Artikelversie 2024.159.0

Algemene privacyverklaring

Van kracht vanaf:

Gepubliceerd:

Welkom!

Wij nemen uw privacy serieus en willen transparant zijn en u informatie verschaffen over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor duidelijk omschreven doeleinden en in overeenstemming met uw rechten met betrekking tot de bescherming van gegevens.

Om u de vrijheid te kunnen bieden om u op een persoonlijke, duurzame en veilige manier te bewegen, ontwikkelen wij voortdurend nieuwe producten en diensten. Zodra deze beschikbaar komen, zijn ze ook onderdeel van deze verklaring, tenzij wij u duidelijk anderszins informeren.

Deze verklaring legt uit hoe wij bij Volvo Cars persoonsgegevens verwerken. Dit geldt voor onze interacties met personen, zoals bestaande en potentiële klanten, websitebezoekers en zakenpartners. Van nu af aan duiden wij de verschillende personen waarmee wij interactie hebben gezamenlijk aan als 'u' of 'uw'.

Wij wijzen u erop dat voor sommige producten van Volvo Cars een eigen privacyverklaring geldt, die de specifieke verwerking voor dat product of die service uiteenzet. We geven deze hieronder voor u weer. U kunt ze eenvoudig en rechtstreeks inzien via de volgende links.

In deze verklaring vindt u informatie over:

1. Wie wij zijn

Volvo Car Corporation is een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556074-3089, gevestigd te Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gotenburg, Zweden. Volvo Car Corporation en haar groepsondernemingen zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens (wij, Volvo, ons, onze). Wij zijn een internationaal bedrijf en leveren producten en diensten wereldwijd. Meer informatie over de groepsondernemingen die actief zijn in de diverse markten vindt u hier.

2. De persoonsgegevens die wij gebruiken en waarom

Persoonsgegevens omvatten informatie die direct of indirect betrekking heeft op u als een natuurlijke levende persoon. Persoonsgegevens zijn dus gegevens over u, zoals uw naam, geboortedatum, contactgegevens, financiële gegevens, IP-adres en informatie die u ons verstrekt wanneer u contact hebt met onze klantenservice. Ons gebruik van uw persoonsgegevens wordt 'verwerken' genoemd. Verwerking van persoonsgegevens moet altijd gerechtvaardigd zijn. Dit wordt aangeduid met het hebben van een 'rechtsgrond'. De rechtsgronden op basis waarvan wij de verschillende categorieën van persoonsgegevens verwerken, worden hieronder beschreven. De rechtsgrond varieert afhankelijk van het doel waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken. Voor meer informatie over de verschillende rechtsgronden, zie hieronder.

 • Nodig voor de uitvoering van een contract: Deze rechtsgrond wordt gebruikt wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens voor ons noodzakelijk is om een contract met u aan te gaan en de daarbij behorende verplichtingen na te komen.
 • Noodzakelijk voor het naleven van de rechtmatige belangen van ons of van een externe partij: Deze rechtsgrond wordt gebruikt wanneer wij uw persoonlijke gegevens moeten verwerken om een zakelijk belang na te streven dat niet ondergeschikt is aan uw belang bij het niet laten verwerken van uw persoonsgegevens.
 • Door u gegeven toestemming: Deze rechtsgrond wordt gebruikt wanneer u ons uw toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens om specifieke redenen.
 • Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting: Deze rechtsgrond wordt gebruikt wanneer wij wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens te verwerken.

Wij wijzen u erop dat wanneer hieronder een gegevenscategorie vet gedrukt staat, een begrippenlijst onderaan deze verklaring gedetailleerd weergeeft wat die gegevenscategorie omvat.

2.1 Als u onze websites bezoekt

Als u onze websites gebruikt, verwerken wij van u bepaalde persoonsgegevens (vooral Online identifiers conform de begrippenlijst). De omvang van Online identifiers en andere persoonsgegevens die worden verwerkt hangt af van uw concrete gebruik van de diensten en functies van onze websites, zoals hierna beschreven. Voor nadere informatie over gebruikte technologieën, zoals cookies, kunt u ook onze informatienota inzake cookies raadplegen.

Onderstaande tabel geeft de gegevenselementen aangeduid als 'Online identifiers' gedetailleerder weer.

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken ('doel')De informatie die wij gebruiken ('persoonsgegevens')Rechtsgrond
Als u onze website bezoekt en hiermee interactie hebt, verzamelen wij automatisch de gegevens verzonden vanaf uw browser voor totstandbrenging van een verbinding met onze website.
 • IP-adres
 • Toestelgegevens
 • Tijdsaanduiding van toegang
 • Websites van waaruit de website werd bezocht
 • Websites bezocht vanaf onze website
Ons rechtmatig belang om u een veilige website te bieden.
Om fraude en oneigenlijk gebruik te detecteren tijdens uw interactie met onze webfuncties, zoals oneigenlijk gebruik van formulieren en detectie van bots.
 • IP-adres
 • Gegevens die u ons door uw interactie verstrekt
Ons rechtmatig belang om fraude en oneigenlijk gebruik te detecteren.
Voor het onthouden van door u gemaakte keuzes op onze websites (zoals privacy-instellingen, artikelen in winkelwagen, taal).
 • Voorkeurstaal
 • Informatie inzake toestemming
 • Cookies

Als u bent ingelogd, gegevens die u ons verstrekt (zoals contactgegevens, orders, voertuiggegevens, configuraties)

Ons rechtmatig belang bij het beheren van onze interacties met u en het verbeteren van onze bedrijfsvoering en klantervaringen.
Om u een chatfunctie te bieden.
 • Cookies
 • Transcriptie (indien gevraagd)
 • Informatie over uw aanvraag (raadpleeg details via Paragraaf 2.2)
Ons rechtmatig belang bij het beheren van onze interacties met u en het verbeteren van onze bedrijfsvoering en klantervaringen.
Om u kaartdiensten te bieden, gebruiken wij door externe serviceverleners geleverde ingesloten inhoud die alleen persoonsgegevens doorgeeft wanneer u de service gebruikt. De kaartdienstverleners zijn verantwoordelijk voor de daaropvolgende gegevensverwerking.
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
Ons rechtmatig belang om u een kaartdienst te bieden en u in verbinding te brengen met onze zakenpartners.
Om te meten hoe onze websites worden gebruikt en inzicht te verkrijgen in de wijze waarop de diensten worden gebruikt, om het gedrag van de gebruiker beter te begrijpen en om gebruiksgemak en betrouwbaarheid van de websites en daarmee uw online ervaring te verbeteren.
 • Gebruikersgegevens (zoals IP-adres, toestelgegevens, cookie-identifiers)
 • Gebruiksgegevens (zoals bekeken content, tijd op pagina, activiteiten op de site)
 • Indien van toepassing, order-ID
Uw toestemming voor performantie-cookies en/of analytische cookies en daaropvolgende dataverwerkingsactiviteiten volgens ons beheerplatform voor toestemming.
Om u gepersonaliseerde content en advertenties te tonen op andere websites en socialemediaplatforms. En om de doeltreffendheid van onze campagnes te meten.
 • Gebruikersgegevens (zoals IP-adres, toestelgegevens, cookie-identifiers)
 • Gebruiksgegevens (zoals bekeken content, tijd op pagina, activiteiten op de site)
 • Websites en advertenties van waaruit u onze website hebt bezocht
 • Engagement metrics
Uw toestemming voor de categorieën van marketing-cookies en daaropvolgende dataverwerkingsactiviteiten volgens ons beheerplatform voor toestemming.

