Покажчики повороту

Покажчики поворотів автомобіля вмикаються за допомогою лівого перемикача на кермовій колонці. Лампи покажчиків поворотів блимають три рази або тривало в залежності від того, наскільки сильно був перемішений вгору або вниз перемикач.
P3-x60/V60H Turn signals
Покажчики повороту.

Ввімкнення на короткий час

Ikon röd pil 1Переключіть перемикач на колонці кермового керування вгору чи вниз і відпустіть його. Лампи покажчиків поворотів блимають три рази. Функцію можна ввімкнути/вимкнути в системі меню MY CAR, див. MY CAR.

Ввімкнення на тривалий час

Ikon röd pil 2Переключіть перемикач на колонці кермового керування вгору або вниз до кінцевого положення.

Перемикач на колонці кермового керування залишається в цьому положенні і переміщується у вихідне положення вручну, або автоматично, у відповідності з рухом кермового колеса.

Символи покажчиків поворотів

Символи індикаторів поворотів, див. Комбінована панель приладів - значення індикаторів.

Пов'язані документи