กฎบริษัทเกี่ยวกับสื่อสังคม

ความคิดเห็นที่แสดงออกโดยชุมชนไม่ได้สะท้อนถึงแนวความคิดของ Volvo Cars และ Volvo Cars จะไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของความคิดเห็นเหล่านั้นได้

ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแพลตฟอร์ม แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมของอุตสาหกรรมและคำมั่นสัญญาของเราต่อชุมชนของ Volvo Cars เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นและการอัพโหลดที่ก่อให้เกิดความแตกแยก, หยาบคาย หรือขาดความรับผิดชอบทางสังคม และปิดกั้นผู้ใช้ที่ก่อให้เกิดความแตกแยกนั้นในทันที

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราไม่ยอมรับโพสต์ในลักษณะต่อไปนี้:

  • หยาบคาย, ล่วงเกิน, ตามติดอย่างไม่เหมาะสม, คุกคาม หรือโจมตีผู้อื่น
  • หมิ่นประมาท, ก้าวร้าว, หยาบโลน, ใช้คำหยาบ หรือแสดงออกถึงความรุนแรงอย่างชัดเจน
  • ภาษาที่แสดงถึงความเกลียดชังที่มุ่งเป้าไปที่เชื้อชาติ/ชาติพันธุ์, ศาสนา, เพศ, สัญชาติ หรือความเชื่อทางการเมือง
  • ฉ้อโกง, หลอกลวง, ทำให้เข้าใจผิด หรือผิดกฎหมาย
  • การก่อกวนหรือการขัดขวางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
  • การละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ
  • สแปม
  • การอัพโหลดไฟล์ที่มีไวรัสหรือโปรแกรมที่อาจสร้างความเสียหายแก่การปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นได้
  • การชักชวนทางการค้าหรือการชักชวนให้ทำการบริจาค
  • ลิงค์ล่อลวง (การฝังลิงค์ไว้ในโพสต์ของคุณเพื่อดึงผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ของคุณ)