2.2 Communiceren en verbinding maken

Bij alle relaties is communicatie een centraal aspect. Wij horen graag van u en willen in staat te reageren wanneer u contact met ons opneemt. Hiertoe moeten wij uw persoonsgegevens verwerken zoals hieronder wordt uitgelegd.

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken ('doel')De informatie die wij gebruiken ('persoonsgegevens')Rechtsgrond
Om onze interacties met u te beheren, met elkaar te kunnen communiceren en vragen en klachten te kunnen afhandelen via de diverse kanalen, zoals chat, e-mail, socialemediaplatforms, webformulieren, ons callcenter of wanneer u ons persoonlijk bezoekt.
 • Contactgegevens, Volvo ID en contactvoorkeuren
 • Informatie van en over uw voertuig en de producten of services die we u leveren en/of uw gebruik daarvan
 • Contractgegevens, indien van toepassing
 • Financiële gegevens, indien van toepassing
 • Opnames en transcripties van telefoongesprekken en schriftelijke communicatie tussen ons
 • Persoonsgegevens met betrekking tot uw verzoek om ondersteuning of een andere vraag waar u onze hulp bij nodig hebt.

Ons rechtmatig belang bij het bieden van bevredigende klantenservice aan u en het verzekeren van een goede klantervaring voor ons merk.

Uw toestemming voor het opnemen van het gesprek wanneer u onze klantenservice belt.

Voor een beter inzicht in uw ervaringen, interesses en zorgen met betrekking tot onze producten, services en ons merk, door middel van het uitvoeren van inzichtgerelateerde initiatieven zoals enquêtes en onderzoeken.
 • CONTACTGEGEVENS
 • Leeftijd en geslacht
 • Informatie over uw voertuig
 • Contractgegevens, indien van toepassing
 • Open-/klikpercentages van e-mailberichten
 • Andere persoonsgegevens die u ons verstrekt bij uw deelname aan een enquête.

Ons rechtmatig belang bij:

 • het verbeteren van onze producten, diensten en klantervaringen
 • inzicht in de algehele prestaties en efficiëntie van onze inzichtgerelateerde initiatieven.

Uw toestemming voor marketingdoeleinden in die landen waar dat vereist is om enquêtes en onderzoeken uit te voeren.

Het plannen, organiseren en beheren van evenementen waarmee u hebt ingestemd en/of waaraan u hebt deelgenomen.
 • Informatie die is verstrekt in verband met uw aanmelding voor en deelname aan een evenement, zoals uw contactgegevens, dieetwensen en andere behoeften, indien relevant.
 • Persoonsgegevens die wij verzamelen tijdens het evenement (met inbegrip van, indien van toepassing, foto's en video's waarop u te zien bent)

Ons rechtmatig belang bij het ontwikkelen en beheren van evenementen en het bekendmaken van de activiteiten van Volvo Cars.

Wanneer u deelneemt aan een bepaald evenement, verwijzen we voor meer gedetailleerde informatie over hoe Volvo Cars uw persoonsgegevens gebruikt met betrekking tot dat specifieke evenement naar onze Privacyverklaring voor evenementen.

Indien u nog geen klant van Volvo Cars bent, verwerken wij uw persoonsgegevens voor ons leadmanagement.
 • CONTACTGEGEVENS
 • Uw voorkeuren en interesses met betrekking tot onze auto en services
 • Favoriete dealer
Ons rechtmatig belang bij het naar tevredenheid benaderen van potentiële klanten.

2.3 Marketing en aanbiedingen

We willen u op de hoogte houden en u kunnen voorzien van relevant nieuws en passende marketingcontent en aanbiedingen. Hiertoe gebruiken wij de persoonsgegevens die we direct van u verkrijgen én van externe partijen. We gebruiken deze persoonsgegevens ook om onze communicatie op u af te stemmen en uw ervaring met onze content te personaliseren. Wanneer wij informatie over u ontvangen van externe partijen, werken wij met standaard controles en toetsingen om te bevestigen dat de gegevens op wettige wijze zijn verkregen door de externe partij in kwestie en dat deze het recht heeft ons genoemde informatie te verstrekken. Wij voorzien u van relevant nieuws en passende marketingcontent en aanbiedingen via meerdere kanalen, zoals per post, telefoon en e-mail, en via de Volvo Cars-app en sociale media.

Als u geen marketingcontent en aanbiedingen meer van ons wilt ontvangen, kunt u ons dit altijd laten weten door 'afmelden' te selecteren. Dit vindt u onderaan elke marketing-e-mail of vergelijkbare communicatie via de andere kanalen.

Als onderdeel van onze marketingcommunicatie, werken wij met partners in digitale reclame voor het genereren en tonen van marketingcontent op sociale netwerken en online advertentienetwerken. In het vervolg zullen wij naar deze partners verwijzen met "Reclamepartners". Deze providers gebruiken persoonsgegevens verstrekt door ons of verkregen via andere technologieën zoals cookies, voor de weergave van relevante advertenties op maat. Hieronder vindt u meer informatie hierover.

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken ('doel')De informatie die wij gebruiken ('persoonsgegevens')Rechtsgrond

Voor het registreren en beheren van uw keuzes.

Om marketingcommunicatie toe te zenden waarom u hebt gevraagd of die, op basis van uw voorkeuren, voor u interessant kan zijn.

 • CONTACTGEGEVENS
 • Contactvoorkeuren voor marketingcommunicatie
 • Contractgegevens, indien van toepassing
 • Voertuiggegevens, indien van toepassing
 • Registratie van uw keuzes (datum en tijd van uw keuze en het systeem waarin u de registratie hebt gemaakt)

Uw toestemming voor het ontvangen van directmarketingcommunicatie van ons.

Wanneer u een product of dienst van ons hebt gekocht en, indien van toepassing, wanneer wij marketingcommunicatie naar u als vertegenwoordiger van een bedrijf sturen, is ons rechtmatig belang het naar u verzenden van marketingcommunicatie.

Onze wettelijke plicht vast te leggen en aan te tonen dat u ons toestemming hebt gegeven voor het van ons ontvangen van marketingcommunicatie, en om uw contactvoorkeuren te registreren en te respecteren, evenals wanneer u zich voor wat hebt afgemeld.

