Розпізнавання голосу - радіо

Голосове керування радіоприймачем (наприклад, зміна радіостанції).

Наступні діалоги наведені лише в якості прикладів, відповіді системи можуть відрізнятися залежно від ситуації.

Зміна радіостанції

Наступний діалог з набором голосових команд використовується для зміни радіостанції.
Користувач розпочинає діалог шляхом промовляння: "Оберіть радіостанцію".
Система відповідає "Промовте назву радіостанції".
Промовте назву радіостанцію.
Система переключається на задану радіостанцію.

Зміна частоти

Система розпізнає числа від 87.5 (вісімдесят сім і п'ять) до 108.0 (сто вісім і нуль).

Наступний діалог з набором голосових команд використовується для зміни радіочастоти.
Користувач розпочинає діалог шляхом промовляння: "Частота".
Система відповідає "Промовте частоту".
Промовте частоту від 87.5 до 108.0 МГц.
Система переходить на відповідну радіочастоту.

Додаткові команди

Додаткові команди для керування функцією розпізнавання голосу радіо можна знайти на звичайному екрані MY CAR шляхом натискання OK/MENU та обрання SettingsVoice control settingsCommand listRadio commands.