Artikelversion 2024.159.0

Allmänt integritetsmeddelande

Med verkan från och med:

Publicerad:

Välkommen!

Vi tar din integritet på allvar och vill vara transparenta och ge dig information om hur vi använder dina personuppgifter. Vi kommer endast behandla dina personuppgifter för tydligt angivna ändamål och i enlighet med dina rättigheter.

För att kunna ge dig friheten att röra dig på ett personligt, hållbart och säkert sätt utvecklar vi kontinuerligt nya produkter och tjänster. När dessa blir tillgängliga kommer de också att omfattas av detta meddelande, om vi inte tydligt informerar dig om något annat.

Detta meddelande förklarar hur vi på Volvo Cars behandlar personuppgifter. Det gäller våra interaktioner med individer, såsom befintliga och potentiella kunder, webbplatsbesökare och affärspartner. Från och med nu kommer vi kollektivt att referera till de olika individer vi interagerar med som ”du” eller ”din”.

Observera att vissa Volvo Cars-produkter har ett eget integritetsmeddelande som förklarar den specifika bearbetning som sker som en del av den produkten eller tjänsten. Nedan finns en förteckning över dessa. Du kan nå dem enkelt genom att följa länkarna direkt.

I detta meddelande hittar du följande information:

1. Vilka är vi

Volvo Car Corporation är en svensk juridisk person med organisationsnummer 556074-3089, vars registrerade adress är Assar Gabrielssons Väg, 405 31 Göteborg. Volvo Car Corporation och dess koncernbolag är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter ('vi', 'Volvo', 'vår', 'oss'). Vi är ett globalt företag som tillhandahåller produkter och tjänster över hela världen. Du kan hitta mer information om de koncernbolag som verkar på de olika marknaderna här.

2. Vilka personuppgifter använder vi och varför gör vi det

Personuppgifter är information som direkt eller indirekt är kopplade till dig som fysiskt levande person. Följaktligen är personuppgifter information om dig, såsom namn, födelsedatum, kontaktuppgifter, ekonomisk information, IP-adress och information du lämnar till oss när du är i kontakt med vår kundsupport. Vår användning av dina personuppgifter kallas behandling. All behandling av personuppgifter behöver motiveras. Detta kallas att ha en ”rättslig grund”. De rättsliga grunder vi förlitar oss på när vi behandlar olika kategorier av personuppgifter beskrivs nedan. Den rättsliga grunden skiljer sig åt beroende på i vilket syfte vi använder dina personuppgifter. Du kan läsa mer om de olika rättsliga grunderna nedan.

 • Nödvändigt för fullgörandet av ett avtal: Denna grund används när behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att ingå och fullgöra våra förpliktelser enligt ett avtal med dig.
 • Nödvändigt för att tillgodose vårt, eller en tredje parts, berättigade intresse: Denna grund används när behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska tillgodose ett affärsintresse som inte väger tyngre än ditt intresse av att inte få personuppgifterna behandlade.
 • Ditt samtycke: Denna grund används när du ger oss ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter av särskilda skäl.
 • Nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet: Denna grund används när vi enligt lag är skyldiga att behandla dina personuppgifter.

Observera att det finns en ordlista i slutet av detta meddelande där de fetstilta uppgiftskategorierna nedan förklaras mer detaljerat.

2.1 När du besöker våra webbplatser

Vi behandlar vissa av dina personuppgifter (särskilt onlineidentifierare enligt ordlistan) när du använder våra webbplatser. Omfattningen av de onlineidentifierare och andra personuppgifter som behandlas beror på din konkreta användning av tjänsterna och funktionerna på vår webbplats, i enlighet med beskrivningen nedan. För mer information om vilken teknik som används, t.ex. kakor, se även vårt informationsmeddelande om kakor.

I nedanstående tabell anges närmare vad som avses med "onlineidentifierare".

Hur kommer vi att använda dina personuppgifter (”syfte”)Den information vi använder (”personuppgifter”)Laglig grund
När du besöker och interagerar med vår webbplats samlar vi automatiskt in uppgifter som skickas från din webbläsare för att ansluta till vår webbplats.
 • IP-adress
 • Information om enheten
 • Tidsstämpel för besöket
 • Webbplatser från vilka webbplatsen besöktes
 • Webbplatser som besöktes från vår webbplats
Vårt berättigade intresse av att tillhandahålla en säker webbplats för dig.
För att upptäcka bedrägerier och missbruk när du interagerar med våra webbfunktioner, t.ex. missbruk av formulär, detektering av bottar.
 • IP-adress
 • Uppgifter som du lämnar till oss genom dina interaktioner
Vårt berättigade intresse av att upptäcka bedrägerier och missbruk.
För att komma ihåg dina val på vår webbplats (såsom integritetsinställningar, artiklar i kundvagnen, språk).
 • Önskat språk
 • Information om samtycke
 • Kakor

Om du är inloggad, information som du tillhandahåller till oss (såsom Kontaktuppgifter, beställningar, Fordonsuppgifter, konfigurationer)

Vårt berättigade intresse av att hantera vår interaktion med dig för att förbättra vår affärsverksamhet och kundupplevelse.
För att tillhandahålla en chattfunktion till dig.
 • Kakor
 • Utskrifter (på begäran)
 • Information i samband med din begäran (se närmare Avsnitt 2.2)
Vårt berättigade intresse av att hantera vår interaktion med dig för att förbättra vår affärsverksamhet och kundupplevelse.
För att tillhandahålla karttjänster till dig använder vi inbäddat innehåll från leverantörer av tredjepartstjänster som endast överför personuppgifter när du använder denna tjänst. Leverantörerna av karttjänsterna ansvarar för den efterföljande behandlingen av uppgifterna.
 • IP-adress
 • Platsdata
Vårt berättigade intresse av att tillhandahålla en karttjänst till dig och att sammanföra dig med våra affärspartner.
För att mäta hur våra webbplatser används och få en insikt i hur tjänsterna används, för att bättre förstå användarnas beteende och förbättra webbplatsernas användbarhet och tillförlitlighet och i slutändan din onlineupplevelse.
 • Användaruppgifter (såsom IP-adress, information om enheten, kakidentifierare)
 • Användardata (såsom visat innehåll, tid på sidan, aktiviteter på webbplatsen)
 • I förekommande fall, beställnings-ID
Ditt samtycke till åtgärden och/eller analyskakor och efterföljande behandling av personuppgifter i enlighet med vår plattform för att hantera samtycke.
För att visa dig personanpassat innehåll och personanpassade annonser på andra webbplatser och sociala medieplattformar. Och för att mäta hur effektiva våra kampanjer är.
 • Användaruppgifter (såsom IP-adress, information om enheten, kakidentifierare)
 • Användardata (såsom visat innehåll, tid på sidan, aktiviteter på webbplatsen)
 • Webbplatser och annonser som du besökte vår webbplats från
 • Engagemangsstatistik
Ditt samtycke till marknadsföringskakkategorierna och efterföljande behandling av personuppgifter i enlighet med vår plattform för att hantera samtycke.