Om u relevante marketingcommunicatie en aanbiedingen te tonen en aan te bieden, gepersonaliseerd en afgestemd op uw voorkeuren en interesses.

Om ons een beter inzicht te geven in uw specifieke interesses en voorkeuren, zodat we communicaties op u kunnen afstemmen.

Het op deze wijze afstemmen van communicatie kan het resultaat zijn van analyses en voorspellingen van uw persoonlijke voorkeuren op basis van informatie die wij over u hebben (aangeduid als profilering).

 • CONTACTGEGEVENS
 • Informatie over uw voertuig
 • Volvo ID
 • Toestel-ID
 • Online identifiers
 • Open-/klikpercentages van e-mailberichten
 • Uw gebruik van onze diensten, mobiele toepassingen en websites (voor zover dit aan u gekoppeld kan worden)*.
 • Contractgegevens (indien van toepassing)
 • Informatie voortkomend uit statistische prestatieanalyses van onze marketingcommunicatie
 • Informatie met betrekking tot uw gebruik van onze diensten
 • Aankoopgeschiedenis
 • Favoriete dealer
 • Servicegeschiedenis

Ons rechtmatig belang om u relevantere reclame-uitingen aan te bieden.

Uw toestemming voor onze verwerking van deze persoonsgegevens ten behoeve van marketing en, indien van toepassing, uw toestemming voor relevante cookies en soortgelijke technologieën.

Voor het u tonen van relevante en op maat gesneden advertenties van Volvo Cars, wanneer u de sites van onze Reclamepartners bezoekt, en binnen sociale media en directe communicaties (dit wordt doorgaans retargeting genoemd).

Om het ons mogelijk te maken het juiste publiek te vinden en te benaderen en deze personen reclame te laten zien.

 • CONTACTGEGEVENS
 • Open-/klikpercentages van e-mailberichten
 • Online identifiers

Uw toestemming voor relevante cookies of soortgelijke technologieën op onze website en, indien van toepassing, uw voorafgaande toestemming voor marketingcommunicaties gebaseerd op cookies en andere online identifiers waarvoor uw toestemming vereist is.

Uw toestemming om marketingcommunicaties van ons te ontvangen of, indien u een product of service van ons hebt gekocht, ons rechtmatig belang om u marketingcommunicaties te tonen en te sturen.

Ons rechtmatig belang om reclame te maken voor onze producten en diensten en u relevantere reclames aan te bieden.

Wij beschouwen onze Reclamepartners zoals Meta en Google in deze scenario's als samen met ons gezamenlijk verantwoordelijk (gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken).

Om statistisch inzicht te krijgen in onze marketingcommunicatie.
 • Engagement metrics
 • Open-/klikpercentages van e-mailberichten, details over uw interactie met onze e-mails en aangeklikte links. De e-mails en onze website bevatten trackingpixels die de open- en klikfrequentie meten.
 • Uw gebruik van onze Volvo Cars-app, inclusief downloads, activeringen, licentiestatus, abonnementen, bereik van socialemediakanalen, contacten, klikken, openingen, leads, video afspelen op basis van IP-adressen, trackingpixels en links via derden.
Ons rechtmatig belang bij het meten van de efficiëntie van onze marketingcommunicatie en activiteiten, afhankelijk van, wanneer er informatie vanaf een toestel wordt verkregen, acceptatie van de advertentiecookies door de gebruiker.

* Dit zou het geval zijn bij gebruik van de app wanneer u bent ingelogd met uw Volvo ID en in geval van surfen op internet, wanneer u een link volgt die u in een e-mail is toegestuurd en wanneer u een service aanvraagt die is gekoppeld aan uw telefoonnummer of e-mailadres, zoals voor het boeken van een servicebeurt of het aanmelden voor een proefrit.

2.4 De levering van onze producten en diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor, of een aankoop doet van een product of dienst, gaat u een contractuele relatie met ons aan. Wij verzamelen de gegevens die voor ons noodzakelijk zijn om het contract voor te bereiden, aan te gaan en uit te voeren. Welke persoonsgegevens wij verzamelen hangt af van het contract. Klik hieronder op de verschillende contracten voor meer informatie.

2.4.1 Testrit

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken ('doel')De informatie die wij gebruiken ('persoonsgegevens')Rechtsgrond

Om uw testrit te administreren en voor te bereiden.

Om onze rechten te kunnen beschermen en een testauto (die ons eigendom is) terug te verkrijgen bij wezenlijke schending van het contract.

 • CONTACTGEGEVENS
 • Bewijs van persoonlijke identificatie
 • Indien nodig, locatiegegevens van het voertuig

Uitvoering van het contract.

Ons rechtmatig belang bij het bewaken van uw naleving van het contract (inclusief retournering van het voertuig als u zich voor een testrit hebt aangemeld).

2.4.2 Abonnement Care by Volvo en online aankoop inclusief aanbiedingen voor autofinanciering

2.4.2.1 Individuele klant of zelfstandige handelaar

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken ('doel')De informatie die wij gebruiken ('persoonsgegevens')Rechtsgrond

Voor het verwerken en voorbereiden van uw order.

Om uw identiteit te controleren en uw kredietwaardigheid te beoordelen wanneer u zich aanmeldt voor een autoabonnement of een andersoortig aanbod voor autofinanciering. Raadpleeg de paragraaf "Het delen van uw persoonsgegevens" over de wijze waarop wij persoonsgegevens delen met informatieverstrekkers inzake kredietrisico's.

Om een aanvullende kredietwaardigheidscontrole op uw inkomen uit te voeren indien bovenstaande kredietcontrole uw kredietwaardigheid onvoldoende bevestigt.

Voor het beoordelen van ons kredietrisicomodel en ter voorkoming van fraude.

Om een ken-uw-klant-controle uit te voeren aan de hand van sanctielijsten, ter voorkoming van fraude, geld witwassen en financiering van terrorisme, en om klanten te kunnen identificeren als politiek prominente personen.

 • CONTACTGEGEVENS
 • Bewijs van persoonlijke identificatie
 • Financiële gegevens

Uitvoering van het contract. Ons rechtmatig belang om te weten met wie wij overeenkomsten aangaan en om ervoor te zorgen dat u de bedragen kunt betalen waarvoor u zich hebt aangemeld.

Ons rechtmatig belang om ons kredietrisicomodel te beoordelen en te optimaliseren en fraude te voorkomen.

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen inzake naleving van geldende anti-witwaswetgeving of, indien van toepassing, ten behoeve van ons rechtmatig belang.

Om het contract aan te maken en te administreren voor producten en diensten waar u om hebt gevraagd.

Om betalingen te vergemakkelijken en incasso's uit te voeren (indien van toepassing kunt u de paragraaf "Het delen van uw persoonsgegevens" raadplegen over de wijze waarop wij persoonsgegevens delen met incassobureaus).

