Ракурс при відтворенні відеодисків DVD

Якщо відео-диск DVD підтримує цю функцію, її також можна використовувати, щоб обрати, з якого ракурсу відображати ту чи іншу сцену.
На звичайному екрані джерела диск натисніть OK/MENU і оберіть Advanced settingsAngles.