2.2 Kommunicera och anslut

Kommunikation är centralt för alla relationer. Vi vill höra från dig och kunna svara dig när du kommunicerar med oss. För att kunna göra det behöver vi behandla dina personuppgifter på det sätt som beskrivs nedan.

Hur kommer vi att använda dina personuppgifter (”syfte”)Den information vi använder (”personuppgifter”)Laglig grund
För att hantera våra interaktioner med dig, kommunicera med varandra och hantera frågor och klagomål via olika kanaler såsom chatt, e-post, sociala medieplattformar, webbformulär, vårt callcenter eller när du besöker oss personligen.
 • Kontaktuppgifter, Volvo ID och kontaktpreferenser
 • Information från och om ditt fordon samt de produkter eller tjänster vi tillhandahåller dig och/eller din användning av dem
 • Avtalsinformation, om tillämpligt
 • Finansiell information, om tillämpligt
 • Inspelningar och utskrifter av samtal och skriftlig kommunikation mellan oss
 • Personuppgifter relaterade till din supportbegäran eller någon annan typ av förfrågan som du behöver vår hjälp med.

Vårt berättigade intresse av att ge dig en tillfredsställande kundservice och säkerställa en god kundupplevelse av vårt varumärke.

För att få en bättre förståelse för dina erfarenheter, intressen och funderingar kring våra produkter, tjänster och varumärke, genom insiktsfulla initiativ såsom enkäter och forskningsstudier.
 • Kontaktinformation
 • Ålder och kön
 • Information om ditt fordon
 • Avtalsinformation, om tillämpligt
 • E-postöppnings-/klickfrekvenser
 • Övriga personuppgifter som du lämnar till oss i dina enkätsvar.

Vårt berättigade intresse av att

 • förbättra våra produkter, våra tjänster och vår kundupplevelse
 • förstå vilka allmänna resultat våra insiktsrelaterade initiativ ger och hur effektiva de är.

Ditt samtycke för marknadsföringsändamål i de länder där detta krävs för att genomföra enkäter och forskningsstudier.

För att planera, organisera och hantera evenemang som du har accepterat och/eller deltagit i.
 • Information i samband med din registrering till eller deltagande i ett evenemang, såsom kontaktuppgifter, dietkrav eller andra behov när detta är relevant.
 • Personuppgifter som vi samlar in under evenemanget (inklusive eventuella fotografier och videor där du förekommer)

Vårt berättigade intresse av att utforma och hantera evenemang och publicera information om Volvo Cars aktiviteter.

När du deltar i ett specifikt evenemang hänvisar vi till vårt integritetsmeddelande för evenemang för närmare information om hur Volvo Cars använder dina personuppgifter i förhållande till just det evenemanget.

Om du ännu inte är kund hos Volvo Cars behandlar vi dina personuppgifter i leadhanteringssyfte.
 • Kontaktinformation
 • Dina preferenser och intressen beträffande vårt fordon och våra tjänster
 • Föredragen återförsäljare
Vårt berättigade intresse av att hantera potentiella kunder på ett tillfredsställande sätt.

2.3 Marknadsföring och erbjudanden

Vi vill hålla dig uppdaterad och kunna förse dig med relevanta nyheter, marknadsföring och erbjudanden. I detta syfte använder vi de personuppgifter som vi samlar in direkt från dig och från tredjepartsleverantörer. Vi använder också dessa personuppgifter för att skräddarsy vår kommunikation med dig och anpassa din upplevelse av vårt innehåll. När vi samlar in information om dig från tredje parter har vi infört kontroller och granskningar för att bekräfta att informationen samlades in på ett lagenligt sätt av relevant tredje part och att denna tredje part har rätt att tillhandahålla denna information till oss. Vi kommer att förse dig med relevanta nyheter, marknadsföring och erbjudanden via flera kanaler såsom post, telefon, e-post, Volvo Cars-appen och sociala medier.

Om du inte längre vill få reklam och erbjudanden från oss kan du alltid avregistrera dig genom att klicka på ”avregistrera” längst ned i varje e-postmeddelande eller på likande sätt i de andra kanalerna.

Som ett led i vår marknadsföringskommunikation arbetar vi med digitala reklampartner för att skapa och visa marknadsföringsinnehåll på sociala nätverk och onlinereklamnätverk. I det följande kommer vi att hänvisa till dessa partner som "reklampartner". Dessa leverantörer använder personuppgifter som vi har tillhandahållit från annan teknik såsom kakor för att visa skräddarsydd och relevant reklam. Du hittar mer information om detta nedan.

Hur kommer vi att använda dina personuppgifter (”syfte”)Den information vi använder (”personuppgifter”)Laglig grund

För att registrera och hantera dina val.

För att skicka marknadskommunikation som du har begärt eller som kan vara av intresse för dig, enligt dina preferenser.

 • Kontaktinformation
 • Kontaktpreferenser för marknadskommunikation
 • Avtalsinformation, om tillämpligt
 • Fordonsinformation, om tillämpligt
 • En förteckning över dina val (datum och tid för respektive val samt ursprungssystem).

Ditt samtycke till att ta emot kommunikation gällande direktmarknadsföring från oss.

Om du har köpt en produkt eller tjänst från oss och om vi skickar eventuell marknadsföringskommunikation till dig som representant för ett företag, vårt berättigade intresse att skicka marknadsföringskommunikation till dig.

Vår juridiska skyldighet att dokumentera och visa om du har samtyckt till att ta emot marknadsföringskommunikation från oss samt registrera och respektera dina kontaktpreferenser samt vilken information du har avböjt att ta emot och när du har gjort detta.

För att visa och tillhandahålla relevant marknadsföringskommunikation och relevanta erbjudanden till dig som är personliga och skräddarsydda enligt dina preferenser och intressen.