Voor registratie van de auto in het nationale voertuigregister en activering van de autoverzekering die in de prijs van de auto is inbegrepen (indien van toepassing).

Om onze rechten te kunnen beschermen bij wezenlijke schending van het contract.

 • Bewijs van persoonlijke identificatie
 • CONTACTGEGEVENS
 • Volvo ID
 • Volvo-klantnummer
 • Voertuiggegevens
 • Financiële gegevens
 • Leeftijd

Uitvoering van het contract.

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen inzake voertuigregistratie.

2.4.2.2 Zakelijke klant

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken ('doel')De informatie die wij gebruiken ('persoonsgegevens')Rechtsgrond

Om de order te administreren en de aangewezen ondertekenaar van de rechtspersoon te verifiëren.

Om het contract uit te voeren en betalingsinstructies te kunnen geven.

Om onze rechten te kunnen beschermen bij wezenlijke schending van het contract.

Raadpleeg voor marketing Marketing en aanbiedingen.

 • Bewijs van persoonlijke identificatie
 • CONTACTGEGEVENS
 • Autorisatiebrief of volmacht

Ons rechtmatig belang bij het administreren, afronden en uitvoeren van een contract dat wij aangaan met de rechtspersoon die u vertegenwoordigt.

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

2.4.2.3 Zakelijke klant met online Fleet Account (wagenparkaccount)

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken ('doel')De informatie die wij gebruiken ('persoonsgegevens')Rechtsgrond

Om een Fleet Account te kunnen aanmaken en u bij inloggen als gebruiker van Fleet Account te kunnen identificeren.

Om uw identiteit te controleren en te bevestigen dat u als persoon geautoriseerd bent namens het bedrijf waarbij u werkt te tekenen.

Om met u te communiceren, de order te verwerken, het contract uit te voeren en betalingsinstructies te kunnen geven.

Om onze rechten te kunnen beschermen bij wezenlijke schending van het contract.

Om een ken-uw-klant-controle uit te voeren aan de hand van sanctielijsten, ter voorkoming van fraude, geld witwassen en financiering van terrorisme, en om klanten te kunnen identificeren als politiek prominente personen.

Raadpleeg voor marketing Marketing en aanbiedingen.

 • CONTACTGEGEVENS
 • Volvo ID
 • Wachtwoord
 • Bewijs van persoonlijke identificatie
 • Autorisatiebrief of volmacht

Ons rechtmatig belang bij het administreren, afronden en uitvoeren van een contract dat wij aangaan met de rechtspersoon die u vertegenwoordigt.

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichting inzake naleving van anti-witwaswetgeving.

Ons rechtmatig belang bij het beoordelen van onze online wagenparkservice.

2.4.3 Connected diensten in onze auto's

Veel van onze Volvo's worden geleverd met connected diensten. Om deze diensten te kunnen leveren, gebruiken wij de volgende persoonsgegevens, zoals hieronder toegelicht.

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken ('doel')De informatie die wij gebruiken ('persoonsgegevens')Rechtsgrond

Om de conditie van de auto te beoordelen op basis van actuele en historische gegevens, om service en onderhoud te plannen en wanneer nodig uit te voeren.

Om contact met u op te nemen over uw contract en bijbehorende diensten.

Om onze rechten te kunnen beschermen en een abonnementsauto (die eigendom is van ons of van onze financiële partners) terug te verkrijgen bij wezenlijke schending van het contract. Indien nodig voor het rechtmatig belang van onszelf of een externe partij om onze rechten vast te stellen of uit te oefenen, of ons te verdedigen tegen wettelijke claims, of na ontvangst van een verzoek van een wetshandhavingsautoriteit en wanneer zij informatie nodig hebben voor hun misdaadpreventie en voor sanctionering, kunnen wij, afhankelijk van interne goedkeuring, gegevens bekendmaken aan genoemde wetshandhavingsautoriteit.

 • Gegevens uit het voertuig
 • Autolocatiegegevens
 • CONTACTGEGEVENS
 • Bewijs van persoonlijke identificatie
 • Volvo ID
 • Volvo-klantnummer
 • Voertuiggegevens

Uitvoering van het contract (bijv. voor al of niet predictief onderhoud dat is inbegrepen in een abonnementscontract van Care by Volvo).

Ons rechtmatig belang bij het bewaken van uw naleving van het contract (inclusief retournering van het voertuig indien u een abonnementscontract hebt).

Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van onszelf of van een externe partij, of op basis van ons rechtmatig belang om gegevens te verstrekken aan wetshandhavingsautoriteiten (zoals politie, rechtbanken) bij verdenking van een zware misdaad of indien nodig om onze rechten vast te stellen of uit te oefenen, of om ons te verdedigen tegen wettelijke claims.

Om u voertuigfuncties te kunnen leveren, zoals connected diensten en de veiligheidsvoorzieningen van de auto.
 • CONTACTGEGEVENS
 • Volvo ID

Ons rechtmatig belang bij het aan u leveren van voertuigfuncties en het u garanderen van connected diensten.

Uitvoering van het contract (zoals het aan u leveren van connected diensten).

2.4.4 Volvo ID

Een Volvo ID is een unieke, persoonlijke, niet overdraagbare ID, die u toegang verschaft tot een breed aanbod aan Volvo-diensten, zowel online als in uw auto. Om u een Volvo ID te kunnen leveren, gebruiken wij uw persoonsgegevens zoals hieronder wordt uitgelegd.

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken ('doel')De informatie die wij gebruiken ('persoonsgegevens')Rechtsgrond
Om uw Volvo ID te kunnen aanmaken en u toegang te geven tot diensten binnen het digitale ecosysteem van Volvo Cars.
 • Contactgegevens
 • Volvo ID
 • Voertuiggegevens (indien van toepassing)
 • Wachtwoord
 • Voorkeurstaal
Uitvoering van het contract.
Om uw boeking(en) te beheren en voor contact en communicatie met u over diensten die u via uw Volvo ID hebt geboekt.
 • Contactgegevens
 • Voertuiggegevens
 • Boekingsdetails (tijd, locatie van de afspraak, gebruikt communicatiekanaal, boekingsstatus)
 • Alle informatie die u ons verstrekt bij uw boeking, zoals de beschrijving van een op te lossen probleem
 • Informatie over de app en uw toestel (indien relevant)
Ons rechtmatig belang bij het beheren van uw boeking(en) en communicatie daarover met u.

2.4.5 Pick-up & Delivery

Pick-up & Delivery is een dienst die u de mogelijkheid biedt uw auto voor service of reparatie te laten ophalen en terugbezorgen. Om u deze service te kunnen leveren, gebruiken wij uw persoonsgegevens zoals hieronder wordt uitgelegd.

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken ('doel')De informatie die wij gebruiken ('persoonsgegevens')Rechtsgrond

Om uw Pick-up & Delivery-account aan te maken, de dienst te leveren en met u te communiceren.

Om u de dichtstbijzijnde dealer of werkplaats te tonen die u deze dienst kan leveren.

