Prekės versija 2023.334.0

Pranešimas dėl privatumo – Volvo Cars programėlė

Įsigalioja nuo:

Paskelbta:

Šiame dokumente aprašoma, kaip „Volvo“ (kaip apibrėžta toliau), o kartkartėmis kiti subjektai, tvarko jūsų asmens duomenis, kai naudojatės „Volvo Cars" mobiliąja programėle (toliau – „Volvo Cars“ programėlė), leidžiančia jums būti prisijungus prie „Volvo“ transporto priemonės.

„Volvo Cars“ programėlė turi keletą funkcijų, kurias vykdant reikia tvarkyti įvairių rūšių asmens duomenis, kaip paaiškinsime toliau. Priklausomai nuo jūsų rinkos ir turimos prenumeratos tipo, šias funkcijas galima suskirstyti taip:

 • „Volvo Cars“ paslaugos apima aspektus, paminėtus šiuose punktuose: 2.1 (Jūsų prenumerata), 2.2 („Volvo Cars“ nuotolinės transporto priemonės paslaugos), 2.3 (Kelionių žurnalas), 2.4(Skaitmeninis raktelis), 2.5 (Viešasis įkrovimas), 2.6 (Kai su mumis susisieksite), 2.7 (Rinkodaros pranešimai ir apklausos), 2.8 (Programėlių analitika), 2.9 (Moksliniai tyrimai ir plėtra).

Toliau rasite šią informaciją:

1. Kas atsako už jūsų asmens duomenų tvarkymą

Už pagrindinį asmens duomenų tvarkymą, susijusį su jūsų prenumerata, „Volvo Cars“ nuotolinėmis transporto priemonių paslaugomis, Kelionių žurnalu, Skaitmeniniu rakteliu, Kai su mumis susisiekiate, Rinkodaros komunikacija, Viešuoju įkrovimu, Programėlių analitika, o taip pat Moksliniais tyrimais ir plėtra, atsakingas subjektas yra „Volvo Car Corporation“, kurios registruota buveinė yra adresu Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Geteborgas, Švedija, įmonės registracijos numeris 556074-3089, kuri toliau vadinama „Volvo Cars“.

2. Kokius duomenis renkame, kodėl ir kiek laiko juos saugome

Jau anksčiau minėjome, kad „Volvo Cars“ programėlėje kai kurios funkcijos skiriasi, priklausomai nuo jūsų automobilio modelio ir rinkos, o kai kurios iš toliau aprašytų funkcijų gali būti jums netaikomos.

2.1 Jūsų prenumerata

Jei turite „Volvo Cars“ nuotolinių transporto priemonių paslaugų arba kitų „Volvo“ prisijungimo paslaugų abonementą, galėsite gauti galimybę atnaujinti šią paslaugą „Volvo Cars“ programėlėje. Jums užsakant arba pratęsiant esamą abonementą, taip pat mums norint tvarkyti jūsų abonementą, tvarkome jūsų identifikatorius (pvz., vardą ir pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, VIN) ir jūsų pirkimo sandorio būseną bei istoriją. Tvarkymo paskirtis – administruoti ir stebėti jūsų pirkimą (nuo pirkimo iki pristatymo), įskaitant bet kokius būtinus kontaktus su reguliavimo įstaigomis (rengiant oficialias ataskaitas), jūsų užklausų susijusioms paslaugoms gauti administravimą, pristatymo užtikrinimą ir informavimą apie paslaugų, kurias įsigijote, atnaujinimus. Jūsų mokėjimams tvarkyti pasitelkiame trečiosios šalies mokėjimo paslaugų teikėją, ir su tuo susiję jūsų duomenys tvarkomi atskirai. Daugiau apie mūsų mokėjimo paslaugų teikėjo privatumo praktiką galite sužinoti šio dokumento tolesniame 3 skirsnyje.

Teisinis mūsų vykdomo su abonementu susijusių jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas – įgyvendinti su jumis sudarytos mūsų sutarties sąlygas.