För att hjälpa oss att bättre förstå dina specifika intressen och preferenser så att vi kan skräddarsy kommunikationen efter dina behov.

Anpassningen av kommunikation på detta sätt kan baseras på analyser eller förutsägelser av dina personliga preferenser baserat på information vi har om dig (så kallad profilering).

 • Kontaktinformation
 • Information om ditt fordon
 • Volvo ID
 • Enhets-ID
 • Onlineidentifierare
 • E-postöppnings-/klickfrekvenser
 • Din användning av våra tjänster, mobilapplikationer och webbplatser (i den mån detta kan kopplas till dig)*.
 • Avtalsinformation (i förekommande fall)
 • Information grundad på statistisk prestandaanalys av vår marknadsföringskommunikation.
 • Information om din användning av våra tjänster
 • Köphistorik
 • Föredragen återförsäljare
 • Servicehistorik

Vårt berättigade intresse av att tillhandahålla mer relevant reklam till dig.

Ditt samtycke till vår behandling av dessa personuppgifter i marknadsföringssyfte och i förekommande fall ditt samtycke till relevanta kakor och liknande teknik.

För att visa dig relevanta och skräddarsydda annonser från Volvo Cars, när du besöker våra annonspartners webbplatser och inom sociala medier och direktkommunikation (detta kallas vanligen för ”retargeting”).

För att göra det möjligt för oss att hitta och kontakta rätt målgrupper och tillhandahålla reklam till dessa personer.

 • Kontaktinformation
 • E-postöppnings- / klickfrekvenser
 • Onlineidentifierare

Ditt samtycke till relevanta kakor eller liknande teknik på vår webbplats och i förekommande fall ditt tidigare samtycke till marknadsföringskommunikation baserad på kakor och andra onlineidentifierare som kräver ditt samtycke.

Ditt samtycke till att ta emot marknadsföringskommunikation från oss eller, om du har köpt en produkt eller tjänst av oss, vårt berättigade intresse att skicka marknadsföringskommunikation till och visa den för dig.

Vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter och tjänster och tillhandahålla mer relevant reklam till dig.

Vi betraktar våra annonspartner som Meta och Google som gemensamt ansvariga tillsammans med oss (gemensamma personuppgiftsansvariga) i dessa scenarier.

För att få statistiska insikter om vår marknadskommunikation.
 • Engagemangsstatistik
 • E-postöppnings-/klickfrekvens, information om din interaktion med våra e-postmeddelanden och länkar du har klickat på. E-postmeddelandena och vår webbplats innehåller spårningspixlar som mäter öppnings- och klickfrekvensen.
 • Din användning av vår Volvo Cars-app, inklusive nedladdningar, aktiveringar, licensstatus, prenumerationer, sociala mediekanalers räckvidd, engagemang, klick, öppningar, potentiella kunder, videouppspelning baserad på IP-adresser, spårningspixlar och tredjepartsanslutningar.
Vårt berättigade intresse av att mäta effektiviteten av vår marknadsföringskommunikation och våra aktiviteter under förutsättning att användaren, närhelst vi får information från en enhet, har accepterat annonskakor.

* Detta gäller exempelvis vid appanvändning när du är inloggad med ditt Volvo ID samt vid webbsurfning, när du följer en länk som du fått i ett e-postmeddelande och när du begär en tjänst kopplad till ditt telefonnummer eller din e-postadress, t.ex. om du gör en bokning av en tjänst eller registrerar dig för en provkörning.

2.4 Tillhandahålla våra produkter och tjänster

Ett avtalsförhållande skapas mellan oss när du beställer, registrerar dig för eller köper en produkt eller tjänst. Vi kommer att samla in den information som behövs för att vi ska kunna utarbeta, ingå och fullgöra avtalet. Vilka personuppgifter vi kommer att samla in beror på avtalet. Klicka på de olika avtalen nedan för mer information.

2.4.1 Testkörning

Hur kommer vi att använda dina personuppgifter (”syfte”)Den information vi använder (”personuppgifter”)Laglig grund

För att administrera och förbereda din testkörning.

För att kunna tillvarata våra rättigheter och bärga en testbil (som vi äger) i händelse av ett väsentligt avtalsbrott.

 • Kontaktinformation
 • Identitetsbevis
 • Fordonets positionsdata (vid behov)

Fullgörande av avtalet.

Vårt berättigade intresse av att övervaka din efterlevnad av avtalet (inklusive bärgning av fordonet när du har anmält dig till en testkörning).

2.4.2 Care by Volvo-abonnemang och onlineköp inklusive erbjudanden om bilfinansiering

När du tecknar ett Care by Volvo-abonnemang i Sverige, är vi och vår finansiella partner, SWE Automotive Solutions AB, Humlegårdsgatan 20, 5tr, 114 46, Stockholm, Sverige, organisationsnummer 559445-7060, gemensamt ansvariga för användningen och insamlingen av dina personuppgifter. Enligt detta avtal har Volvo Cars en öppenhetsplikt och en skyldighet fullgöra dina rättigheter som registrerad. Läs mer i avsnitt 8 i detta integritetsmeddelande. Nedan kan du även läsa mer om hur dina personuppgifter kan användas i detta avseende.

2.4.2.1 Enskild kund eller enskild näringsidkare

Hur kommer vi att använda dina personuppgifter (”syfte”)Den information vi använder (”personuppgifter”)Laglig grund

För att behandla och förbereda din beställning.

För att verifiera din identitet och bedöma din kreditvärdighet när du tecknar ett bilabonnemang eller någon annan form av erbjudande om bilfinansiering. Se avsnittet ”Delning av dina personuppgifter” för information om hur vi delar personuppgifter med kreditupplysningsföretag.

För att göra en ytterligare kontroll av din inkomst i de fall där ovanstående kreditprövning inte är tillräcklig för att bekräfta din kreditvärdighet.

För att utvärdera vår kreditriskmodell och förhindra bedrägerier.

För att utföra en kundkännedomskontroll mot sanktionslistor för att förhindra bedrägeri, penningtvätt och finansiering av terrorism samt för att fastställa vilka kunder som är politiskt utsatta personer.

 • Kontaktinformation
 • Identitetsbevis
 • Finansiell information

Fullgörande av avtalet. Vårt berättigade intresse av att veta vem vi ingår avtal med och säkerställa att du kan betala de belopp som du har åtagit dig att betala.

