შექმენით თქვენი EX30

მცირე ელექტრული SUV, რომელიც Volvo-ს დიდ საქმეებს აკეთებს.

მცირე ელექტრული SUV, რომელიც Volvo-ს დიდ საქმეებს აკეთებს.

EX30
აწიეთ დასაწყისში გადასასვლელად

აირჩიეთ დონე

Core

სტანდარტული აღჭურვილობა საკომუნიკაციო და მდგრადი მართვისთვის.

Legal Disclaimerიმიჯები და ფოტოები ამ ვებსაიტზე არის მხოლოდ ზოგადი სახელმძღვანელოსთვის და არ ასახავს შესაბამისი მოდელის ზუსტ სპეციფიკაციებს ან მახასიათებლებს. გთხოვთ, დაადასტუროთ ზუსტი სპეციფიკაციები, ფუნქციები და პროდუქტის ხელმისაწვდომობა თქვენს ადგილობრივ Volvo-ს დილერთან.