Видалення пристрою Bluetooth®

Можна видаляти (скасовувати реєстрацію) пристрою Bluetooth® із системи. Після цього автомобіль не буде автоматично визначати пристрій.

Видалення медіа-пристрою

На звичайному екрані медіа-джерела Bluetooth® натисніть OK/MENU і оберіть Change deviceDelete device.

Видалення телефону

На звичайному екрані джерела телефон натисніть OK/MENU і оберіть Change phoneDelete device.