Begäran om tillgång till dina personuppgifter

För att påbörja din begäran om tillgång till dina personuppgifter hos Volvo Cars ber vi dig att fylla i detta webbformulär och lämna alla relevanta uppgifter om din begäran som vi kan behöva för att behandla din begäran. För att säkerställa en säker identifiering av dig vänligen notera att för vissa typer av förfrågningar krävs det att du anger ditt fordonsidentifikationsnummer (VIN) för att kunna ta del av data om din bil samt Volvo ID för att få tillgång till den data som finns i våra digitala kanaler. Om du inte förser oss med denna information kan detta hindra Volvo Cars möjligheter att behandla din begäran.

Din begäran om tillgång till dina personuppgifter

Vad gäller din ansökan?