 • CONTACTGEGEVENS
 • Wachtwoord
 • Autolocatiegegevens
 • Servicegeschiedenis van Pick-up & Delivery
 • Voertuiggegevens
 • Alle informatie die u ons verstrekt in samenhang met het gebruik van de dienst (bijv. opmerkingen over het ophalen)
 • Online identifiers

Uitvoering van een contract

Uw toestemming voor locatietraceringstechnologieën op uw toestel of onze website.

Om u een leenauto te kunnen leveren (indien van toepassing)
 • Bewijs van persoonlijke identiteit
 • Verzekeringsgegevens
 • Voertuiggegevens
 • CONTACTGEGEVENS
Uitvoering van een contract

2.5 Garantie, claimbeheer en terugroepacties

Om in staat te zijn garantiezaken, claims en eventuele terugroepacties inzake producten of diensten af te handelen, gebruiken wij uw persoonsgegevens zoals hieronder wordt uitgelegd.

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken ('doel')De informatie die wij gebruiken ('persoonsgegevens')Rechtsgrond

Om een voertuiggarantiezaak aan te maken en te beheren (indien van toepassing) en door u ingediende garantieclaims te beoordelen.

Om terugroepacties en productgerelateerde claims (zoals voor productaansprakelijkheid) te administreren, mogelijk te maken en af te handelen.

 • Contactgegevens
 • Contractgegevens
 • Voertuiggegevens
 • Gegevens uit het voertuig, voor zover noodzakelijk
 • Andere informatie die u ons verstrekt in samenhang met uw claim

Uitvoering van het contract.

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijv. het afhandelen van terugroepacties en problemen inzake productveiligheid/-aansprakelijkheid).

Ons rechtmatig belang bij het afhandelen van productaansprakelijkheidsclaims.

2.6 Onderzoek en ontwikkeling van onze producten en diensten

Wij werken voortdurend aan de ontwikkeling, beoordeling en uitvoering van onderzoek met betrekking tot onze producten en diensten. Hiertoe gebruiken wij uw persoonsgegevens zoals hieronder wordt uitgelegd. Bovendien voeren wij ook analyses uit van geanonimiseerde en samengevoegde gegevens. In deze gevallen kunnen de gegevens niet met u als persoon in verbinding worden gebracht.

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken ('doel')De informatie die wij gebruiken ('persoonsgegevens')Rechtsgrond
Om statistieken te kunnen opstellen en analyses te kunnen uitvoeren met betrekking tot onze diensten en producten, om inzicht te krijgen in de interesse van de markt in onze producten en aanbiedingen en in de wijze waarop ze worden gebruikt.
 • Voertuiggegevens
 • CONTACTGEGEVENS
 • Contractgegevens
 • Volledige of gedeeltelijke registraties van zaken waarover u contact hebt gehad met onze klantenservice, die voor specifieke problemen van belang zijn
Ons rechtmatig belang bij het voortdurend verbeteren van onze producten, diensten en aanbiedingen.
Voor het analyseren van prestatiegegevens van voertuigen en andere diensten en het zo nodig leveren van updates.
 • Voertuiggegevens
 • Gegevens uit het voertuig
 • CONTACTGEGEVENS
 • Analysegegevens van het rijgedrag

Ons rechtmatig belang bij het voortdurend verbeteren van de prestaties, kwaliteit en veiligheid van auto's, producten en diensten van Volvo.

Uw toestemming indien vereist.

Voor het plannen van ons algemene beheer en onze bedrijfsvoering.
 • CONTACTGEGEVENS
 • Uw transactie- en betalingsgeschiedenis bij ons
 • Uw gebruik van onze diensten, mobiele toepassingen en websites
Ons rechtmatig belang bij het verkrijgen van inzicht in onze activiteiten en klanten.

2.7 Medewerker van onze zakenpartner of adviseur

Als u een medewerker van een van onze zakenpartners of een adviseur bent, dan gebruiken wij uw persoonsgegevens zoals hieronder uitgelegd, zodat we zaken kunnen doen met het bedrijf dat u vertegenwoordigt of waarmee u werkt. Medewerkers van onze dealerpartners of van werkplaatsen die zich bezighouden met de verkoop van en onderhoud aan onze auto's zijn hier niet inbegrepen.

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken ('doel')De informatie die wij gebruiken ('persoonsgegevens')Rechtsgrond
Om onze zakelijke relatie met u te onderhouden, met u te communiceren en anderszins aangelegenheden met betrekking tot onze zakelijke relatie te behandelen.
 • Contactgegevens die u opgeeft voor professionele doeleinden
 • Andere informatie die u gedurende onze zakelijke relatie aan ons beschikbaar stelt
Ons rechtmatig belang bij het onderhouden van onze bedrijfsvoering.
Het beheren van veiligheid en zekerheid op onze vestigingen.
 • Beelden zoals videomateriaal opgenomen door een gesloten televisiecircuit (CCTV) dat bij ons is geïnstalleerd
Ons rechtmatig belang bij het handhaven van veiligheid en zekerheid en het voorkomen van diefstal en fraude op onze locaties.

2.8 Voor aandeelhouders

Ons bedrijf is genoteerd aan de Zweedse effectenbeurs. Dit houdt in dat wij moeten voldoen aan onze verplichtingen aan u als aandeelhouder. Hiertoe wordt door ons de volgende informatie verzameld en opgeslagen over u in uw hoedanigheid van aandeelhouder.

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken ('doel')De informatie die wij gebruiken ('persoonsgegevens')Rechtsgrond

Om aandeelhouders te identificeren, het aandeelhoudersregister te beheren, de algemene vergadering voor te bereiden en deze en gerelateerde vergaderingen te houden.

Om aan onze verplichtingen jegens u als aandeelhouder onder toepasselijke wetgeving te voldoen.

Om te voldoen aan onze verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving, zoals het op verzoek openbaar maken van het aandelenregister.

Om de holdings van Volvo Cars te beheren, inclusief eventuele aandelenverdeling waar van toepassing.

Om met u als aandeelhouder te communiceren.

 • Contactgegevens
 • Bewijs van identificatie
 • Informatie betreffende gevolmachtigden van aandeelhouders, indien van toepassing
 • Informatie over uw aandelenparticipatie
 • Beeldmateriaal en/of geluidsopnamen (zoals opnamen gedurende een algemene vergadering)
 • Andere informatie die u aan ons ter beschikking stelt (zoals via e-mail, oproepingen voor een algemene vergadering, verzoek om behandeling van een specifiek onderwerp bij een algemene vergadering en andere communicatie)

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichting.

Ons rechtmatig belang bij het identificeren van u als aandeelhouder en om met u te communiceren.

Ons rechtmatig belang bij het beheren en, waar van toepassing, verdelen van onze holdings en delen van relevante informatie (waaronder, maar niet beperkt tot persoonsgegevens die op u als aandeelhouder betrekking hebben) met derden, zoals centrale effectenbewaarinstellingen en banken die certificaten van aandelen uitgeven, zover relevant.

