Volvo återkallar bilar

För allas säkerhet

På Volvo Cars sätter vi alltid säkerheten främst. Vår filosofi är att bygga bilar som tar dig dit du vill, på ett så säkert sätt som möjligt. Det spelar ingen roll om du är lång eller kort, man eller kvinna, gammal eller ung – vårt uppdrag är att skapa bilar som är säkra för alla.

Under arbetet med att designa och bygga bilar utgår vi alltid från människor och låter ditt perspektiv bli vårt. Och innan en ny bil lämnar vår fabrik genomgår den omfattande kvalitetskontroller för att säkerställa att den uppfyller våra höga krav. Men vårt arbete slutar inte där. Genom våra kvalitetssystem och vårt globala Volvohandlarnätverk gör vi ständigt uppföljningar för att kontrollera hur verkliga körsituationer påverkar våra bilar och produkter. Vårt engagemang för säkerhet sträcker sig livet ut.

Trots våra noggranna kontroller och tester kan det ibland uppstå problem som går att spåra till konstruktionen av bilen. Det kan handla om funktioner och egenskaper som inte påverkar din säkerhet, men som behöver åtgärdas vid nästa servicetillfälle. Men i sällsynta fall behöver vi göra en återkallelse och låta din lokala Volvoverkstad åtgärda problemet. Det beror oftast på att vi har identifierat ett problem som kan påverka din säkerhet, även om vi inte har några rapporterade fall av olyckor.

Återkallelse augusti 2021, mjukvaruuppdatering för bränsletank

Våra undersökningar har identifierat att det kan finnas en risk att föraren kan få motorstopp på grund av bränslebrist, fastän kombinationsinstrumentet visar att bränslet räcker i 150 till 250 kilometer. Problemet gälller 1 383 bilar i Sverige av modellerna S60, V60, S90, S90L och V90 Recharge av årsmodell 2022 (enbart laddhybrider). Problemet beror på att en nivågivare i bränsletanken skickar felaktiga värden till kombinationsinstrumentet. Det avhjälps genom en mjukvaruuppdatering som tillåter mer frekvent avluftning av bränslesystemet.

Bilägare som omfattas av återkallelsen kommer att informeras via brev och vi uppmanar dig som berörs att kontakta din lokala Volvohandlare för bytet.

För att minska risken för detta problem kan du försöka med följande tills återkallandet har utförts:

- Om möjligt, låt inte informationen på skärmen visa mindre än 300 km till tom bränsletank.

- Öppna ibland bränsletanken lock, med bilen avstängd, även om du inte tankar.

Återkallelse juni 2021, angående säkring till bränslepump

Våra undersökningar har identifierat att det kan finnas en risk att säkringen till bränslepumpen (15 Ampere) kan gå sönder på vissa modeller. Vår återkallelse berör 10 704 bilar i Sverige av modellerna V90, V90 Cross Country, S90, S60, XC60, V60, V60 Cross Country och XC90 av årsmodell 2019 till 2020.

För att förhindra detta så byts denna säkring från 15A till 20A. Bilägare som omfattas av återkallelsen kommer att informeras via brev och vi uppmanar dig som berörs att kontakta din lokala Volvohandlare för bytet

Återkallelse februari 2021, styrenhet i krockskyddssystemet

Som en förebyggande åtgärd återkallar vi 969 bilar i Sverige. Det gäller ett par bilar inom modellerna Volvo V90, XC60, XC90 och V60 av årsmodell 2021. Bakgrunden till återkallelsen är risken för att en styrenhet i krockskyddssystemet (SRS) inte har monterats på ett korrekt sätt. Av den anledningen kommer vi att kontrollera alla berörda bilar och dra åt SRS-skruvarna vid behov. Detta för att säkerställa att systemet fungerar som specificerat. Bilägare som omfattas av återkallelsen kommer att informeras via brev och vi uppmanar dig som berörs att kontakta din lokala Volvohandlare.

Återkallelse september 2020, mutter till främre vindrutetorkare

Som en förebyggande åtgärd återkallar Volvo Cars 34 567 bilar av modellen XC60 modellår 2018-2020. Muttern som fäster den främre vindrutetorkaren behöver dras åt med korrekt vridmoment. Muttern behöver dras åt för att undvika eventuella framtida problem med en vindrutetorkare som sitter löst eller lossnar.

Vi har inga rapporter om skador eller olyckor kopplade till det här ärendet. Alla berörda kunder får ett brev med posten med en uppmaning att boka en tid för åtgärd hos sin Volvoverkstad. Åtgärden är kostnadsfri för dig som kund.

