Auto in Safety Mode starten en verplaatsen

Als de auto in de veiligheidsmodus staat kan het systeem worden gereset om de auto te starten en over een korte afstand te verplaatsen. bijv. als de auto op een plaats staat waar de verkeersveiligheid in gevaar komt.

Resetten en de auto in Safety Mode starten

Onderzoek de auto op beschadigingen en of er geen brandstof uit de auto is gelekt. Er mag evenmin een brandstofgeur waarneembaar zijn.

Bij minder ernstige schade en als er geconstateerd is dat geen sprake is van brandstoflekkage, kan er een startpoging worden gedaan.

 Waarschuwing

Probeer in geen geval de auto opnieuw te starten, als u een brandstofgeur waarneemt terwijl de melding Safety mode Zie gebruikershandleiding verschijnt. Verlaat de auto onmiddellijk.
Zet de auto handmatig uit.
Probeer vervolgens de auto te starten.
De auto-elektronica verricht een systeemcontrole en probeert vervolgens de normale modus te activeren.

 Belangrijk

Als de melding Safety mode Zie gebruikershandleiding nog steeds op het display staat, mag u niet met de auto rijden en deze evenmin verslepen. U moet de auto dan laten bergen. Verborgen schade kan de auto tijdens het rijden onbestuurbaar maken, zelfs als het lijkt dat u nog met de auto kunt rijden.

Auto in Safety Mode verrijden

Als de melding The car is now in normal mode op het bestuurdersdisplay wordt getoond nadat een startpoging gedaan is, kan de auto voorzichtig worden verplaatst, bijv. als hij op een plaats staat waar de verkeersveiligheid in gevaar gebracht wordt.
Verrijd de auto niet verder dan nodig.

 Waarschuwing

De auto mag niet worden weggesleept zolang deze in de Safety mode staat. De auto moet op een bergingsvoertuig worden afgevoerd. Volvo adviseert u hem te laten afvoeren naar een erkende Volvo-werkplaats.

Gerelateerde documenten