Juridisks paziņojums

Tālāk tekstā "Volvo Cars" nozīmē Volvo Car Corporation, vienu vai vairākus koncerna Volvo Car Group uzņēmumus vai visu koncernu Volvo Car Group.

Nav garantiju utt.

Lai gan ir veltītas pietiekamas pūles, lai panāktu šajā vietnē ("Vietne") ietvertās informācijas precizitāti, tā tiek sniegta "tāda, kāda tā ir". Uzņēmums Volvo Cars nekādā gadījumā nav atbildīgs ne pret vienu trešo pusi ne par kādu tiešu, netiešu, izrietošu vai cita veida kaitējumu saistībā ar Vietnes vai kādas hipersaitē norādītas tīmekļa vietnes lietošanu, tostarp bez ierobežojuma par zaudētu peļņu, uzņēmējdarbības pārtraukumu, programmu zaudējumu, datu zudumu vai citu kaitējumu, pat ja uzņēmums Volvo Cars ir ticis skaidri informēts par šāda kaitējuma rašanās iespēju.

Volvo Cars ar šo atsakās no visām garantijām un apgalvojumiem par Vietni, kā arī par jebkuru citu tīmekļa vietni, kurai varat piekļūt no Vietnes. Šādas citas tīmekļa vietnes tiek nodrošinātas tikai ērtību labad, un tas nenozīmē, ka Volvo Cars tās ieteiktu vai uzņemtos atbildību par šādu tīmekļa vietņu saturu vai lietošanu. Turklāt jūsu pienākums ir veikt atbilstošus piesardzības pasākumus un nodrošināt, lai ierīce, no kuras piekļūstat Vietnei (un ar to saistītā programmatūra) būtu aizsargāta pret vīrusiem, tārpiem, Trojas zirgiem un citiem tamlīdzīgiem kaitīgiem elementiem.

Uz jebkādām garantijām un apgalvojumiem, kas Vietnē izteikti par Volvo Cars produktiem vai pakalpojumiem, kurus iegādājaties vai lietojat, attieksies nolīgtie noteikumi un nosacījumi, kas ietverti līgumā par šādiem produktiem vai pakalpojumiem.

Vietnē sniegtajā informācijā var būt tehniskas neprecizitātes vai tipogrāfijas kļūdas. Vietnē ietverto informāciju var jebkurā laikā mainīt bez iepriekšēja paziņojuma. Turklāt, lūdzu, ņemiet vērā, ka Volvo Cars patur tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas savos produktos un pakalpojumos, tostarp to cenās.

Vietnē pieejamajā informācijā var būt ietvertas atsauces uz Volvo Cars produktiem un pakalpojumiem, kas jūsu valstī nav izziņoti vai pieejami. Šādas atsauces nenozīmē, ka Volvo Cars plānotu šādus produktus un pakalpojumus izziņot vai padarīt pieejamus jūsu valstī. Lūdzu, arī ievērojiet, ka noteikti produkti un pakalpojumi var būt pieejami tikai par papildu maksu un ka daļa Vietnē sniegtās informācijas var nebūt pareiza, jo pēc Vietnes publicēšanas vai pēdējās atjaunināšanas laika produktos var būt veiktas izmaiņas. Lai saņemtu pilnīgu informāciju par jums pieejamajiem produktiem un pakalpojumiem, lūdzu, sazinieties ar savu Volvo Cars izplatītāju.  

Konkrēta Vietnē pieejama programmatūra

Jebkura Vietnē lejupielādējama programmatūra ("Programmatūra") ir ar autortiesībām aizsargāts uzņēmuma Volvo Cars un/vai tā licenciāru darbs.

Programmatūras lietošanu reglamentē lietotāja licences līguma noteikumi, ja tāds ir iekļauts Programmatūrā vai kopā ar to ("Licences līgums"). Ja Licences līgumā nav norādīts citādi, Programmatūru tiek piedāvāts lejupielādēt tikai galalietotāju lietošanai. Turklāt, ja no Licences līguma neizriet citādi, Programmatūru var lietot tikai mērķim, kuram Programmatūra tiek padarīta pieejama. Programmatūras atveidošana vai tālāka izplatīšana veidā, kas neatbilst Licences līguma noteikumiem, ir stingri aizliegta un var izraisīt civiltiesisku un krimināltiesisku sodu.

Programmatūras garantija, ja tāda ir, tiek sniegta tikai saskaņā ar Licences līguma noteikumiem. Ja Licences līgumā nav norādīts citādi, Volvo Cars ar šo atsakās no visām garantijām attiecībā uz Programmatūru, tostarp visām izrietošajām garantijām un nosacījumiem par pārdošanas iespējām, piemērotību kādam konkrētam mērķim, īpašumtiesībām un tiesību nepārkāpšanu.