Таймер - вимкнення

Таймер, який вмикається для передстартової підготовки, можна вимкнути вручну.
Натисніть OK, щоб зайти в меню.
Прокрутіть коліщатком до Preconditioning і оберіть цю опцію за допомогою OK.
Якщо таймер налаштовано, але не активовано, поруч із налаштованим часом відображується піктограма годинника.
Оберіть один з двох таймерів за допомогою коліщатка і підтвердіть вибір за допомогою OK.

Вимикайте таймер наступним чином:

  • довге натискання OK або
  • коротке натискання OK для переходу вперед в меню. Потім оберіть "зупинити таймер" і підтвердіть за допомогою OK.
Вийдіть з меню за допомогою RESET.

Таймер, увімкнений для передстартової підготовки також може вимкнути.

Вам це допомогло?