Är kartorna i din Volvo uppdaterade?

Håll dina kartor uppdaterade för den bästa körupplevelsen i din Volvo. Kartorna ger dig alltid det aktuella trafikläget, varnar för enkelriktat och avstängda vägar samtidigt som den ger tips på utflyktsmål. Och självklart visar den vägen till närmaste Volvoverkstad om olyckan skulle vara framme.

Uppdaterade kartor för din Volvo

Om din Volvo är tillverkad före vecka 46 2013 finns detaljerad information om vilka uppdateringar som finns tillgängliga på www.volvocars.se/navigation

Online kartor

Nyare Volvobilar har möjligheten att ladda ner uppdaterade kartor online, gå till www.volvocars.se/mapupdate för att läsa mer.

Fartkamerainformation för Volvo Sensus

Volvo Sensus är en inbyggd navigator som har stöd för att ladda in egna POI (Point of Interest). Data ska ges i formatet GPX, med filerna på ett USB-minne som man sätter i kontakten i facket i mittkonsolen.

I Posits filer finns inte färdrikningen, normalt varnas för båda håll. Bättre en varning för mycket...

Det finns nu även kameror som jobbar med olika hastigheter vinter och sommar. Mobila kameraplatser finns inte i Posits fil, det skulle bli många falsklarm och risken är att det finns nya platser som inte är inlagda än. Kör försiktigt!

Ladda ner GPX-filen resp. BMP-filen.

På Posits' hemsida finns instruktioner för hur man laddar ner gpx-filen i bilen. Tänk bara på att lägga gpx-filen och bmp-ikonen i samma folder på USB minnet och märk foldern fartkameror så att ni lätt hittar den. Tänk också på att inte bara ha fartkamerafoldern på ett i övrigt tomt minne för då funkar det inte.

Läs mer på Posits webbplats.