Voice control

Voice control

Voice control

1 GB

Voice control is available in the following languages: Chinese (Mandarin), Japanese, German, Dutch, English (UK), English (US) ,Spanish (EU), Spanish (Latin America), French (EU), French (Canada), Italian, Flemish, Norwegian, Swedish, Russian.

Dôležité

Currently downloads do not support MacOS Catalina. A solution will soon be available. Thank you for your patience!

Podrobnosti o softvéri

Release date24/10/2019
Voice data version32141802AA
Tento softvér sa týka:

Podrobný sprievodca sťahovaním

 1. Na prádzny USB kľúč si stiahnite vybranú aktualizáciu
  • Vyberte si sťahovanie pre Mac alebo Windows
  • Správca sťahovaním sa nainštaluje po ťuknutí na „Run“
  • Riaďte sa pokynmi v správcovi sťahovaním
  • Na prázdny USB kľúč si uložte stiahnutú aktualizáciu
  • Poznámka: Sťahovanie môže trvať niekoľko hodín v závislosti od rýchlosti pripojenia na internet a veľkosti súboru
 2. Nainštalujte si aktualizáciu pre vozidlo
  • Prepnite na systém informácií a zábavy
  • Do štrbiny na USB zasuňte USB kľúč
  • Riaďte s pokynmi na stredovom displeji
 3. Počkajte na aktualizáciu vo vozidle
  • Aktualizácia môže trvať 15 minúť až niekoľko hodín v závislosti od produktu a veľkosti súboru