3. Het delen van uw persoonsgegevens

Wij delen gegevens met diverse organisaties ten behoeve van onze bedrijfsvoering, om onze relatie met u te onderhouden en om u producten en diensten te leveren. Om het delen van persoonsgegevens te rechtvaardigen, beroepen wij ons op verschillende wettelijke grondslagen, afhankelijk van de doeleinden. Dit kan bijvoorbeeld uw toestemming zijn of het rechtmatig belang van ons of van een derde. In alle gevallen zijn wij de noodzakelijke overeenkomsten aangegaan inzake gegevensbescherming om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens rechtmatig en conform de doelstellingen genoemd in deze privacyverklaring worden gebruikt.

Wie ('Ontvanger')Waarom ('Doeleinde')
Andere groepsondernemingen binnen Volvo Cars en de subverwerkers hiervanPersoonsgegevens worden overgedragen aan de andere groepsondernemingen voor klantenservice en diensten met betrekking tot planning van voertuigservice en -onderhoud, exploitatie van de website en het leveren van IT-systemen voor zakelijke ondersteuning en gegevensopslag.
IT-leveranciers en hun subverwerkersPersoonsgegevens worden overgedragen aan IT-leveranciers die algemene zakelijke ondersteuningssystemen aan ons leveren, zoals leveranciers van software en gegevensopslag.
Erkende dealer(s) van Volvo Car (en subverwerkers hiervan)Persoonsgegevens worden overgedragen aan erkende Volvo dealer(s) indien dit noodzakelijk is om aan uw verzoek te voldoen, bijv. ten behoeve van communicatie en administratie of bij orderaanvragen, testritten of overhandiging van auto's en delen van uw relevante feedback over uw ervaring ermee.
Erkende reparateur(s) van Volvo Car (en subverwerkers hiervan)Persoonsgegevens worden overgedragen aan erkende reparateur(s) van Volvo Car ten behoeve van serviceverlening onder het serviceprogramma van Volvo. We delen ook relevante feedback die u ons hebt gestuurd.
Onze juridische adviseurs en vergelijkbare professionele consultantsPersoonsgegevens moeten bekend gemaakt worden ten behoeve van ondersteuning, advisering en vertegenwoordiging van ons inzake claims en/of gerechtelijke procedures.
Wetshandhavingsautoriteiten (zoals politie, rechtbanken)Persoonsgegevens moeten of kunnen worden gedeeld met wetshandhavingsautoriteiten (zoals politie, rechtbanken) om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op basis van ons rechtmatig belang om gegevens te verstrekken bij verdenking van een zware misdaad of indien nodig om onze rechten vast te stellen of uit te oefenen, of om ons te verdedigen tegen wettelijke claims.
Leveranciers van marketing en reclamePersoonsgegevens worden gedeeld met bedrijven die ons marketingdiensten leveren of met leveranciers van digitale reclame.
Financiële dienstverleners, partners inzake financiële diensten, informatieverstrekkers inzake kredietrisico's en incassobureaus

Persoonsgegevens worden overgedragen aan leveranciers van deze diensten om financieringsdocumenten te beoordelen die u ons toestuurt, zorg te dragen voor een aanstaande betaling, en om de geleverde diensten te beoordelen (d.w.z. leveranciers van informatie over kredietrisico's en incassodiensten).

Indien u een online betaling doet, kunt u uw gegevens rechtstreeks aan de betalingsdienstaanbieder verstrekken. In dat geval worden uw gegevens gecontroleerd door de betalingsdienstaanbieder. Wij zien de gegevens niet, behalve voor zover de aanbieder ze met ons moet delen als onderdeel van de betalingsbevestiging.

Wij delen uw gegevens met verleners van financiële diensten of met onze servicepartners op financieel vlak ten behoeve van het beheer van bedrijfsactiviteiten, zoals het voorbereiden en beheren van uw contract, het verzenden van facturen, het faciliteren en bewaken van betalingen, het afhandelen van servicegerelateerde communicatie en klantondersteuning, en om de financiële servicepartner in staat te stellen zijn rechten te doen gelden. Ook om bij te dragen aan verbetering van het product- en dienstenaanbod, om klachten af te handelen, om voor naleving te zorgen en voor trainingsdoeleinden.

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met informatieverstrekkers inzake kredietrisico's ten behoeve van de beoordeling en uitvoering van kredietrisico-controles. Wij delen uw persoonsgegevens alleen met onze incassopartners (en hun leveranciers) wanneer klanten met een abonnement van ons een betalingsachterstand hebben. Wij delen persoonsgegevens met deze partijen aangezien wij een rechtmatig belang hebben bij het uitvoeren van een passende kredietrisicobeoordeling, evenals een rechtmatig belang bij het verzamelen en verkopen van schuldvorderingen.

Andere dienstverleners (zoals exploitanten van mobiele netwerken, klantenservicepartners, leveranciers van connectiviteit, exploitanten van pechhulpdiensten en exploitanten van oplaadfaciliteiten)

Wij kunnen gegevens over u delen; voertuig- en abonnementsgegevens om de diensten mogelijk te maken, voor het opsporen van storingen en voor het verbeteren van de dienstverlening, of om u te ondersteunen bij eventuele problemen.

Op sommige markten gebruiken en delen we informatie met een externe leverancier voor klantenservicediensten.

Verzekeringspartner(s)Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met onze verzekeringspartner(s) om bijvoorbeeld, in voorkomende gevallen, gehoor te kunnen geven aan uw aanvraag voor een verzekeringsofferte. Elke verzekeringspartner is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens na de desbetreffende overdracht en u kunt lezen hoe de verzekeringspartner(s) uw persoonsgegevens verwerkt/verwerken op hun respectievelijke websites. U kunt ook direct contact met hen opnemen.
Elke door u goedgekeurde partijU kunt ons bijvoorbeeld verzoeken voertuiggegevens te delen met een verzekeraar of wettelijke autoriteit.

4. Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens

Wij ontvangen persoonsgegevens rechtstreeks van u, van het bedrijf waarvan u de vertegenwoordiger bent en, in sommige gevallen, van externe partijen waarmee wij zaken doen.

Ook ontvangen wij uw persoonsgegevens van groepsondernemingen van Volvo Cars, wanneer u informatie hebt verstrekt aan een groepsonderneming in samenhang met het gebruik van de auto's en van connected diensten, zoals de Volvo Cars-app.

In sommige situaties verwerken wij persoonsgegevens verzameld vanuit openbaar beschikbare bronnen in verband met uw professionele functie, ten behoeve van marketing en reclame. In die gevallen zorgen wij er altijd voor dat u uw rechten kunt uitoefenen bij onze eerste interactie met u.

