Елементи керування кліматичною системою салону

Регулювання температури для заднього сидіння*

Оновлено 7/23/2018

Для кліматичних зон заднього сидіння можна задати бажану температуру.

Регулювання температури зони заднього сидіння з переднього сидіння

P5-1507–Climate–Buttons temperature rear

Кнопки налаштування температури на вкладці Климатический режим, заднее сиденье сторінки керування кліматичною системою.

Відкрийте кліматичну сторінку на центральному дисплеї і оберіть закладку Климатический режим, заднее сиденье.

Натисніть ліву чи праву кнопку регулювання температури, щоб відкрити регулятор.

P5-1617-S90/V90–Climate–Temperature regulation rear

Регулятор температури.

Відрегулюйте температуру наступним чином:

  • перетягніть елемент керування до бажаної температури
  • натисніть +/, щоб підняти/опустити температуру поступово.

Температура змінюється і кнопка відображує налаштовану температуру.

Регулювання температури зони заднього сидіння із заднього сидіння

Натисніть кнопку розблокування на кліматичній панелі тунельної консолі, щоб дістатися елементів керування.

P5-1717–Climate–Rear climate controls temperature

Регулювання температури на кліматичній панелі на задній частині тунельної консолі.

Натискайте ліву чи праву кнопки </> на кліматичній панелі тунельної консолі, щоб поступово знизити або підвищити температуру.

Температура змінюється, а на екрані кліматичної панелі відображується обрана температура.

Примітка

Не слід встановлювати температуру вищу або нижчу за очікувану для прискорення нагріву або охолодження.


Це допомогло?