Startaccu

De startaccu drijft het primaire elektrische systeem van de auto aan en dat is inclusief elektrische uitrusting en motorstart. Als de auto van het type Mild Hybrid* is, wordt de motor in plaats daarvan door de hulpaccu gestart.

De startaccu is een 12V-accu die is geconstrueerd om de specifieke elektrische systemen en functies van het automodel aan te drijven.

  • Koppel de startaccu nooit los, terwijl de motor draait.
  • Controleer of de kabels van de startaccu op de juiste manier zijn aangesloten en stevig vastzitten.

 Belangrijk

Bij bepaalde modellen is de accu bevestigd met een spanband. Let op dat de spanband altijd goed strak zit.

 Belangrijk

Bij vervanging van de accu moet u erop letten dat u een accu van dezelfde afmetingen, met hetzelfde koudestartvermogen en van hetzelfde type gebruikt als de originele accu (zie de sticker op de accu). Volvo adviseert om accu's door een erkende Volvo-werkplaats te laten vervangen.

 Waarschuwing

Als de startaccu (12 V-accu) losgekoppeld is geweest, werkt de automatische openings-/sluitingsfunctie pas weer naar behoren nadat deze is gereset. Resetten is nodig om de inklembeveiliging te laten werken.

 Waarschuwing

  • De startaccu kan het zeer explosieve knalgas produceren. Eén enkele vonk, veroorzaakt door een onjuiste aansluiting van een startkabel, kan volstaan om de accu tot ontploffing te brengen.
  • Sluit de startkabels niet aan op een component va het brandstofsysteem of op bewegende onderdelen. Pas op voor hete motoronderdelen.
  • De startaccu bevat tevens zwavelzuur dat ernstige chemische brandwonden kan veroorzaken.
  • Als u accuzuur in uw ogen krijgt of op uw huid of kleren morst, moet u onmiddellijk met grote hoeveelheden water spoelen. Neem onmiddellijk contact op met een arts, als u accuzuur in uw ogen krijgt.
  • Rook niet in de buurt van de accu.

Levensduur, capaciteit en langdurige opslag van de startaccu

De levensduur van de startaccu wordt door meerdere factoren beïnvloed, o.a. aantal starts, ontladingen, rijstijl, rijomstandigheden en klimaatomstandigheden. De startcapaciteit van de accu neemt in de loop van de tijd geleidelijk af. Ook zeer lage temperaturen beperken de startcapaciteit.

De ladingstoestand van de accu kan laag worden als de auto langere tijd niet wordt gebruikt of als er slechts kleine stukjes worden gereden.

Om de startaccu in goede staat te houden, wordt aanbevolen om minimaal 15 minuten per week te rijden of de accu aan te sluiten op een acculader met automatisch onderhoudsladen. Een startaccu die constant volledig opgeladen wordt gehouden, heeft een maximale levensduur.

Positie

P5-1617-S90 Starter battery location
De startaccu zit in de kofferbak.

Specificaties van de startaccu

AccutypeH7 AGM H8 AGM
Spanning (V)1212
Koudestartvermogen1 – CCA2 (A)800850
Afmetingen, l×b×h315×175×190 mm (12,4×6,9×7,5 inch) 353×175×190 mm (13,9×6,9×7,5 inch)
Capaciteit (Ah)8095
  1. * Optie/accessoire.
  2. 1 Volgens EN-norm.
  3. 2 Cold Cranking Amperes.