Jūsų asmens duomenis saugosime 90 (devyniasdešimt) dienų nuo vėliausio abonemento galiojimo pabaigos, kad galėtume tęsti paslaugos teikimą, jei nuspręsite iš naujo ją užsiprenumeruoti, arba peržiūrėti sąskaitas faktūras ir kvitus. Be to, su jūsų pirkiniu susijusius duomenis archyvuosime dešimt (10) metų, kad laikytumėmės apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisės aktų - tai yra teisinė prievolė.

2.2 „Volvo Cars“ nuotolinės transporto priemonių paslaugos

Mes renkame identifikatorius (tokius kaip jūsų vardas ir pavardė, telefono numeris, „Volvo ID" (el. pašto adresas), transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN), unikalus įrenginio identifikatorius ir „push" pranešimo atpažinimo kodas) bei pirkimo istoriją (informaciją apie nuosavybės laikotarpį, bet kokias jūsų naudojamas prenumeratos paslaugas, jūsų transporto priemonės modelį ir metus bei atitinkamas transporto priemonės specifikacijas).

Mes naudojame šią informaciją, teikdami „Volvo Cars“ nuotolines transporto priemonių paslaugas, tokias kaip galimybė nuotoliniu būdu valdyti transporto priemonę (pvz., iš anksto nustatyti salono temperatūrą, atrakinti arba užrakinti dureles, nuotoliniu būdu paleisti arba sustabdyti variklį, sužinoti esamą aplinkos temperatūrą, gauti perspėjimą dėl vagystės), peržiūrėti jūsų transporto priemonės būseną (pavyzdžiui, degalų lygį, priekinio stiklo plovimo skysčio lygį, stabdžių skysčio lygį, durų užrakto būseną, įspėjimus dėl padangų slėgio arba techninės priežiūros, hibridinio akumuliatoriaus būseną arba kitus transporto priemonės būsenos indikatorius).

Šią informaciją taip pat naudojame norėdami „Volvo Cars“ programėlėje siųsti „push“ pranešimus, susijusius su būsimais jūsų transporto priemonės techninės priežiūros ir paslaugų priminimais. Hibridiniams ir visiškai elektriniams automobiliams įrašome įkrovimo vietą, kad galėtume pasiūlyti patogų būdą planuoti įkrovimą. Mes renkame jūsų transporto priemonės buvimo vietos informaciją, taip pat, jei leidžiate, jūsų mobiliojo įrenginio buvimo vietos informaciją, kad „Volvo Cars“ programėlėje galėtumėte naudoti žemėlapio funkcijas ir žemėlapyje parodyti jūsų ir jūsų „Volvo“ transporto priemonės buvimo vietas.

Visais atvejais, kai konkrečiai jūsų neklausiame, ar sutinkate su duomenų tvarkymu, atitinkamus duomenis mes tvarkome, kad įvykdytume su jumis sudarytą sutartį.

Jei per savo mobiliojo ryšio nuostatas suteikiate mums prieigą prie savo buvimo vietos duomenų, kalendorių ir kontaktų, mes tvarkysime šiuos duomenis, kad galėtumėte lengvai siųsti dominančias vietas iš savo telefono į automobilį pagal jūsų kontaktų sąrašą, kalendorių įvykius ar paieškos rezultatus. Šio tvarkymo teisinis pagrindas – jūsų sutikimas.

Pasibaigus jūsų „Volvo Cars“ abonemento galiojimui, su šia paslauga susijusi išsami informacija (įskaitant jūsų asmeninę informaciją) po 90 (devyniasdešimties) dienų pašalinama. Atkreipkite dėmesį, kad „Volvo Cars“ abonementas susietas su automobiliu, todėl pasikeitus jo savininkui, jūs, kaip pardavėjas, turite atjungti automobilį nuo „Volvo Cars“ programėlės ir panaikinti duomenis. Transporto priemonės lizingo atveju tai taip pat taikoma užregistruotam pagrindiniam vairuotojui. Nurodymus, kaip tai padaryti, rasite spustelėję šią nuorodą.

2.3 Kelionių žurnalas

Kelionių žurnale automatiškai registruojamos visos jūsų kelionės. Tai gali būti naudinga, jei, pavyzdžiui, norite geriau valdyti su rida susijusias išlaidas. Kelionių žurnalą turite įjungti būtent jūs, priešingu atveju duomenys nebus renkami.