Vårt berättigade intresse av att utvärdera och optimera vår kreditriskmodell och förhindra bedrägerier.

För att fullgöra våra rättsliga förpliktelser att följa gällande lagar för bekämpning av penningtvätt eller i förekommande fall vårt berättigade intresse.

För att upprätta och administrera avtalet för de produkter och tjänster som du har efterfrågat.

För att underlätta betalning och driva in skulder (se avsnittet ”Delning av dina personuppgifter” för information om hur vi delar personuppgifter med inkassobyråer).

För att registrera bilen i det nationella fordonsregistret och aktivera den bilförsäkring som ingår i bilens pris (i förekommande fall).

För att kunna tillvarata våra rättigheter i händelse av ett väsentligt avtalsbrott.

 • Identitetsbevis
 • Kontaktinformation
 • Volvo ID
 • Volvo-kundnummer
 • Fordonsinformation
 • Finansiell information
 • Ålder

Fullgörande av avtalet.

För att fullgöra våra rättsliga förpliktelser beträffande fordonsregistrering.

2.4.2.2 Företagskund

Hur kommer vi att använda dina personuppgifter (”syfte”)Den information vi använder (”personuppgifter”)Laglig grund

För att administrera beställningen och verifiera den juridiska personens firmatecknare.

För att fullgöra avtalet och tillhandahålla betalningsinstruktioner.

För att kunna tillvarata våra rättigheter i händelse av ett väsentligt avtalsbrott.

För marknadsföring, se ”Marknadsföring och erbjudanden”.

För kreditprövning i samband med personliga garantier, se 2.4.2.1 Enskild kund eller enskild näringsidkare.

 • Identitetsbevis
 • Kontaktinformation
 • Auktorisationsbrev eller fullmakt

Vårt berättigade intresse av att administrera, ingå och fullgöra det avtal vi ingår med den juridiska person du representerar.

För att uppfylla våra juridiska skyldigheter.

2.4.2.3 Företagskund med fordonsparkskonto online

Hur kommer vi att använda dina personuppgifter (”syfte”)Den information vi använder (”personuppgifter”)Laglig grund

För att skapa ett Företagskonto och för att kunna verifiera dig som användare av Företagskonto vid inloggning.

För att bekräfta din identitet och att du är behörig att underteckna för det bolag du arbetar hos.

För att kommunicera med dig, behandla beställningen, fullgöra avtalet och ge betalningsinstruktioner.

För att kunna tillvarata våra rättigheter i händelse av ett väsentligt avtalsbrott.

För att utföra en kundkännedomskontroll mot sanktionslistor för att förhindra bedrägeri, penningtvätt och finansiering av terrorism samt för att fastställa vilka kunder som är politiskt utsatta personer.

För marknadsföring, se ”Marknadsföring och erbjudanden”.

 • Kontaktinformation
 • Volvo ID
 • Lösenord
 • Identitetsbevis
 • Auktorisationsbrev eller fullmakt

Vårt berättigade intresse av att administrera, ingå och fullgöra det avtal vi ingår med den juridiska person du representerar.

För att fullgöra våra rättsliga förpliktelser att följa lagar om bekämpning av penningtvätt.

Vårt berättigade intresse av att utvärdera vår online-fordonsparkstjänst.

2.4.3 Uppkopplade tjänster i våra bilar

Många Volvobilar har uppkopplade tjänster. För att tillhandahålla dessa tjänster använder vi följande personuppgifter som förklaras nedan.

Hur kommer vi att använda dina personuppgifter (”syfte”)Den information vi använder (”personuppgifter”)Laglig grund

För att bedöma bilens hälsotillstånd utifrån aktuell och historisk information i syfte att kunna planera service och underhåll och utföra detta vid behov.

För att kunna kontakta dig om ditt avtal och de tjänster som ingår.

För att kunna tillvarata våra rättigheter och bärga en abonnemangsbil (som vi eller våra finansiella partner äger) i händelse av ett väsentligt avtalsbrott. När det behövs för vårt eller tredje parts berättigade intresse av att upprätta, göra gällande eller försvara oss mot rättsliga anspråk eller på begäran från en brottsbekämpande myndighet och när dessa behöver information för att utöva sin brottsförebyggande och straffutdömande verksamhet kan vi med förbehåll för att det godkänns internt lämna ut information till den brottsbekämpande myndigheten.

 • Information från fordonet
 • Fordonets platsdata
 • Kontaktinformation
 • Identitetsbevis
 • Volvo ID
 • Volvo-kundnummer
 • Fordonsinformation

Fullgörande av avtalet (t.ex. för underhållstjänster och förebyggande underhållstjänster som ingår i ett Care by Volvo-abonnemang).

Vårt berättigade intresse av att övervaka din efterlevnad av avtalet (inklusive bärgning av fordonet om du har ett abonnemangsavtal).

För att fullgöra våra eller tredje parts rättsliga förpliktelser eller vårt berättigade intresse av att tillhandahålla uppgifter till brottsbekämpande myndigheter (t.ex. polisen, domstolar) vid misstanke om ett grovt brott eller när det behövs för att upprätta, göra gällande eller försvara oss mot rättsliga anspråk.

För att kunna förse dig med funktioner i bilen såsom uppkopplade tjänster och säkerhetsfunktioner i bilen.
 • Kontaktinformation
 • Volvo ID

Vårt berättigade intresse av att förse dig med funktioner i bilen och garantera uppkopplade tjänster.

Fullgörande av avtalet (som exempelvis att tillhandahålla uppkopplade tjänster till dig).

2.4.4 Volvo ID

Ett Volvo-ID är ett unikt, personligt och icke-överlåtbart ID som ger tillgång till ett brett utbud av Volvo-tjänster både online och i din bil. För att vi ska kunna förse dig med ett Volvo-ID kommer vi att använda dina personuppgifter på det sätt som beskrivs nedan.

Hur kommer vi att använda dina personuppgifter (”syfte”)Den information vi använder (”personuppgifter”)Laglig grund
För att skapa ditt Volvo-ID och underlätta din tillgång till tjänster inom Volvo Cars digitala ekosystem.
 • Kontaktinformation
 • Volvo ID
 • Fordonsinformation (i förekommande fall)
 • Lösenord
 • Önskat språk
Fullgörande av avtalet.
För att hantera dina bokningar, kontakta och kommunicera med dig om tjänster du har bokat med ditt Volvo-ID.
 • Kontaktinformation
 • Fordonsinformation
 • Bokningsinformation (tid, plats för mötet, använd kommunikationskanal, bokningsstatus)
 • All information du lämnar till oss när du gör din bokning, t.ex. beskrivningen av det problem som ska lösas
 • Information om appen och din enhet (när det är relevant)
Vårt berättigade intresse av att hantera och kommunicera med dig om din(a) bokning(ar).

