Údaje o účte

Zmena vlastníctva pripojených služieb

Pri zmene vlastníctva vozidla s pripojenými službami je potrebné urobiť niekoľko krokov, aby sa zrušilo prepojenie na predchádzajúceho majiteľa a nový majiteľ získal možnosť pripojiť aplikáciu Volvo Cars k vozidlu.

Vykonanie obnovenia továrenských nastavení vozidla

Ak máte ojazdené vozidlo a predchádzajúci používateľ neodstránil svoje profily, takže telefóny sú stále spárované, odporúča sa vykonať obnovenie továrenských nastavení.

Problémy s identifikátorom Volvo ID

Ďalej sú uvedené bežné problémy súvisiace s identifikátorom Volvo ID spolu s riešeniami.

PIN kód

PIN kód sa používa v aplikácii Volvo Cars na overenie, či je osoba oprávnená používať pripojené služby v danom vozidle. PIN kód sa nepoužíva vo vozidlách so zabudovaným systémom Google.

Predĺženie predplatného

Ak chcete používať pripojené funkcie v aplikácii Volvo Cars, vozidlo vyžaduje predplatné pre pripojené služby. Pri obnovovaní alebo opätovnej aktivácii predplatného pripojených služieb si môžete zvoliť rôzne časové obdobia. Vozidlá so zabudovaným systémom Google sa dodávajú s predplatným digitálnych služieb, ktoré umožňuje prístup k pripojeným funkciám v aplikácii Volvo Cars, ako aj k ďalším službám. Predplatné platí 4 roky.

Predplatné

Ak chcete používať pripojené funkcie v aplikácii Volvo Cars, vozidlo vyžaduje predplatné pre pripojené služby. Súčasťou predplatného sú asistenčné a bezpečnostné služby, ako aj služby aplikácie. Vozidlá so zabudovaným systémom Google sa dodávajú s predplatným digitálnych služieb, ktoré umožňuje prístup k pripojeným funkciám v aplikácii Volvo Cars, ako aj k ďalším službám. Predplatné platí 4 roky.

Zmena trhu, pri dovoze a premiestnení

Pri dovoze vozidla zo zahraničia alebo presťahovaní do inej krajiny je dôležié, aby ste sa obrátili na autorizovaného dílera Volvo a zaregistrovali sa na novom trhu. Zabezpečí sa tým správne fungovanie pripojených služieb, ktoré Volvo ponúka.

Platby verejného nabíjania

Platby za relácie nabíjania v rámci Volvo verejnej nabíjacej služby (VPCS) môžete spravovať v aplikácii Volvo Cars/Volvo EX30. Náklady na nabíjanie sa automaticky zaúčtujú na mesačnej báze pomocou zvoleného spôsobu platby.

Registrácia účtu pre verejné nabíjanie

Zaregistrujte si nabíjací účet v aplikácii Volvo Cars/Volvo EX30, aby ste mohli jednoducho vyhľadať nabíjacie stanice zapojené do Volvo verejnej nabíjacej služby (VPCS) a platiť za relácie nabíjania.

Zmena používateľského mena alebo hesla pre identifikátor Volvo ID

Svoje používateľské meno alebo heslo pre identifikátor Volvo ID môžete zmeniť v aplikácii Volvo Cars alebo na webovej stránke Volvo.

Vytvorenie identifikátora Volvo ID

Budete potrebovať identifikátor Volvo ID, s ktorým sa prihlásite do aplikácie Volvo Cars. Pokyny na vytvorenie identifikátora Volvo ID sa líšia v závislosti od modelu vozidla a modelového ročníka, takže si rozhodne prečítajte časť týkajúcu sa vášho vozidla.

Volvo ID

Identifikátor Volvo ID je osobný účet, ktorý sa používa pri prihlasovaní do aplikácie Volvo Cars.

Dvojfaktorová autentifikácia v aplikácii Volvo Cars

Potrebujete Volvo ID pre prihlásenie do vašej aplikácie Volvo Cars. Na ďalšiu ochranu vášho účtu pred neoprávnenými používateľmi bude neskôr v tomto roku implementovaná dvojfaktorová autentifikácia.