Jei įjungsite Kelionių žurnalą, rinksime jūsų identifikatorius: vardą, pavardę, telefono numerį ir el. pašto adresą, transporto priemonės VIN kodą ir jos buvimo vietą, taip pat kitą su kelione susijusią informaciją, pavyzdžiui, maršrutus, laiką, atstumą, degalų ir (arba) elektros energijos sąnaudas ir nuvažiuotus kilometrus. Priklausomai nuo jūsų automobilio modelio, renkama informacija tik apie pradžios ir pabaigos vietą arba apie visą maršrutą.

Šiuos duomenis tvarkome remdamiesi jūsų sutikimu.

Paprastai Kelionių žurnalo duomenys saugomi iki 400 dienų (priklausomai nuo automobilio modelio).

Kelionių žurnalą galite bet kuriuo metu išjungti – tai padarius duomenys nebebus renkami. Tačiau išjungus šią funkciją anksčiau surinkta informacija neištrinama.

2.4 Skaitmeninis raktelis

Skaitmeninis raktelis gali visiškai pakeisti įprastą automobilio raktelį ir suteikia jums galimybę patogiai užrakinti, atrakinti arba užvesti transporto priemonę savo išmaniuoju telefonu arba išmaniuoju laikrodžiu. Be to, jūsų rakteliu įvairiais skaitmeniniais kanalais galima bendrai naudotis su kitais naudotojais.

Skaitmeniniam rakteliui ryšys su tinklu reikalingas tik pirminio vienkartinio nustatymo metu, dalijimuisi rakteliais arba raktelių atšaukimui. Sukonfigūruotas raktelis veiks per „Bluetooth“, artimojo lauko ryšį (NFC) ir ultraplačiajuostę technologiją (UWB). Konfigūravimo metu jūsų raktelis bus įtrauktas į piniginės programėlę jūsų išmaniajame įrenginyje. Iš savo piniginės programėlės galite dalytis rakteliu naudodamiesi žinučių programėlėmis, el. paštu arba per „Airdrop®“. Taip pat galite lengvai atšaukti anksčiau savo bendrintus raktus – naudodamiesi piniginės programėle arba transporto priemonės „infotainment“ sistema.

Naudojant skaitmeninį raktelį tvarkomi šie duomenys:

 • transporto priemonės identifikacijos numeris (VIN);
 • transporto priemonės detali informacija;
 • transporto priemonės būsena;
 • „Volvo ID“
 • draugiškas vardas.

Teisinis pagrindas, kuriuo remdamiesi tvarkome pirmiau minėtus duomenis, yra sutarties vykdymas.

Jūsų duomenis saugosime tol, kol turėsite galiojančią sutartį.

Jūsų su paslauga susijusius duomenis saugosime iki 3 (trejų) metų nuo paskutinio naudojimosi paslauga, nebent kiltų ginčų – tokiu atveju reikalingus duomenis saugosime tiek laiko, kiek reikės mūsų teisėms apginti. Be to, mes archyvuosime pseudonimizuotus užsakymų duomenis sistemos žurnaluose ir dėl statistinių priežasčių saugosime juos 5 (penkerius) metus.

Be to, paslaugą teikiančiam „Volvo“ paslaugų partneriui taikomi įvairūs duomenų saugojimo ir dokumentavimo įpareigojimai, o teisės aktai gali reikalauti atskleisti asmens duomenis valdžios institucijoms. Šią informaciją galite rasti priežiūros atstovo privatumo politikoje.

2.5 Viešasis įkrovimas

„Volvo Cars“ programėlė yra integruota su „Digital Charging Solutions“ (DCS), kad vairuotojai galėtų lengvai įkrauti savo elektromobilius. Kai naudojatės šia paslauga, mes, kad galėtume įvykdyti jūsų pasirašytą sutartį, tvarkome toliau nurodytus asmens duomenis:

 • kontaktinė informacija;
 • „Volvo ID“;
 • transporto priemonės detali informacija;
 • DCS įkrovimo kortelės ID;
 • transporto priemonės buvimo vietos informacija, kad galėtume padėti jums rasti netoliese esančią įkrovimo stotelę
 • finansinė informacija

Kad galėtume pateikti informaciją apie įkrovimo seansus ir išrašyti sąskaitas faktūras už viešojo įkrovimo paslaugą, mes tvarkome iš DCS gautą papildomą informaciją:

 • įkrovimo seanso ID;
 • įkrovimo seanso pradžios laiką;
 • įkrovimo seanso trukmę;
 • įkrovimo seanso kainą;
 • įkrovimo seanso metu papildytą energiją;
 • įkrovimo stotelės jungties tipą;
 • įkrovimo punkto operatoriaus pavadinimą.