2.4.5 Pick-up & Delivery

Pick-up & Delivery är en tjänst som ger dig möjlighet att få din bil hämtad för service eller reparation och sedan återlämnad till dig. För att kunna tillhandahålla denna tjänst till dig kommer vi att använda dina personuppgifter på det sätt som beskrivs nedan.

Hur kommer vi att använda dina personuppgifter (”syfte”)Den information vi använder (”personuppgifter”)Laglig grund

För att skapa ditt Pick-up & Delivery-konto, tillhandahålla tjänsten och kommunicera med dig.

För att visa dig närmaste återförsäljare eller verkstad som kan leverera denna tjänst.

 • Kontaktinformation
 • Lösenord
 • Fordonets positionsdata
 • Pickup and delivery-tjänsthistorik
 • Fordonsinformation
 • All information du lämnar till oss i samband med att du använder tjänsten (t.ex. hämtningsnotiser)
 • Onlineidentifierare

Fullgörande av ett avtal.

Ditt samtycke till platsspårning på din enhet eller vår webbplats.

För att ge dig ett lånefordon (om tillämpligt).
 • Identitetsbevis
 • Försäkringsinformation
 • Fordonsinformation
 • Kontaktinformation
Fullgörande av ett avtal.

2.5 Garanti, hantering av garantianspråk och återkallelser

För att vi ska kunna hantera garantiärenden, anspråk och eventuella återkallelser av produkter och tjänster kommer vi att använda dina personuppgifter på det sätt som beskrivs nedan.

Hur kommer vi att använda dina personuppgifter (”syfte”)Den information vi använder (”personuppgifter”)Laglig grund

För att skapa och administrera fordonsgarantier samt för att bedöma och hantera eventuella garantianspråk från dig.

För att administrera, möjliggöra och hantera återkallelser och produktrelaterade anspråk (som t.ex. produktansvarsanspråk).

 • Kontaktinformation
 • Avtalsinformation
 • Fordonsinformation
 • Information från fordonet, vid behov
 • Övrig information du lämnar till oss i samband med ditt anspråk

Fullgörande av avtalet.

För att uppfylla våra juridiska skyldigheter (t.ex. hantering av återkallelser och problem med produktsäkerhet/ansvar).

Vårt berättigade intresse av att hantera produktansvarsanspråk.

2.6 Forskning om och utveckling av våra produkter och tjänster

Vi utvecklar, utvärderar och forskar kontinuerligt om våra produkter och tjänster. I detta syfte kommer vi att använda dina personuppgifter på det sätt som beskrivs nedan. Utöver det gör vi även analyser på anonymiserade data och på en aggregerad nivå. I dessa fall kan uppgifterna inte kopplas till dig som person.

Hur kommer vi att använda dina personuppgifter (”syfte”)Den information vi använder (”personuppgifter”)Laglig grund
För att sammanställa statistik och genomföra analyser av våra tjänster och produkter, i syfte att förstå marknadsintresset för våra produkter och erbjudanden och hur de används.
 • Fordonsinformation
 • Kontaktinformation
 • Avtalsinformation
 • Hela eller partiella register över dina kundvårdsärenden som är relevanta för specifika frågor
Vårt berättigade intresse av att kontinuerligt förbättra våra produkter, tjänster och erbjudanden.
För att analysera prestandainformation från fordon och andra tjänster och leverera uppdateringar vid behov.
 • Fordonsinformation
 • Information från fordonet
 • Kontaktinformation
 • Köranalysdata

Vårt berättigade intresse av att kontinuerligt förbättra prestanda, kvalitet och säkerhet för Volvos fordon, produkter och tjänster.

Ditt samtycke, när det krävs.

Att planera vår allmänna hantering och drift av vår verksamhet.
 • Kontaktinformation
 • Din transaktions- och betalningshistorik hos oss
 • Din användning av våra tjänster, mobilapplikationer och webbplatser
Vårt berättigade intresse av att förstå vår verksamhet och våra kunder.

2.7 Anställd hos vår affärspartner eller konsult

Om du är anställd hos en av våra affärspartner eller konsult använder vi dina personuppgifter enligt nedan så att vi kan göra affärer med det företag som du representerar eller arbetar med. Anställda hos våra återförsäljarpartner eller verkstäder som säljer och servar våra bilar ingår dock inte här.

Hur kommer vi att använda dina personuppgifter (”syfte”)Den information vi använder (”personuppgifter”)Laglig grund
För att upprätthålla vår affärsrelation med dig, kommunicera med dig och på annat sätt ta upp frågor som rör vår affärsrelation.
 • Kontaktuppgifter som du anger för professionella ändamål
 • Övrig information som du tillgängliggör för oss under vår affärsrelation
Vårt berättigade intresse av att upprätthålla vår affärsverksamhet.
För att hantera säkerheten vid våra anläggningar.
 • Bilder och videofilmer inspelade på övervakningskameror installerade i våra lokaler
Vårt berättigade intresse att garantera säkerheten samt förhindra stöld och bedrägerier i våra lokaler.

2.8 För aktieägare

Vi är ett börsnoterat bolag på den svenska aktiemarknaden. Det innebär att vi måste uppfylla våra skyldigheter gentemot dig som aktieägare. För att göra detta samlar vi in och lagrar följande information om dig i din roll som aktieägare.

Hur kommer vi att använda dina personuppgifter (”syfte”)Den information vi använder (”personuppgifter”)Laglig grund

För att identifiera aktieägare, hantera aktieägarregistret samt förbereda och genomföra bolagsstämman och därmed sammanhängande möten.

För att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig som aktieägare enligt gällande lagstiftning.

För att fullgöra våra skyldigheter enligt gällande lagstiftning, såsom att på begäran lämna ut aktieboken.

För att hantera Volvo Cars innehav, inklusive, i tillämpliga fall, eventuell aktieutdelning.

För att kommunicera med dig som aktieägare.

