Subjekto teisių įgyvendinimo prašymas dėl asmens duomenų

Kad inicijuotumėte savo subjekto teisių įgyvendinimo prašymą „Volvo Cars“ bendrovei, prašome užpildyti šią interneto formą ir pateikti mums visą su jūsų prašymu susijusią svarbią informaciją. Siekiant užtikrinti saugų identifikavimą, atkreipkite dėmesį, kad kai kuriems subjekto teisių įgyvendinimo prašymams būtinas jūsų transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN) – duomenims apie automobilį gauti, ir „Volvo ID“ – prieigai prie skaitmeninių paslaugų duomenų. Nepateikus šios informacijos, „Volvo Cars“ gali būti sunkiau apdoroti jūsų prašymą.

Jūsų subjekto teisių įgyvendinimo prašymas

Kam taikomas jūsų prašymas?