Žiadosť dotknutej osoby týkajúca sa osobných údajov

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) a ďalšie zákony a predpisy o ochrane údajov sú zamerané na vás ako na jednotlivca, ktorý má právo spravovať vlastné osobné údaje, a poskytuje vám určité práva. Viac informácií o tom, ako spracúvame osobné údaje, nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.

Odoslaním tejto žiadosti vám spoločnosť Volvo Cars pomôže uplatniť vaše právo na informácie, získať prístup k vašim osobným údajom alebo uplatniť si vaše ďalšie práva.