 • Kontaktinformation
 • Identitetsbevis
 • Information om eventuella ombud som representerar aktieägare
 • Information om ditt aktieägande
 • Visuellt material och/eller ljudinspelningar (som t.ex. inspelningar under en bolagsstämma)
 • Annan information som du tillgängliggör för oss (såsom via e-post, kallelser till bolagsstämma, begäran om att ta upp ett specifikt ärende på en bolagsstämma och annan kommunikation)

För att uppfylla vår juridiska skyldighet.

Vårt berättigade intresse av att identifiera dig som aktieägare och att kommunicera med dig.

Vårt berättigade intresse av att hantera och, i tillämpliga fall, fördela vårt innehav och dela relevant information (inklusive men inte begränsat till personuppgifter om dig som aktieägare) med tredje parter som värdepapperscentraler och banker som utfärdar depåbevis, när detta är relevant.

3. Delning av dina personuppgifter

Vi delar uppgifter med olika organisationer för att driva vår verksamhet samt för att upprätthålla vår relation med dig och förse dig med produkter och tjänster. Vi baserar vår delning av personuppgifter på olika rättsliga grunder, beroende på ändamål. Det kan exempelvis röra sig om ditt samtycke eller vårt eller en tredje parts berättigade intresse. I varje enskilt fall har vi ingått nödvändiga dataskyddsavtal för att säkerställa att dina personuppgifter används på ett lagligt sätt och i enlighet med det ändamål som anges i detta integritetsmeddelande.

Vem ('mottagare')Varför ('syfte')
Övriga koncernbolag inom Volvo Cars och dess underpersonuppgiftsbiträdenPersonuppgifter överförs till andra koncernbolag för kundvård och tjänster relaterade till planering av fordonsservice och underhåll, drift av webbplatsen och tillhandahållande av IT-system för affärsstöd och datalagring.
IT-leverantörer och deras underbiträdenPersonuppgifter överförs till IT-leverantörer som tillhandahåller allmänna affärsstödsystem till oss, såsom leverantörer av mjukvara och datalagring.
Auktoriserade Volvoåterförsäljare (och deras underpersonuppgiftsbiträden).Personuppgifter överförs till auktoriserade Volvoåterförsäljare när detta behövs för att uppfylla din begäran, t.ex. i kommunikationssyfte och för att administrera svar på erbjudanden, testkörningar eller överlämnande av bilen och för att dela relevant återkoppling från dig om dina erfarenheter på dessa områden.
Auktoriserade Volvoverkstäder (och deras underpersonuppgiftsbiträden)Personuppgifter kan lämnas ut till auktoriserade Volvoverkstäder i syfte att kunna tillhandahålla service i enlighet med Volvos serviceprogram. Vi delar även relevant återkoppling som du har lämnat till oss.
Våra juridiska rådgivare och andra professionella konsulterPersonuppgifter behöver lämnas ut till dessa parter i rådgivningssyfte samt för att kunna representera oss vid eventuella tvister och/eller vid domstolsförhandlingar.
Brottsbekämpande myndigheter (t.ex. polisen, domstolar)Personuppgifter behöver delas eller kan delas med brottsbekämpande myndigheter (t.ex. polisen, domstolar) för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller vårt berättigade intresse av att tillhandahålla uppgifter vid misstanke om ett grovt brott eller när det behövs för att upprätta, göra gällande eller försvara oss mot rättsliga anspråk.
Marknadsförings- och annonsleverantörerPersonuppgifter delas med företag som tillhandahåller marknadsföringstjänster till oss eller med leverantörer av digitala annonser.
Tillhandahållare av finansiella tjänster, finansiella tjänstepartner, kreditupplysningsföretag och inkassoföretag.

Personuppgifter kommer att överföras till leverantörer av dessa tjänster för att utvärdera de finansieringsdokument du skickar till oss, säkerställa den kommande betalningen och utvärdera de tillhandahållna tjänsterna (dvs. kreditrisktjänster och inkassotjänster).

Om du gör en betalning online kan det hända att du lämnar dina uppgifter direkt till leverantören av betaltjänsten. Om detta sker kontrolleras dina uppgifter av betaltjänstleverantören, och vi kommer inte att se dem, förutom i den mån betaltjänstleverantören behöver dela dem som en del av betalningsbekräftelsen.

Vi delar dina uppgifter med tillhandahållare av finansiella tjänster eller våra finansiella tjänstepartner för att kunna sköta vår affärsverksamhet, t.ex. för att förbereda och förvalta ditt avtal, skicka ut fakturor, underlätta och övervaka betalningar, hantera servicerelaterad kommunikation och kundsupport och för att göra det möjligt för den finansiella tjänstepartnern att utöva sina rättigheter. Uppgifterna delas också för att hjälpa till att förbättra produkt- och tjänsteutbudet, hantera klagomål, säkerställa efterlevnad och i utbildningssyfte.

Vi delar endast dina personuppgifter med kreditupplysningsföretag, i syfte att utvärdera och genomföra kreditriskkontroller. Vi delar endast dina personuppgifter med våra inkassopartner (och deras leverantörer) när kunder som har ett abonnemang hos oss ligger efter med betalningen. Vi delar personuppgifter med dessa parter eftersom vi har ett berättigat intresse av att göra en korrekt kreditriskbedömning och ett berättigat intresse av att driva in och sälja förfallna skulder.

Andra tjänsteleverantörer (såsom mobilnätsoperatörer, kundsupportpartner, leverantörer av uppkopplade tjänster, vägassistansoperatörer och laddningsoperatörer)

Vi kan dela information om dig, fordonet och abonnemangsinformation för att göra det möjligt att tillhandahålla tjänsterna, för felsökning och förbättring av tjänsterna eller för att tillhandahålla support om du upplever problem.

På vissa marknader använder vi och delar information med tredjepartsleverantörer av kundsupporttjänster.

FörsäkringspartnerVi delar eventuellt dina personuppgifter med våra försäkringspartner för att i förekommande fall t.ex. tillmötesgå ditt önskemål om en försäkringsoffert. Varje försäkringspartner fungerar som personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifter efter en sådan överföring och du kan läsa om hur respektive försäkringspartner behandlar personuppgifter genom att besöka deras webbplats eller kontakta dem direkt.
Alla parter som godkänns av digDu kan till exempel be oss att dela fordonsdata med en försäkringsgivare eller en juridisk myndighet.

4. Hur vi samlar in dina personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter direkt från dig, det företag som du arbetar hos och i vissa fall från tredjeparter som vi samarbetar med.