Indien u een voertuig hebt met connected diensten en de overdracht van bepaalde voertuiggegevens hebt ingeschakeld, zullen wij ook gegevens direct uit uw auto verzamelen, zoals gegevens inzake de toestand van uw voertuig en uw rijgedrag. Raadpleeg voor meer informatie hierover onze privacyverklaring met betrekking tot het voertuig.

Sommige van de persoonsgegevens die u ons verstrekt zijn voor ons noodzakelijk om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen, hetzij wettelijk, hetzij contractueel, met betrekking tot het leveren van producten en diensten aan u of aan het bedrijf waarvan u de vertegenwoordiger bent. Als u ervoor kiest bepaalde vereiste persoonsgegevens niet te verstrekken, kunnen wij niet voldoen aan onze wettelijke of contractuele verplichtingen jegens u of het bedrijf dat u vertegenwoordigt.

5. Internationale overdracht

Als internationale onderneming, delen wij uw persoonsgegevens met groepsondernemingen, onderaannemers en zakenpartners wereldwijd. In het bijzonder dragen wij persoonsgegevens over naar India en Turkije voor IT-ondersteuning, en naar de Verenigde Staten voor hostingdiensten, IT-ondersteuning en klantenservice.

Wanneer wij persoonsgegevens naar andere landen overdragen, gebruiken wij daarvoor tools en beveiligingen om ervoor te zorgen dat dergelijke overdrachten voldoen aan de toepasselijke wetgeving en dat uw persoonsgegevens dezelfde mate van bescherming genieten als in de EU/EER. Gewoonlijk gebruiken we tools en beveiligingen zoals:

 • ervoor zorgen dat het desbetreffende land onderhevig is aan een adequaatheidsbesluit genomen door de Europese Commissie, of
 • zorgdragen voor de implementatie van zogeheten standaardcontractbepalingen vastgesteld door de Europese Commissie (beschikbaar op de website van de Europese Commissie) en
 • zorgdragen voor de implementatie van technische beveiligingen zoals encryptie of pseudonimisering.

Voor meer informatie over internationale overdrachten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactinformatie.

6. Hoelang wij uw persoonsgegevens bewaren

Volvo Cars zal uw persoonsgegevens slechts zolang bewaren als vereist is in verband met een of meerdere van bovengenoemde doeleinden, of indien wij anderszins wettelijk verplicht zijn de gegevens te bewaren (dit omvat maar is niet beperkt tot: contractperiodes, garantie- en productaansprakelijkheidseisen, wettelijke meldingsplichten, bewaareisen inzake voorziene geschillen, en/of ter voorkoming van fraude). Zodra wij bij de gegevens geen gerechtvaardigd zakelijk belang meer hebben, zullen wij ze hetzij anonimiseren, zodat ze niet meer specifiek met u of uw voertuig in verbinding gebracht kunnen worden, hetzij wissen.

De volgende standaard bewaartermijnen zijn van toepassing op de soorten persoonsgegevens waaraan in deze privacyverklaring wordt gerefereerd. Deze bewaartermijnen zijn afhankelijk van bepaalde rechten die u hebt (zoals het recht op wissing), keuzes en toestemmingen die u hebt geselecteerd, periodieke wijzigingen aan andere wettelijke verplichtingen waaraan wij moeten voldoen of situaties waarin wij u anderszins over een afwijkende bewaarperiode hebben geïnformeerd. Voor specifieke information over de vereisten inzake gegevensbewaring in uw land, of met betrekking tot een bepaald soort persoonsgegevens, zie contactinformatie.

 • Contactgegevens klanten: zolang u klant blijft en gedurende een aanvullende periode van maximaal 5 jaar.
 • Contactgegevens voor niet-klanten: tot 12 maanden na onze laatste interactie met u of een aanvraag voor een product of service. Deze periode zal weer ingaan na een eventuele nieuwe interactie met ons.
 • Online identifiers: maximaal 36 maanden vanaf de datum van uw laatste interactie met ons. Raadpleeg ons cookiebeleid en onze cookiebanner voor de specifieke duur daarvan.
 • Interactie met klantenservice: de bewaartermijn hangt af van uw land van vestiging en ligt tussen de 1 en 10 jaar vanaf de datum waarop de zaak wordt afgerond. Neem voor details in samenhang met uw markt contact met ons op.
 • Opnamen van telefoongesprekken en transcripties van chats: maximaal 1 jaar vanaf de datum van gesprek of chat.
 • Volvo ID: zolang u een actieve Volvo ID-account hebt en gedurende een aanvullende periode van maximaal 30 dagen.
 • Informatie over en uit uw voertuig: maximaal 10 jaar vanaf de productiedatum van uw voertuig. Raadpleeg voor specifieke informatie over de bewaarperiodes voor connected voertuigen onze privacyverklaring met betrekking tot de auto.
 • Contractgegevens: gedurende de looptijd van de overeenkomst en gedurende een aanvullende periode van maximaal 5 jaar.
 • Financiële gegevens: in geval van een negatieve beslissing inzake krediet of abonnement, tot 5 jaar, en indien wij een contract met u afsluiten, gedurende de looptijd van uw contract met ons of maximaal 10 jaar, conform onze wettelijke verplichting tot het bewaren van informatie na beëindiging van het contract.

7. Profilering en geautomatiseerde besluitvorming

Profilering

Wij gebruiken geautomatiseerde processen om meer inzicht te krijgen in u en uw persoonlijke voorkeuren. Wij gebruiken deze wanneer wij, bijvoorbeeld, een profilering met betrekking tot u uitvoeren, met als doel:

 • Het aanpassen en personaliseren van marketing die aan u wordt getoond, door uw persoonlijke voorkeuren te analyseren of te voorspellen op basis van informatie die wij over u hebben.
 • Het aanpassen en personaliseren van uw ervaring tijdens uw interactie met onze diverse kanalen, zoals onze website.

Het op deze manier toepassen van geautomatiseerde verwerking heeft geen significant gevolg voor u als persoon. Wij wijzen u erop dat u altijd het recht hebt om bezwaar te maken tegen ons gebruik van profilering zoals hierboven genoemd. Om dit te doen, of in geval van vragen over onze profileringsprocessen, kunt u contact met ons opnemen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die leidt tot significante gevolgen voor u door onze beslissing om al of niet een contract met u aan te gaan voor een autoabonnement online. Dit houdt in dat bepaalde beslissingen met betrekking tot uw aanvraag van een contract met ons worden genomen op basis van uitsluitend geautomatiseerde middelen (zonder tussenkomst van een natuurlijke (fysieke) persoon).

Wij maken gebruik van geautomatiseerde besluitvorming wanneer wij de volgende controles uitvoeren, alvorens te bepalen of wij een contract met u aangaan:

 • Controle van uw kredietwaardigheid en uw vermogen om de bedragen te betalen waarvoor u zich hebt aangemeld, om te beslissen of wij uw aanvraag van het gebruik van een door ons geleverde kredietdienst honoreren, en
 • Ken-uw-klant-controle, ter voorkoming van fraude en geld witwassen en een controle aan de hand van sanctielijsten om te verifiëren of uw gebruik van onze diensten een risico inhoudt van fraude en geld witwassen, en met wie wij een overeenkomst aangaan.

