Безпека - символ попередження

Символ попередження відображається, якщо під час діагностики виявляється неполадка, або якщо система була активована. За необхідності символ попередження відображається разом з повідомленням на інформаційному дисплеї комбінованої панелі приладів.
P3-1320-Warning symbols in combi STD
Попереджувальний трикутник та символ попередження системи подушок безпеки на аналоговій комбінованій панелі приладів.
P3-1246-312H-Warning symbols in combi
Попереджувальний трикутник та символ попередження системи подушок безпеки на цифровій комбінованій панелі приладів.

Попереджувальний символ на комбінованій панелі приладів засвічується, коли ключ ДК знаходиться в положенні ключа ІІ. Символ гасне, приблизно, через 6 секунд, якщо тільки система подушок безпеки справна.

 Попередження

Якщо попереджувальний символ системи подушок безпеки не гасне, або засвічується під час керування автомобілем, це означає, система подушок безпеки має обмежену функціональність. Символ вказує на неполадку в системі натягачів ременів безпеки, SIPS, IC чи іншої неполадки в системі. Volvo рекомендує вам негайно звернутися до авторизованої автомайстерні Volvo.

Якщо попереджувальний індикатор виходить з ладу, засвічується аварійний трикутник, а на дисплеї з'являється повідомлення SRS airbag Service required або SRS airbag Service urgent. Volvo рекомендує негайно звернутися до авторизованої автомайстерні Volvo.