Vi samlar också in dina personuppgifter från bolag inom Volvo Cars koncern om du har tillhandahållit dina personuppgifter till något av våra koncernbolag i samband med användningen av bilarna och de anslutna tjänsterna, t.ex. Volvo Cars-appen.

I vissa situationer behandlar vi personuppgifter som samlats in från allmänt tillgängliga källor i samband med din yrkesroll i marknadsförings- och reklamsyfte. I dessa fall säkerställer vi alltid din möjlighet att utöva dina rättigheter i vår första interaktion med dig.

Om du har ett fordon med uppkopplade tjänster och har aktiverat överföring av vissa fordonsdata kommer vi även att samla in information direkt från ditt fordon, till exempel information om ditt fordons status och ditt körbeteende. Läs mer om detta i vårt integritetsmeddelande för fordonet.

En del av de personuppgifter du lämnar till oss behövs för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter, både juridiska och avtalsenliga, när det gäller att tillhandahålla produkterna och tjänsterna till dig eller det företag som du representerar. Om du inte lämnar vissa nödvändiga personuppgifter till oss kommer vi inte att kunna fullgöra våra rättsliga och/eller avtalsenliga skyldigheter gentemot dig eller det företag som du representerar.

5. Internationella överföringar

Som internationellt företag delar vi dina personuppgifter med koncernföretag, underleverantörer och affärspartner över hela världen. I synnerhet överför vi personuppgifter till Indien och Turkiet för IT-support samt till USA för hostingtjänster, IT-support och kundservice.

När vi genomför internationella överföringar av personuppgifter använder vi alltid verktyg och skyddsåtgärder för att säkerställa att sådana överföringar följer gällande lagar och att dina personuppgifter ges samma skyddsnivå som inom EU/EES. Vanligtvis använder vi verktyg och skyddsåtgärder för att:

 • säkerställa att det relevanta landet är föremål för ett beslut om adekvat skydd av Europeiska kommissionen, eller
 • säkerställa genomförandet av så kallade standardavtalsklausuler utfärdade av Europeiska kommissionen (tillgängliga på Europeiska kommissionens webbplats) och
 • säkerställa genomförandet av tekniska skyddsåtgärder som kryptering och pseudonymisering.

Om du vill ha mer information om våra internationella överföringar kan du kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.

6. Hur länge behåller vi dina personuppgifter

Volvo Cars sparar endast dina personuppgifter så lång tid som krävs för ett eller flera av de ändamål som anges ovan, eller om vi har en lagstadgad skyldighet att spara uppgifterna (inklusive men inte begränsat till: avtalsperioder, garanti- och produktansvarskrav, lagstadgade rapporteringsskyldigheter, nödvändiga lagringskrav för förväntade tvister och/eller för att förhindra bedrägeri). När vi inte längre har ett legitimt affärsmässigt behov av uppgifterna anonymiserar vi antingen uppgifterna så att de inte längre kan kopplas just till dig, eller ditt fordon, eller så raderar vi uppgifterna.

Följande standardlagringsperioder gäller för de typer av personuppgifter som hänvisas till i detta integritetsmeddelande. Dessa lagringsperioder omfattas av vissa rättigheter som du kan göra gällande (såsom din rätt till radering), de val och behörigheter som du har valt, periodiska ändringar av andra lagstadgade skyldigheter som vi måste fullgöra eller där vi annars har meddelat dig en annan lagringsperiod. För specifik information om krav på datalagring i ditt land, eller för en viss typ av personuppgifter, se kontaktinformation.

 • Kontaktuppgifter för kunder: under den period då du är kund och därefter en ytterligare period på upp till 5 år.
 • Kontaktuppgifter för icke-kunder: upp till 12 månader efter vår senaste interaktion med dig eller en förfrågan om en produkt eller tjänst. Denna period börjar gälla igen efter varje ny interaktion med oss.
 • Onlineidentifierare: upp till 36 månader från datumet för din senaste interaktion med oss. Se vår kakpolicy och kakbanner för specifika varaktigheter.
 • Interaktioner med kundsupport: lagringsperioden beror på landet som du är bosatt i och sträcker sig mellan 1 och 10 år från det datum då ärendet avslutades. För detaljer kopplade till din marknad, var god kontakta oss.
 • Inspelade samtal och chattutskrifter: upp till ett 1 år från datumet för samtalet eller chattkonversationen.
 • Volvo ID: under den tid som du har ett aktivt Volvo ID-konto och därefter ytterligare en period på upp till 30 dagar.
 • Information om och från ditt fordon: upp till 10 år från fordonets tillverkningsdatum. För specifik information om lagringsperioder för uppkopplade fordon, se vårt integritetsmeddelande för bilen.
 • Avtalsuppgifter: under avtalets löptid och därefter för ytterligare en period på upp till fem 5 år.
 • Finansiell information: vid ett beslut om avslag på en kredit- eller abonnemangsansökan upp till 5 år och om vi ingår ett avtal med dig så länge ditt avtal med oss gäller eller upp till 10 år i enlighet med våra rättsliga förpliktelser att spara informationen efter det att avtalet sagts upp.

7. Profilering och automatiserat beslutsfattande

Profilering

Vi använder automatiserad behandling för att få en bättre förståelse för dig och dina personliga preferenser. Vi använder detta till exempel när vi gör profilering på dig för att:

 • Anpassa och skräddarsy marknadsföring som visas för dig genom att analysera eller förutsäga dina personliga preferenser baserat på information vi har om dig.
 • Anpassa och skräddarsy din upplevelse när du interagerar med våra olika kanaler såsom vår hemsida.

Användningen av automatiserad behandling på detta sätt har ingen betydande effekt på dig som individ. Observera att du alltid har rätt att invända mot vår användning av profilering enligt ovan. För att göra det eller om du har några frågor om våra profileringsprocesser, vänligen kontakta oss.

Automatiserat beslutsfattande

Vi använder automatiserat beslutsfattande, vilket har betydande effekter för dig när vi bestämmer om vi ska ingå ett avtal med dig om ett bilabonnemang online. Detta innebär att vissa beslut som rör din ansökan om ett avtal med oss fattas enbart på automatiserad väg (utan inblandning av en fysisk person).

