacija, kurios mums reikia, kad galėtume patikrinti jūsų tapatybę ir efektyviai tvarkyti jūsų prašymą. Tačiau, jeigu forma naudotis nenorite, visada galite susisiekti su mumis ir pateikti užklausą naudodamiesi kitame skyriuje pateikta kontaktine informacija.

Taip pat turite teisę pateikti skundą vietinei duomenų apsaugos institucijai, jei jums kiltų abejonių dėl to, kaip naudojame jūsų asmens duomenis. Tačiau būtume dėkingi, jei pirmiausia kreiptumėtės ir išsakytumėte savo problemas tiesiogiai mums, kad galėtume kartu pabandyti jas išspręsti. Žemiau rasite mūsų kontaktinę informaciją.

5. Kontaktinė informacija

Jei turite klausimų apie tai, kaip naudojame jūsų asmens duomenis, galite susisiekti su mumis adresu dataprotection@volvocars.com arba su „Volvo Car Corporation“ duomenų apsaugos pareigūnu:

Adresas korespondencijai: „Volvo Car Corporation“, gavėjas Duomenų apsaugos pareigūnas, dep 50099, VAK, 405 31 Geteborgas, Švedija.

El. pašto adresas: globdpo@volvocars.com

6. Šio pranešimo atnaujinimai

Nuolatos tobuliname savo produktus ir paslaugas, dėl ko šis privatumo pranešimas yra peržiūrimas ir atitinkamai atnaujinamas. Todėl raginame jus reguliariai perskaityti šį privatumo pranešimą. Šio privatumo pranešimo viršuje nurodyta data yra paskutinio atnaujinimo data. Jūsų asmens duomenis tvarkysime laikydamiesi to privatumo pranešimo varianto pagal kurį jie buvo renkami nebent duosite sutikimą kad su jais būtų elgiamasi kitaip.