Bilar
Om Volvo

1983 - 1993

240

På årsmodell 1983 ändrades emblemet baktill på alla 240-modeller. Där stod inte längre 242, 244 eller 245. Som en del i en ny namnstrategi stod det nu endast 240. Men i verkligheten fortsatte de flesta att tala om sina bilar som 244:or eller 245:or.

Denna förändring innebar inte några storskaliga ändringar av bilarna.

Mer information finns i artiklarna om de respektive modellerna: 242, 244 och 245.