Vi använder automatiserat beslutsfattande när vi utför följande kontroller innan vi avgör om vi ska ingå ett avtal med dig:

 • Kontroll av din kreditvärdighet och förmåga att betala de belopp som du har registrerat dig för när vi bestämmer oss för om vi ska godkänna din ansökan om att använda en kredittjänst som tillhandahålls av oss, och
 • Kundkännedomskontroll för att förhindra bedrägeri och penningtvätt samt för att utföra en kontroll mot vissa sanktionslistor för att förstå om din användning av våra tjänster innebär risk för bedrägeri eller penningtvätt och förstå med vem vi ingår avtal.

För att fatta ett automatiskt beslut använder vi den information som du lämnar till oss som en del av din onlineansökan, data från kreditupplysningsföretag och vår egen interna information. Mer information om vilken typ av personlig information som vi använder och syftet med våra profileringsaktiviteter finns här. Observera att om du skulle vara missnöjd med detta har du rätt att be en person att vara delaktig i beslutsfattandet. Observera att detta i så fall kommer att leda till att beslutet tar längre tid.

Vår användning av automatiskt beslutsfattande kan leda till att din ansökan avslås baserat på din kreditvärdighet. Om du har några frågor om detta är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns här.

Observera att du alltid har rätt att invända mot att bli föremål för ett beslut baserat enbart på automatiserat beslutsfattande i de fall beslutet kommer att få rättsliga eller betydande effekter för dig. Skulle du vara missnöjd med utgången av beslutet kan du alltid kontakta oss och överklaga beslutet. Se avsnittet om dina rättigheter och friheter för information om hur du kan utöva denna rättighet.

8. Dina rättigheter och friheter

Du har specifika lagstadgade rättigheter avseende de personuppgifter som vi behandlar om dig. Rättigheterna kan skilja sig åt beroende på vilken jurisdiktion du befinner dig i och vilken typ av behandling det rör sig om. Generellt gäller dina rättigheter möjligheten att:

 • återkalla ditt samtycke (det vanligaste är att välja bort marknadsföring)
 • invända mot vår behandling av dina uppgifter
 • be om en kopia av de uppgifter vi har om dig (rätt till tillgång)
 • begära att uppgifterna ska överföras till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet)
 • begära att uppgifterna korrigeras eller begränsas
 • be om att uppgifterna ska raderas (rätt till radering)

Som nämnts är dessa rättigheter inte absoluta och i vissa fall begränsar dataskyddslagstiftningen tillämpningen av dem. Skulle detta vara fallet för en begäran du gör till oss kommer vi alltid att förklara varför vi inte kan uppfylla din begäran.

Om du vill skicka in en begäran angående någon av dina rättigheter som registrerad kan du kontakta oss genom att fylla i detta formulär. Vi ber dig vänligen att använda formuläret eftersom det ger oss den information vi behöver för att verifiera din identitet och effektivt behandla din begäran. Om du föredrar att inte använda formuläret är du alltid välkommen att kontakta oss och skicka in din förfrågan med hjälp av kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter. Vi skulle dock uppskatta om du hörde av dig och tog upp dina problem direkt med oss först så att vi kan försöka lösa dem tillsammans. Du hittar vår kontaktinformation här.

9. Kontaktinformation

Om du har några frågor om hur vi använder dina personuppgifter kan du kontakta oss via dataprotection@volvocars.com eller kontakta Volvo Car Corporations dataskyddsombud:

Postadress: Volvo Car Corporation, Attention: Dataskyddsombud, avd 50092, VAK, 405 31 Göteborg, Sverige.

E-post: globdpo@volvocars.com

10. Uppdatering av detta meddelande

Vi utvecklar kontinuerligt våra produkter och tjänster och kommer därför även att granska och uppdatera detta integritetsmeddelande. Därför uppmuntrar vi dig att läsa detta integritetsmeddelande med jämna mellanrum. Datumet överst i integritetsmeddelandet talar om när det senast uppdaterades. Vi hanterar dina personuppgifter på ett sätt som överensstämmer med det integritetsmeddelande som gällde när de samlades in, om vi inte har ditt samtycke att hantera dem på annat sätt.

11. Ordlista

KontaktinformationFörnamn, efternamn, titel, e-postadress, postadress, telefonnummer.
FordonsinformationFordonsmodell, fordonsidentifieringsnummer (VIN) och registreringsnummer.
Volvo IDFörnamn, efternamn, telefonnummer, föredraget språk, land, e-postadress och valt lösenord.
AvtalsinformationAvtalstyp, abonnemangsnummer (i förekommande fall), avtalets start- och slutdatum.
Information från fordonetData och status från givare, inställningar, anslutningar, data relaterade till användningen av fordonet etc. (denna typ av data är relaterad till bilens VIN och kan därför vara kopplad till dig). För mer information, läs Integritetsmeddelande om fordon.
Finansiell informationDetta kan inkludera dina bankkontouppgifter, kreditkorts- eller betalkortsuppgifter, bruttolön, årsinkomst (inklusive pensionsutdrag om du är pensionerad). Vid en kreditupplysning eller kundkännedomskontroll kan detta även inkludera relationer, civilstånd, bostadsstatus och kreditvärdighet. För juridiska personer kan vi också använda titel, företagsägande i procent, fällande domar och diskvalifikationer.
IdentitetsbevisDetta kan inkludera en kopia eller ett foto av en giltig nationell identifikationshandling eller ett körkort. Ditt personnummer eller födelsedatum och/eller ytterligare dokument som vi kan begära för att verifiera din identitet, t.ex. elräkningar eller brev från banken. Vid en kreditprövning eller kundkännedomskontroll kan detta även innefatta följande information som erhållits från andra källor såsom bedrägeriförebyggande myndigheter, statliga myndigheter eller kreditupplysningsföretag: medborgarskap, adresskydd, status som valbar person.
OnlineidentifierareDetta inkluderar en rad olika uppgifter som samlats in via kakor och liknande teknik på vår webbplats. Detta kan inkludera kak-ID, IP-adress, webbplatsbesök, webbaktivitet.
EngagemangsstatistikDetta inkluderar information om dina interaktioner med vår marknadsföringskommunikation i de olika kanaler som vi kan koppla till dig eller din enhet. Detta kan inkludera öppnings- och klickfrekvenser, datum och tid för interaktioner med våra e-postmeddelanden samt vilka länkar du som mottagare klickar på. För sociala medier kan detta inkludera räckvidd, engagemang och klick på våra annonser, öppnande av våra annonser och leads samt videouppspelning.