Vokietijoje registruota bendrovė „Digital Charging Solutions GmbH“ (DCS), kurios registruota buveinė yra adresu Rosenstraße 18-19, 10178 Berlynas, Vokietija, įmonės registracijos numeris 211155 B, teikdama jums įkrovimo paslaugą veikia kaip atskiras duomenų valdytojas.

Su viešuoju įkrovimu susiję duomenys bus saugomi tol, kol būsite „Volvo Cars“ programėlės naudotojas, ir dar vienerius (1) metus.

2.6 Kai jūs su mumis susisiekiate

Jums naudojantis „Volvo Cars“ programėlės kontaktų funkcijomis, mes tvarkysime jūsų asmeninius identifikatorius, susijusius su jūsų naudojamu kanalu (pvz., vardą ir pavardę, telefono numerį arba el. pašto adresą, VIN, unikalų įrenginio identifikatorių ir „push“ pranešimo ženklą), taip pat visus kitus su jūsų užklausa susijusius duomenis. Tai darome remdamiesi teisėtu interesu administruoti jūsų užklausą.

Jei jūsų klausimas susijęs su mūsų viešąja įkrovimo paslauga, kurią teikia „DCS“, galime papildomai tvarkyti asmens duomenis, nurodytus ankstesniame 2.7 punkte.

Su jūsų užklausomis susiję duomenys bus saugomi trejus (3) metus nuo užklausos gavimo.

2.7 Rinkodaros komunikacija ir apklausos

Naudodamiesi „Volvo Cars“ programėle galite gauti su „Volvo Cars“ produktais susijusius rinkodaros pranešimus (jeigu su tuo sutikote). Tada mes tvarkome jūsų identifikatorius (pvz., vardą ir pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą), transporto priemonės duomenis (pvz., modelį, variklį, VIN kodą), „Volvo ID“ duomenis, įrenginio ID ir prenumeratos informaciją.

Tokio tvarkymo teisinis pagrindas – jūsų sutikimas. Jei sutikimą atšauksite, jūsų duomenys bus tvarkomi tik tvarkant atsisakymo sąrašą, skirtą užtikrinti, kad netyčia negaunate rinkodaros pranešimų.

Naudodamiesi savo „Volvo Cars“ programėle taip pat galite gauti apklausas, susijusias su mūsų produktais ir paslaugomis. Mes tvarkome tuos pačius duomenis, kurie apibūdinti pirmiau, remdamiesi mūsų teisėtais interesais tobulinti savo paslaugas. Šie duomenys tvarkomi tol, kol jūs to neatsisakote.

2.8 Programėlės analitika

Mes atliekame vertinimą, kaip naudojatės „Volvo Cars“ programėle ir susijusiomis paslaugomis, kad geriau suprastume naudotojų elgseną, pagerintume „Volvo Cars“ programėlės naudojimo patogumą, veikimo patikimumą ir sumažintume sutrikimų skaičių, taip pat kad gautume įžvalgų apie tai, kaip naudojamasi mūsų paslaugomis, ir galėtume jas nuolat tobulinti.

Tai atliekama tvarkant naudotojo identifikatorius (pvz., slapuko identifikatorių, IP adresą, įrenginio informaciją, „Volvo ID“, šalį, iš kurios naudojatės „Volvo Cars“ programėle, operacinę sistemą), transporto priemonės identifikavimo numerį (VIN), transporto priemonės ryšio būseną ir naudojimo duomenis (pvz., paspaudimus programėlėje, naudotas funkcijas, peržiūrėtus puslapius ir galimas problemas ar klaidas).