Voor een geautomatiseerde besluitvorming gebruiken wij de informatie die u ons verstrekt als onderdeel van uw online aanvraag, gegevens van informatieverstrekkers inzake kredietrisico's en onze eigen interne informatie. Meer details over het soort persoonsgegevens dat wij gebruiken en het doel van onze profileringen vindt u hier. Wij wijzen u erop dat indien u ontevreden bent met deze gang van zaken, u het recht hebt te verzoeken om het betrekken van een persoon bij de besluitvorming. In een dergelijk geval zal de beslissing langer op zich laten wachten.

Ons gebruik van geautomatiseerde besluitvorming kan ertoe leiden dat uw aanvraag wordt afgewezen op basis van uw kredietwaardigheid. Indien u hier vragen over hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen over de gevonden details. Dat kan hier.

Wij wijzen u erop dat u altijd het recht hebt om bezwaar te maken tegen het feit dat u onderhevig bent aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde besluitvorming en dit voor u wettelijke of significante gevolgen heeft. Als u niet tevreden bent met de genomen beslissing, kunt u altijd contact met ons opnemen en de beslissing aanvechten. Raadpleeg om dit recht uit te oefenen uw rechten en bevoegdheden.

8. Uw rechten en bevoegdheden

U hebt specifieke rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken. De rechten kunnen variëren afhankelijk van de jurisdictie waaronder u valt en de aard van de verwerking. Doorgaans houden uw rechten de mogelijkheid in om:

 • uw toestemming in te trekken (de meest gebruikelijke is afmelding voor marketing)
 • bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw gegevens
 • te verzoeken om een kopie van de gegevens die wij van u hebben (het zogeheten recht van toegang van de betrokkene)
 • te verzoeken om overdracht van de gegevens aan een andere organisatie (de zogeheten gegevensoverdraagbaarheid)
 • te verzoeken om correctie of beperking van gegevens
 • te verzoeken om verwijdering van gegevens (het zogeheten recht om vergeten te worden)

Zoals reeds vermeld, zijn deze rechten niet absoluut en in sommige gevallen kan de gegevensbeschermingswetgeving hun toepassing beperken. Als dit het geval is bij een verzoek dat u aan ons richt, zullen wij altijd uitleggen waarom wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen.

Als u een verzoek met betrekking tot uw rechten wilt indienen, kunt u contact met ons opnemen door invullen van dit formulier. Wij verzoeken u vriendelijk het formulier te gebruiken, omdat het de gegevens omvat die wij nodig hebben om uw identiteit te verifiëren en uw verzoek correct te verwerken. Indien u het formulier liever niet gebruikt, kunt u altijd contact met ons opnemen en uw verzoek indienen via de contactgegevens in de volgende paragraaf.

Ook hebt u het recht een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteiten voor gegevensbescherming indien u problemen hebt met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. We stellen het overigens zeer op prijs als u zich eerst tot ons wendt en uw zorgen direct met ons deelt, zodat wij kunnen proberen om ze samen met u op te lossen. Onze contactgegevens vindt u hier.

9. Contactgegevens

Als u vragen hebt over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via dataprotection@volvocars.com, of met de functionaris voor gegevensbescherming van Volvo Car Corporation, als volgt:

Postadres: Volvo Car Corporation, t.a.v.: De Functionaris voor gegevensbescherming, avd 50092, VAK, 405 31 Gotenburg, Zweden.

E-mail: globdpo@volvocars.com

10. Actualisering van deze verklaring

Wij ontwikkelen onze producten en diensten voortdurend en aan de hand daarvan wordt deze Privacyverklaring herzien. Wij willen u dan ook adviseren deze Privacyverklaring regelmatig door te lezen. De datum bovenaan deze Privacyverklaring geeft aan wanneer de laatste update plaatsvond. Wij behandelen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Privacyverklaring waaronder ze zijn verzameld, tenzij we uw toestemming hebben ze anders te behandelen.

11. Begrippenlijst

CONTACTGEGEVENSVoornaam, achternaam, aanhef, e-mailadres, postadres, telefoonnummer.
VoertuiggegevensVoertuigmodel, voertuigidentificatienummer (VIN) en registratienummer.
Volvo IDVoornaam, achternaam, telefoonnummer, voorkeurstaal, land, e-mailadres en gekozen wachtwoord.
ContractgegevensContracttype, abonnementsnummer (indien van toepassing), aanvangs- en einddatum van het contract.
Gegevens uit het voertuigGegevens en status van sensoren, instellingen, verbindingen, gegevens met betrekking tot het gebruik van het voertuig, enz. (dit type gegevens heeft betrekking op het VIN van de auto en kan daardoor met u in verbinding worden gebracht). Raadpleeg voor meer informatie onze Privacyverklaring voertuig.
Financiële gegevensDit kan gegevens betreffen als uw bankgegevens, gegevens van creditcard of betaalpas, brutosalaris, jaarinkomen (inclusief pensioenoverzicht indien gepensioneerd). Bij het uitvoeren van een kredietcontrole of ken-uw-klant-controle kan dit ook afhankelijkheden, burgerlijke staat, verblijfsstatus en kredietwaardigheid omvatten. Bij rechtspersonen kunnen wij ook titel, percentage eigendom van een bedrijf, veroordelingen en diskwalificaties gebruiken.
Bewijs van persoonlijke identificatieDit kan een kopie of een foto van een geldig nationaal identiteitsbewijs of rijbewijs omvatten. Uw persoonlijk identiteitsnummer of uw geboortedatum en/of aanvullende documenten waar wij om kunnen vragen om uw identiteit te controleren, zoals energierekeningen of een brief van uw bank. Bij het uitvoeren van een kredietcontrole of ken-uw-klant-controle kan dit ook de volgende informatie omvatten, verkregen van andere bronnen, zoals bureaus voor fraudebestrijding, overheidsdiensten of informatieverstrekkers inzake kredietrisico's: nationaliteit, adresbescherming, status als gekozen bestuurder.
Online identifiersDit omvat diverse soorten gegevens verzameld via cookies en soortgelijke technologieën geplaatst op onze website. Dit kan ook cookie lds, IP-adres, websitebezoeken en webactiviteiten omvatten.
Engagement metricsDit omvat informatie over uw interacties met onze marketingcommunicatie via de verschillende kanalen, die wij aan u of aan uw toestel kunnen toeschrijven. Dit kan open-/klikpercentages omvatten, en datum en tijd van interacties met onze e-mails, evenals links waarop de ontvanger heeft geklikt. Bij sociale media kan het gaan om bereik, contacten en klikken op onze reclames, het openen van reclames en leads en het afspelen van video's.