Розпізнавання голосу - мобільний телефон

Голосове керування мобільним телефоном, підключеним через інтерфейс Bluetooth®, наприклад, дзвінок абоненту або ж набір номера.

Наступні діалоги наведені лише в якості прикладів, відповіді системи можуть відрізнятися залежно від ситуації.

Набір номера

Система розуміє цифри від 0 (нуль) до 9 (дев'ять). Ці цифри можна промовляти окремо, групами по декілька цифр чи одразу надаючи все число повністю. Система не розпізнає числа більше 9 (дев'ять), наприклад, 10 (десять) або 11 (одинадцять) розпізнати неможливо.

Наступний діалог з набором голосових команд використовується для набору номера.
Користувач розпочинає діалог шляхом промовляння: "Набір номера".
Система відповідає "Промовте номер".
Почніть говорити числа (як окремі цифри, наприклад, "Шість-вісім-сім", тощо) у номері телефону.
Під час паузи система повторить останню озвучену групу цифр.
Продовжуйте називати цифри. Після того, як ви сказали весь номер, завершіть сеанс словом "ОК".
Система набирає номер.

Номер також можна змінити командою "Коригувати" (яка видаляє останню групу цифр, введену за допомогою голосового набору) або "Стереть" (яка видаляє повністю весь телефонний номер). Після команди "Повторити" система прочитає вголос весь заданий номер.

Зателефонувати абоненту

Наступний діалог з набором голосових команд використовується для того, щоб зателефонувати абоненту, збереженому в телефонній книзі.
Користувач розпочинає діалог шляхом промовляння: "Зателефонувати абоненту".
Система відповідає "Промовте ім'я".
Промовте ім'я абонента.
Якщо знайдено лише одного абонента з цим ім'ям, система розпочинає набір номера, в іншому випадку система продовжує диктувати інструкції для пошуку відповідного абонента.

Якщо абонент має більше одного номера в телефонній книзі, можна сказати, наприклад, "Мобільний" або "Робочий" після імені, щоб допомогти системі.

Додаткові команди

Додаткові команди для керування функцією розпізнавання голосу мобільного телефону можна знайти на звичайному екрані MY CAR шляхом натискання OK/MENU та обрання SettingsVoice control settingsCommand listPhone commands.