Tam pasitelkiame paslaugų teikėjus, kurie teikia mums informaciją apie tai, kaip naudojatės „Volvo Cars“ programėle. Informacijos apie dalijimąsi asmens duomenimis ir jų atskleidimą rasite toliau pateiktame 3 skyriuje.

Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas. Savo sutikimą bet kada galite atšaukti pakeisdami nuostatas savo profilyje „Volvo Cars“, skiltyje „Privatumo nustatymai“.

Paprastai šie duomenys saugomi keturiolika (14) mėnesių nuo jų surinkimo. Kai kuriais atvejais programėlės identifikatoriai bus saugomi visą „Volvo Cars“ programėlės buvimo jūsų renginyje laikotarpį.

2.9 Moksliniai tyrimai ir vystymas

Mokslinių tyrimų ir vystymo tikslais bei norėdami geriau suprasti, kaip pagerinti mūsų produktus ir paslaugas bei kurti naujus, naudojame duomenimis grindžiamą metodą ir duomenis apie transporto priemonę (pavyzdžiui, VIN kodą), produktą (pavyzdžiui, „Volvo Cars“ programėlės naudojimą), klientą (pavyzdžiui, „Volvo ID“) ir pardavimo duomenis (pavyzdžiui, informaciją apie transporto priemonę pardavusį arba prižiūrintį mažmenininką), kuriais siekiame pagrįsti mūsų produktų ir paslaugų kūrimą. Tvarkymas apima įvairias analizės, modeliavimo ir tyrimų veiklas, kurias vykdo mūsų analitikai ir duomenų specialistai.

Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas. Jei įmanoma, analizuojame tik anoniminius arba pseudoniminius duomenis. Tvarkymas neapima jokių automatiškai priimamų sprendimų, kurie susiję su jumis.

Šiuos duomenis saugosime 10 (dešimt) metų.

3. Dalijimasis jūsų asmens duomenimis

Dalijamės duomenimis su įvairiomis organizacijomis, kad galėtume vykdyti savo veiklą, palaikyti santykius su jumis ir teikti jums produktus bei paslaugas. Toliau aprašysime šiuos atvejus.

Kai šias organizacijas vadiname „tiekėjais“, „duomenų tvarkytojais“ arba „pagalbiniais duomenų tvarkytojais“, kiekvienos iš šių organizacijų galimybės naudoti jūsų asmens duomenis bet kokiu kitu tikslu, išskyrus paslaugų teikimą mums arba mūsų vardu pagal mūsų nurodymus, yra apribotos sutartimi. Kiekvienu atveju dalijamės tik tais asmens duomenimis, kurie, mūsų nuomone, yra būtini atitinkamam tikslui pasiekti.

duomenų tvarkytojais.

„Volvo Cars“ programėlės paslaugas palaikančių duomenų tvarkytojų kategorijos:

 • debesų paslaugų teikėjai;
 • duomenų prieglobos paslaugų teikėjai;
 • „push“ pranešimų paslaugos teikėjai;
 • el. pašto platinimo paslaugų teikėjai;
 • pokalbių funkcijos ir klientų aptarnavimo paslaugų teikėjai;
 • analitinės įžvalgos ir statistika;
 • prenumeratų sąskaitų faktūrų tvarkymo paslaugų teikėjai.

Kai kuriais iš šių atvejų duomenų tvarkytojai gali ribotai perduoti asmens duomenis už Europos Sąjungos ribų. Mes ėmėmės atsargumo priemonių, kad toks perdavimas būtų ribojamas iki būtino minimumo ir apimtų tik duomenis, kurie neleidžia tiesiogiai jūsų identifikuoti ir todėl neteisėtu atskleidimo atveju kelia labai mažą riziką.

Bendrinimas su kitais „Volvo Car“ grupės nariais

2.1 punkte minėtais duomenimis dalijamasi su mūsų prekybos atstovu toje šalyje, iš kurios duomenys gauti, toliau nurodytais tikslais:

 • mažmenininko veiklos rezultatų įvertinimo
 • klientų aptarnavimo
 • rinkodaros segmentavimo
 • abonementų pratęsimo ir pakartotinio aktyvavimo;

bendrinti su kitomis trečiosiomis šalimis (atskirais duomenų valdytojais).

