Rakenna oma Volvo

Valitse käyttövoima

Sähkö

SUVS

XC40 Recharge

Lataushybridi

SUVS

XC40 Recharge
XC60 Recharge
XC90 Recharge

SEDANS

S60 Recharge
S90 Recharge

ESTATES

V60 Recharge
V90 Recharge

Bensiini ja diesel

Kevythybridi

SUVS

XC40
XC60
XC90

SEDANS

S60
S90

ESTATES

V60
V90