Bluetooth telefoon compatibiliteit - Sensus Connect

KOPPELINGSINSTRUCTIES EN MELDINGEN

  1. Druk op OK/MENU, selecteer Maak auto zichtbaar en bevestig met OK/MENU.
  2. Zoek met het externe apparaat naar Bluetooth® apparaten. Het apparaat gaat nu op zoek naar beschikbare Bluetooth® apparaten, dit kan circa één minuut duren.
  3. Selecteer de naam van de auto op het scherm van het externe apparaat.
  4. Controleer of de cijfercode in de auto overeenkomt met die in het externe apparaat. Zo ja, accepteer de code op beide apparaten.
  5. Kies in de telefoon voor het accepteren of weigeren van bepaalde contact- en berichtopties. Het externe apparaat is nu aangesloten. Zodra dit het geval is, verschijnt de Bluetooth® naam ervan op het display van de auto en kan het apparaat via de auto worden bediend.

Controleer of uw telefoon compatibel is met het Bluetooth-systeem van uw Volvo.
Selecteer uw regio en uw telefoon in de onderstaande keuzelijsten of selecteer uw Volvo-model en volg de instructies.