Mokėjimus tvarkome pasitelkdami trečiąsias šalis, kurios renka mokėjimo duomenis tiesiogiai iš jūsų ir nesidalija su mumis:

 • „Stripe Inc.“ (mokėjimo paslaugų teikėjas, sąskaitų išrašymas, sąskaitų faktūrų išrašymas ir abonementų administravimas). Šio subjekto privatumo politiką galite peržiūrėti spustelėję https://stripe.com/en-se/privacy.
 • Bendradarbiaujant su „Digital Charging Solutions“ teikiama įkrovimo paslauga apima dalijimąsi kai kuriais jūsų asmens duomenimis – išsamią informaciją apie tai galite rasti 2.7 skirsnyje pirmiau, o su jų privatumo politika galite susipažinti https://volvocar-public-charging.com/web/en/volvo-gb/privacy-policy.
 • „Volvo Cars“ programėlė naudoja „Google“ žemėlapius, kad parodytų jūsų ir jūsų automobilio buvimo vietą. Šio subjekto privatumo politiką galite peržiūrėti spustelėję https://policies.google.com/privacy.

4. Jūsų teisės ir jų kontrolės priemonės

Jūs turite konkrečias teises, susijusias su mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenimis. Šios teisės gali skirtis priklausomai nuo galiojančios jurisdikcijos ir duomenų tvarkymo pobūdžio. Paprastai jūsų teisės susijusios su galimybe:

 • atšaukti savo sutikimą;
 • nesutikti, kad tvarkytume jūsų duomenis;
 • prašyti mūsų turimų duomenų apie jus kopijos (vadinamoji subjekto prieigos teisė);
 • prašyti perduoti duomenis kitam subjektui (vadinamasis duomenų perkeliamumas);
 • prašyti, kad duomenys būtų ištaisyti arba apriboti;
 • prašyti panaikinti duomenis (vadinamoji teisė būti pamirštam).

Kaip minėta, šios teisės nėra absoliučios ir kai kuriais atvejais jų taikymą riboja duomenų apsaugos teisės aktai. Jei taip nutiktų jūsų pateikto prašymo atveju, visada paaiškinsime, kodėl negalime įvykdyti jūsų prašymo.

Jei norite pateikti užklausą dėl teisių, susisiekti su mumis galite užpildę šią formą. Maloniai prašome naudoti šią formą, nes joje pateikiama informacija, kurios mums reikia, kad galėtume patikrinti jūsų tapatybę ir efektyviai tvarkyti jūsų prašymą. Tačiau, jeigu forma naudotis nenorite, visada galite susisiekti su mumis ir pateikti užklausą naudodamiesi kitame skyriuje pateikta kontaktine informacija.

Taip pat turite teisę pateikti skundą vietinei duomenų apsaugos institucijai, jei jums kiltų abejonių dėl to, kaip naudojame jūsų asmens duomenis. Tačiau būtume dėkingi, jei pirmiausia kreiptumėtės ir išsakytumėte savo problemas tiesiogiai mums, kad galėtume kartu pabandyti jas išspręsti. Žemiau rasite mūsų kontaktinę informaciją.

5. Kontaktinė informacija

Jei turite klausimų apie tai, kaip naudojame jūsų asmens duomenis, galite susisiekti su mumis adresu dataprotection@volvocars.com arba su „Volvo Car Corporation“ duomenų apsaugos pareigūnu:

Adresas korespondencijai: „Volvo Car Corporation“, gavėjas Duomenų apsaugos pareigūnas, dep 50099, VAK, 405 31 Geteborgas, Švedija.

El. pašto adresas: globdpo@volvocars.com

6. Šio pranešimo atnaujinimai

Nuolatos tobuliname savo produktus ir paslaugas, dėl ko šis privatumo pranešimas yra peržiūrimas ir atitinkamai atnaujinamas. Todėl raginame jus reguliariai perskaityti šį privatumo pranešimą. Šio privatumo pranešimo viršuje nurodyta data yra paskutinio atnaujinimo data. Jūsų asmens duomenis tvarkysime laikydamiesi to privatumo pranešimo varianto pagal kurį jie buvo renkami nebent duosite sutikimą kad su jais būtų elgiamasi kitaip.