Din integritet

När du besöker vår webbplats använder vi cookies och liknande spårningsteknik (pixel, taggar, lokal lagring osv.) för att se till att du får bästa möjliga upplevelse på webbplatsen. Denna teknik, som vi kollektivt benämner "cookies" i detta meddelande, kan relatera till och samla in information om dig, dina preferenser eller din enhet. Sådan information identifierar dig vanligtvis inte direkt, men den bidrar till att du får en mer anpassad onlineupplevelse av Volvo Cars, vilket kvalificerar cookies, i den mån de används för att identifiera användare, som personuppgifter och därför omfattas av GDPR.

Detta informationsmeddelande är tänkt att läsas tillsammans med vår integritetspolicy för en mer detaljerad översikt över hur vi behandlar dina personuppgifter.

Information om cookies – www.volvocars.com

Det här dokumentet beskriver hur Volvo Cars (enligt definitionen nedan) behandlar dina personuppgifter när du besöker volvocars.com webbplatser.

1. Vilka vi är

Volvo Car Corporation, är en svensk juridisk enhet med företagsregistreringsnummer 556074-3089 och adressen Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg. Volvo Car Corporation och dess koncernföretag ansvarar för behandling av dina personuppgifter ("vi", "Volvo", "oss"). Vi är ett globalt företag och tillhandahåller produkter och tjänster över hela världen. Du hittar mer information om de olika enheter som är verksamma på de olika marknaderna här.

2. Vilka personuppgifter vi behandlar och varför

Vi behandlar de uppgifter som samlas in med hjälp av ”Cookies” för att ge dig bästa möjliga onlineupplevelse av vårt varumärke, för att identifiera dig som en återkommande besökare på vår webbplats, för att analysera beteendet hos våra webbplatsbesökare, för att förbättra vår kommunikation och strukturen på vår webbplats och för att skapa en profil för dina intressen så att vi kan visa dig relevanta annonser för våra produkter och tjänster, även på andra webbplatser. När det är möjligt kombinerar vi också data om ditt webbeteende med de personuppgifter som du eventuellt tidigare har lämnat till oss.

Vår rättsliga grund för att tillhandahålla en säker och fungerande webbplats och tjänster som du begärt via dina åtgärder på webbplatsen (t.ex. kundvagn) är vårt legitima intresse enligt art. 6 (1) bokstav f GDPR.

Vi förlitar oss istället på ditt givna samtycke, enligt art. 6 (1) bokstav a GDPR, för åtkomst och lagring av information på din enhet när du besöker vår webbplats, och efterföljande behandling av dessa uppgifter som gör det möjligt för oss att analysera prestanda för våra användares beteende, anpassa tjänsterna till användarna och skapa en profil för dina intressen och visa dig relevanta annonser. Du ombeds ge detta samtycke i cookie-bannern när du besöker vår webbplats.

3. Hur länge vi behåller dina uppgifter

Läs varje cookie-beskrivning för information om specifika lagringsperioder.

Vi använder två olika typer av cookies: sessions-cookies som är tillfälliga och upphör när du stänger din webbläsare eller när din session avslutas samt permanenta cookies som finns kvar på din hårddisk tills du eller din webbläsare raderar dem, beroende på cookiens utgångsdatum.

För analysändamål kommer data som inte aggregeras eller anonymiseras direkt att behandlas i högst två år.

Vidare används i vissa fall lokal lagring. Eftersom uppgifterna som placeras där inte upphör att gälla och kommer att finnas tillgängliga när du öppnar vår webbplats, är det enda sättet att rensa lokal lagring för dig att rensa webbläsarens lagring manuellt (kallas även att rensa cachen).

4. Vilka vi delar dina personuppgifter med

Dina personuppgifter vidarebefordras till, och används av våra dotterbolag och affärspartners för ovanstående syften och i enlighet med cookies-beskrivningen. Vi delar också dina personuppgifter med personuppgiftsbiträden, framför allt IT-tjänstleverantörer, som begränsas av avtal i sin förmåga att använda dina personuppgifter i något annat syfte än att tillhandahålla tjänster åt oss i enlighet med varje gällande databehandlingsavtal. Dina personuppgifter kan överföras till ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om så förekommer baseras en sådan överföring på de standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen. Den allmänna texten i de standardavtalsklausuler som används finns på olika språk på EU-kommissionens hemsida.

5. Dina rättigheter i förhållande till den databehandling vi utför

Eftersom vi respekterar din integritet kan du välja att inte tillåta vissa typer av cookies som är strikt nödvändiga för att vår webbplats ska fungera. Om du blockerar vissa kategorier kan det påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster vi kan erbjuda. Om du vill hantera dina cookies kan du använda vår sida för cookieinställningar.

Om du väljer att inaktivera cookies kanske vissa delar av våra webbplatser inte fungerar korrekt. Alternativt kan du hantera cookies via dina webbläsarinställningar eller genom att använda dessa två länkar: Your AdChoices (Digital Advertising Alliance) eller Your Online Choices | EDAA . I det här fallet speglas dina val i hur du kommer att uppleva Internet, inte bara på volvocars.com. Om du vill välja bort spårning av Google Analytics på alla webbplatser kan du besöka: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

När det gäller den behandling i marknadsförings- och reklamändamål som utförs med gemensam personuppgiftsansvarig är Meta den primära kontaktpunkten för frågor som rör utövandet av registrerades rättigheter.

För mer information om dina rättigheter i samband med behandlingen av dina personuppgifter och hur du utövar dem kan du läsa vår integritetspolicy för kunder.

6. Hur du kontaktar oss

Om du har andra frågor om skydd av personuppgifter kan du kontakta oss via följande kontaktuppgifter:

Volvo Car Corporation
Postadress: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, 405 31 Göteborg
E-postadress: dataprotection@volvocars.com

7. Ändringar av vårt integritetsmeddelande.

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande ändra vår integritetspraxis och uppdatera och göra ändringar i detta integritetsmeddelande när som helst. Av denna anledning uppmanar vi dig att fortlöpande återkomma till och läsa igenom detta integritetsmeddelande. Detta integritetsmeddelande är aktuellt från och med det datum som visas högst upp i dokumentet. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med integritetsmeddelandet som de samlades in under, såvida vi inte har ditt samtycke till att behandla dem annorlunda.