Oikeudellinen huomautus

Alla käytettävä termi "Volvo Cars" tarkoittaa soveltuvasti joko Volvo Car Corporationia, yhtä tai useampaa Volvo Car Groupin yksikköä tai koko Volvo Car Groupia.

Ei takuita tms.

Vaikka olemme pyrkineet varmistamaan tässä verkkosivustossa ("Sivusto") olevien tietojen oikeellisuuden kaikin kohtuudella edellytettävissä olevin keinoin, sivustossa olevat tiedot annetaan "sellaisena kuin ne ovat". Volvo Cars ei vastaa mistään tämän sivuston tai siihen hyperlinkillä liitettyjen sivustojen käytöstä johtuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten menetetyistä tuloista, liiketoiminnan keskeytymisestä tai ohjelmien tai tallennettujen tietojen häviämisestä tietojenkäsittelyjärjestelmästä, vaikka olisimme saaneet tiedon kyseisten vahinkojen mahdollisuudesta.

Volvo Cars ei anna takuita eikä ota vastuuta muista verkkosivustoista, joihin saatat päästä tämän sivuston kautta. Kyseiset sivustot ovat tarjolla vain käytön helpottamiseksi eivätkä tarkoita sitä, että Volvo Cars vastaa millään tavalla niiden sisällöstä tai käytöstä. Tämän lisäksi sinun tulee itse ryhtyä tarvittaviin varotoimenpiteisiin ja varmistua, että laite, jolla käytät sivustoa (sekä tätä varten käytettävä ohjelmisto) on suojattu viruksia, matoja, Troijan hevosia ja muita vahingollisia tekijöitä vastaan.

Tämän sivuston sisältämiin ostamiasi tai käyttämiäsi Volvo Carsin tuotteita tai palveluita koskeviin tietoihin sovelletaan tällaisia tuotteita tai palveluita koskevia voimassa olevia sopimusehtoja.

Tämän sivuston sisältämät tiedot saattavat sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai kirjoitusvirheitä. Sivuston sisältöä voidaan muuttaa milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Huomaa myös, että Volvo Cars varaa oikeuden tehdä milloin tahansa muutoksia tuotteisiinsa ja palveluihinsa, mukaan lukien hinnoitteluun.

Sivustossa olevat tiedot saattavat sisältää viittauksia sellaisiin Volvo Carsin tuotteisiin ja palveluihin, joita ei ole julkistettu tai joita ei ole saatavilla omassa maassasi. Tällaiset viittaukset eivät tarkoita, että Volvo Cars aikoisi tarjota kyseisiä tuotteita tai palveluita omassa maassasi. Huomaa myös, että jotkin tuotteet ja palvelut saattavat olla saatavina ainoastaan lisähintaan ja että sivuston sisältämät tiedot saattavat sisältää virheitä sellaisista tuotemuutoksista johtuen, jotka ovat tapahtuneet sivuston julkaisun tai viimeisimmän päivityksen jälkeen. Ota yhteyttä Volvo Cars -jälleenmyyjääsi, jos haluat täydelliset tiedot tuotteiden ja palveluiden saatavuudesta.  

Sivustossa saatavilla olevat erityiset ohjelmistot

Kaikki sivustosta ladattavissa olevat ohjelmistot ("Ohjelmistot") ovat Volvo Carsin ja/tai sen lisenssinantajien tekijänoikeudella suojattua työtä.

Ohjelmiston käyttöön sovelletaan ohjelmistoon liittyvän tai siihen sisältyvän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen ("Lisenssisopimus") ehtoja. Ellei lisenssisopimuksessa toisin mainita, ohjelmiston voi ladata ainoastaan loppukäyttäjien käyttöön. Ohjelmistoa saa käyttää vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen, ellei lisenssisopimuksessa toisin todeta. Ohjelmiston kopioiminen ja jakelu Lisenssisopimuksen vastaisesti on ehdottomasti kielletty ja saattaa johtaa siviili- ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

Jos Ohjelmistolla on takuu, se on voimassa ainoastaan Lisenssisopimusten ehtojen mukaisesti. Lisenssisopimusten sisältämiä takuita lukuun ottamatta Volvo Cars ei myönnä ohjelmistolle mitään takuita, mukaan lukien ns. hiljaiset ehdot, kaupallistaminen ja käyttökelpoisuus tiettyä tarkoitusta varten sekä nimien ja oikeuksien loukkaamattomuutta koskevat takuut ja ehdot.


Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen