การ​เปิด​ใช้​งาน​และ​การ​ปิด​ใช้​งาน​เซ็นเซอร์​คุณภาพอากาศ*

เซ็นเซอร์​คุณภาพ​อากาศ​เป็น​ส่วน​หนึ่ง​ของ​ระบบ​คุณภาพ​อากาศ​อัตโนมัติ​แบบ​เต็มรูปแบบ Interior Air Quality System (IAQS)

ท่าน​สามารถ​ตั้ง​ให้​เซ็นเซอร์​คุณภาพ​อากาศ​ทำงาน​หรือ​ปิด​ทำงานได้

เปิด​มุมมอง​สภาพ​อากาศ​บน​จอแสดงผล​ตรง​กลาง​โดย​การ​แตะ​ที่​ปุ่ม​อุณหภูมิ​ที่​ตรง​กลาง​ด้านล่าง​ของ​จอแสดงผล​ตรงกลาง
กด iCup-2037-Icon three dots horizontal บน​มุมมอง​สภาพอากาศ
เลือก​การ​ตั้ง​ค่าที่​ต้องการใน Air quality sensor เพื่อสั่งงาน/ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​เซ็นเซอร์​คุณภาพอากาศ
  1. * ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณ์เสริม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง