Uw privacy

Wanneer u onze website bezoekt, gebruiken we cookies en vergelijkbare volgtechnologieën (pixels, tags, lokale opslag, enzovoort) zodat u de beste ervaring op onze website krijgt. Deze technologieën, die we in deze kennisgeving kortweg 'cookies' zullen noemen, kunnen betrekking hebben op u en de informatie die we verzamelen over u, uw voorkeuren of uw apparaat. Door dergelijke informatie wordt u gewoonlijk niet rechtstreeks geïdentificeerd, maar het draagt er wel toe bij dat u een meer gepersonaliseerde online ervaring van Volvo Cars krijgt, waardoor cookies, voor zover ze worden gebruikt om gebruikers te identificeren, worden aangemerkt als persoonsgegevens en daarom vallen onder de AVG.

Deze informatieve kennisgeving is bedoeld om te lezen samen met ons Privacybeleid voor klanten voor een meer gedetailleerd overzicht van hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Informatie over cookies - www.volvocars.com

In dit document wordt beschreven hoe Volvo Cars (zoals hieronder gedefinieerd) uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u websites van volvocars.com bezoekt.

1. Wie we zijn

Volvo Car Corporation is een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556074-3089 met als geregistreerd adres Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Zweden. Volvo Car Corporation en de gelieerde bedrijven in de groep zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens ('wij', 'Volvo', 'onze', 'ons'). Wij zijn een wereldwijd bedrijf en leveren producten en diensten over de hele wereld. Meer informatie over de verschillende entiteiten die actief zijn in de verschillende markten vindt u hier.

2. Welke persoonsgegevens we verwerken en waarom

We verwerken de verzamelde gegevens met behulp van 'cookies' om u de best mogelijke online ervaring van ons merk te bieden, om u te identificeren als een terugkerende bezoeker van onze website, om het gedrag van onze websitebezoekers te analyseren, om onze communicatie en de structuur van onze website te verbeteren, en om een profiel van uw interesses op te bouwen om zo relevante advertenties van onze producten en services te kunnen tonen, ook op andere websites. Waar mogelijk combineren we de gegevens over de manier waarop u onze site gebruikt met de persoonsgegevens die u eventueel eerder aan ons heeft verstrekt.

Onze wettelijke basis voor het bieden van een veilige en functionerende website, en de services waarom u heeft gevraagd door uw acties op de website (bijv. winkelwagentje), is ons legitieme belang, volgens Art. 6 (1) lid f AVG.

Wij vertrouwen op uw gegeven toestemming, volgens Art. 6 (1) sub a AVG, voor de toegang tot en opslag van informatie op uw apparaat bij een bezoek aan onze website, en de daaropvolgende verwerking van die gegevens. Daardoor kunnen wij het gedrag van u als gebruiker analyseren, de services aan u personaliseren en een profiel opbouwen van uw interesses en u relevante advertenties tonen. U wordt om deze toestemming gevraagd door de cookiebanner wanneer u onze website opent.

3. Hoe lang we uw gegevens bewaren

Raadpleeg elke cookiebeschrijving voor de specifieke bewaartermijnen ervan.

We gebruiken twee verschillende soorten cookies: sessiecookies die tijdelijk zijn en verlopen zodra u de browser sluit of wanneer uw sessie eindigt, en permanente cookies die op uw harde schijf blijven staan totdat u of uw browser deze wist, afhankelijk van de vervaldatum van cookies.

Voor analytische doeleinden worden de gegevens die niet meteen worden bijeengevoegd of geanonimiseerd, niet langer dan 2 jaar verwerkt.

Verder wordt in bepaalde gevallen gebruik gemaakt van lokale opslag. Aangezien de daar geplaatste gegevens niet verlopen en altijd beschikbaar zullen zijn wanneer u onze website opent, is de enige manier om de lokale opslag te wissen, door de browseropslag handmatig te wissen (ook bekend als het wissen van caches).

4. Met wie we uw persoonsgegevens delen

Uw persoonsgegevens worden bekendgemaakt aan en verwerkt door onze gelieerde ondernemingen en zakenpartners voor de bovengenoemde doeleinden en zoals beschreven in de beschrijving van de cookies. We delen uw persoonsgegevens ook met verwerkers, met name IT-serviceproviders, die contractueel beperkt zijn in hun vermogen uw persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan het leveren van diensten aan ons in overeenstemming met elke geldende gegevensverwerkingsovereenkomst. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte. Als dat het geval is, zal een dergelijke overdracht gebaseerd zijn op de standaard contractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. De algemene tekst van de gebruikte modelcontractbepalingen is in verschillende talen te vinden op de homepage van de Europese Commissie.

5. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van gegevens die wij uitvoeren

Omdat wij uw recht op privacy respecteren, kunt u ervoor kiezen cookies af te wijzen die niet strikt noodzakelijk zijn om onze website te laten werken. Het blokkeren van sommige categorieën kan echter van invloed zijn op uw ervaring op onze site en de services die we kunnen bieden. Als u uw cookies wilt beheren, kunt u onze pagina Cookie-instellingen gebruiken.

Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest cookies uit te schakelen, bepaalde delen van onze sites mogelijk niet correct werken. U kunt cookies ook beheren via uw browserinstellingen of via deze twee links: Your AdChoices (Digital Advertising Alliance) of Your Online Choices | EDAA . In dit geval wordt aangegeven hoe uw keuzes bepalen hoe u het internet zult ervaren, niet alleen met betrekking tot volvocars.com. Als u zich wilt afmelden voor tracking door Google Analytics op alle websites, gaat u naar: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Met betrekking tot de verwerking voor marketing- en advertentiedoeleinden die wordt uitgevoerd onder gezamenlijke controle, is Meta het primaire aanspreekpunt voor zaken met betrekking tot de uitoefening van de rechten van betrokkenen.

Raadpleeg ons Privacybeleid voor klantenvoor meer informatie over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens en hoe u deze kunt uitoefenen.

6. Hoe u contact met ons kunt opnemen

Als u nog andere vragen heeft over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

Volvo Car Corporation
Postadres: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Göteborg, Zweden
E-mailadres: dataprotection@volvocars.com 

7. Wijzigingen in ons privacystatement

We behouden ons het recht voor naar eigen goeddunken en op elk moment onze privacypraktijken te wijzigen en deze privacyverklaring bij te werken. Om deze reden raden we u aan om ons privacystatement regelmatig te raadplegen. Dit privacystatement is geldig vanaf de datum die bovenaan het document staat. We zullen uw persoonsgegevens behandelen op een manier die in overeenstemming is met de privacyverklaring waaronder ze zijn verzameld, tenzij we uw toestemming hebben om ze anders te behandelen.