Återkallelse juli 2020, kylsystemet (avluftningsslang)

Som en förebyggande åtgärd återkallas nu 66 097 bilar av modellerna V40, V40CC, S60, S60CC, V60, V60CC, XC60, V70, XC70 och S80 med tvåliters, fyrcylindriga dieselmotorer av årsmodellerna 2014-2017. Vi har upptäckt ett problem med kylsystemet hos bilmodellerna ovan. Analyser har visat att överflödig luft kan leda till otillräcklig kylning. Det kan i sällsynta fall leda till överhettning, skadade motorkomponenter och i värsta fall brand i motorutrymmet.

Mer info hittar du längst ned på sidan.

Återkallelse juli 2020, komponent kopplad till säkerhetsbälten

Volvo Cars har utfärdat en förebyggande säkerhetsåterkallelse som rör en komponent kopplad till säkerhetsbälten i en tidigare generation Volvobilar. De modeller som berörs i Sverige är S60, S60 Cross Country, V60, V60 Cross Country, XC60, V70, XC70 och S80 av årsmodellerna 2006 till 2018. Återkallelsen berör inte någon av dagens modeller.

Volvo Cars har inga rapporter om olyckor eller personskador som kan kopplas till den här återkallelsen. Återkallelsen är förebyggande och till för att undvika framtida problem.

Mer info hittar du längst ned på sidan.

Återkallelse mars 2020, fel i förarassistanssystem

Som en förebyggande åtgärd återkallas 66 705 Volvobilar. Återkallelsen gäller Volvo XC40, S60, V60, V60 Cross Country, XC60, S90, V90, V90 Cross Country och XC90. Bilarna som omfattas är producerade från vecka 4 2019 till vecka 11 2020.

Det automatiska nödbromssystemet riskerar att inte fungera som avsett i vissa situationer eller temperaturer. Det påverkar inte det manuella bromssystemet och bilarna är helt säkra att köra. Bilen varnar fortfarande vid kollision och bromsstödet som hjälper till när föraren själv bromsar är inte påverkat.

Åtgärden är en kostnadsfri mjukvaruuppgradering. Alla berörda bilägare kommer inom kort att informeras via brev och vi uppmanar alla att ta kontakt med sin lokala Volvohandlare för att få bilen åtgärdad.

I väntan på brev, funderar du på om din bil innefattas av återkallelsen? Via Transportstyrelsen kan du med hjälp av registreringsnumret se vilken månad bilen är tillverkad. Ta sedan kontakt med din lokala Volvohandlare.

Återkallelse juli 2020, kylsystemet (avluftningsslang)

Om din bil tillhör någon av modellerna och årsmodellerna ovan berörs den av återkallelsen.

Alla kunder får ett brev från Volvo Cars med instruktioner om hur du kontaktar din Volvoverkstad. Din Volvohandlare bokar då in dig på en servicetid.

Analyser har visat att överflödig luft i bilens kylsystem kan leda till otillräcklig kylning. Alla berörda bilar kommer därför att förses med en ny slang i kylsystemet – som minskar luftmängden i kylsystemet och på så vis eliminerar risken för att den här typen av problem uppstår i framtiden.

Nej, vi står för hela kostnaden.

Återkallelse juli 2020, komponent kopplad till säkerhetsbälten

Om din bil tillhör någon av modellerna och årsmodellerna ovan berörs den av återkallelsen.

Berörda kunder uppmanas i ett meddelande som skickas från Volvo Cars att kontakta sin Volvoverkstad i slutet av september för att boka tid för åtgärd. Arbetet med att åtgärda drabbade bilar börjar under senare delen av året.

Syftet med återkallelsen är att åtgärda ett slitage som i mycket sällsynta fall kan uppkomma i en komponent som sitter ihop med de främre säkerhetsbältena. Volvo Cars egna undersökningar har identifierat att en stålvajer som är kopplad till golvfästet i framsätets säkerhetsbälte under vissa omständigheter utsättas för slitage. Det kan ske när användaren upprepade gånger och över en längre tid böjer det nedre fästet på säkerhetsbältet över sätet. Det kan i sin tur i mycket sällsynta fall leda till skador på vajern som försämrar funktionen på säkerhetsbältets fäste. Bilarna kommer att få en ny komponent som ersätter den gamla vajern. Det är en robust lösning som eliminerar risker för att slitage ska uppstå i framtiden.

Nej, Volvo Cars står för hela kostnaden.

Vi ber dig att så snart som möjligt ta kontakt med din Volvoverkstad för att få veta vilken tid som gäller just för dig.

Volvo Cars har inga rapporter om olyckor eller skador till följd av det här problemet. Påfrestningen på vajern måste hända tusentals gånger under många år för att en skada ska kunna uppstå.Om du som kund är orolig för att köra din bil ber vi dig kontakta din verkstad för inspektion av vajern. Du kan använda din bil som vanligt men vi rekommenderar att du ser till att bältesfästet vid bilens framsäten mellan dörren och golvet är upprätt, i linje med ryggstödet, när man kliver in i bilen. Då böjs det inte över sätet och riskerar inte att skadas.

Vi rekommenderar att du vänder dig till en verkstad för en professionell bedömning.