თქვენი პირადულობა

როდესაც ეწვევით ჩვენს ვებგვერდს, ჩვენ გამოვიყენებთ Cookies, რათა უზრუნველვყოთ, რომ ჩვენი ვებგვერდიოთ საუკეთესოდ სარგებლობთ. Cookies შესაძლოა იყოს თქვენს, თქვენი პროფესიის ან თქვენი მოწყობილობის შესახებ. ჩვეულებრივ, ინფორმაცია არ მოახდენს თქვენს უშუალო იდენტიფიცირებას, მაგრამ მას შეუძლია გვერდის მეტად პერსონალიზებული გამოყენების საშუალება მოგცეთ. რადგან ჩვენ პატივს ვცემთ თქვენი პირადულობის უფლებას,თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ და დაბლოკოთ ზოგიერთი Cookies. დააკლიკეთ სხვადასხვა კატეგორიის დასათაურებებს, რათა იხილოთ მეტი და შეცვალეთ ჩვენი სტანდარტული პარამეტრები. თუმცა ზოგიერთი ტიპის Cookies დაბლოკვამ შესაძლოა გავლენა იქონიოს გვერდით სარგებლობაზე და იმ სერვისებზე, რაც შეგვიძლია შემოგთავაზოთ.

ჩვენ დაგვჭირდება Cookies გამოყენება ჩვენი Cookies პერსონალურობის მენეჯერის საშუალებით, რათა დავიმახსოვროთ, რა აირჩიეთ. ამას ექნება რამდენიმე შედეგი:

• თუ ყველა Cookies წაშლით, შემდეგში მოგიწევთ თქვენი პრიორიტეტების განახლება.

• თუ სხვა მოწყობილობას ან ბრაუზერს იყენებთ, ხელახალა უნდა გვაცნობოთ პრიორიტეტები.

შეცვალე Cookies პარამეტრები


საინფორმაციო შეტყობინება – www.volvocars.com

მაკონტროლებელი

Volvo Car Corporation, შვედეთის იურიდიული პირი, სარეგისტრაციო ნომრით 556074-3089 , რომლის მისამართია: Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gothenburg, Sweden, შემდგომში მოხსენიებული, როგორც "Volvo", "we", "us", როგორც მაკონტროლებელი, დაამუშავებს თქვენს პირად მონაცემებს, როგორც აღწერილია ქვემოთ.

დამუშავების მიზანი და კანონიერი საფუძველი

როდესაც ჩვენს ვებგვერდ(ებ)ს ეწვევით, ჩვენ ვიღებთ და ვამუშავებთ თქვენს IP ნომერს და ინფორმაციას, თუ რა გახსენით ჩვენს ვებგვერდზე. ჩვენი მხრიდან დამუშავების მიზანია, მოვახდინოთ, თქვენი, როგორც დაბრუნებული ვიზიტორის იდენტიფიცირება ჩვენს გვერდზე, გავანალიზოთ ვიზიტორების ქცევა, რათა დავხვეწოთ ჩვენი კომუნიკაცია და ვებგვერდ(ებ)ის სტრუქტურა და შევქმნათ თქვენი ინტერესების პროფილი, რათა შევძლოთ და გაჩვენოთ ჩვენი პროდუქტების და მომსახურებების და ასევე სხვა ვებგვერდების შესაბამისი რეკლამები. როდესაც შესაძლებელია, ჩვენ ასევე ვაჯგუფებთ თქვენს ონლაინ ქცევის მონაცემებს თქვენს პერსონალურ მონაცემებთან, რაც ადრე საბოლოო ჯამში მოგვაწოდეთ.

თქვენი პირადი მონაცემების ჩვენ მიერ დამუშავების კანონიერი საფუძველი, როგორც ზემოთ არის აღწერილი, არის ის, რომ აღნიშნული დამუშავება საჭიროა ჩვენი ლეგიტიმური ინტერესების მიზნებისთვის, გარდა დამუშავებისა, როდესაც ჩვენ ვაერთინებთ თქვენი ონლაინ ქცევის მონაცემებს თქვენ მიერ ადრე მოწოდებულ თქვენს პირად მონაცემებთან, რა დროსაც ჩვენ გვჭირდება თქვენი თანხმობა. თქვენ უფლება აქვთ გააუქმოთ თანხმობა ნებისმიერ დროს, რასაც აკეთებთ თანხმობის გაუქმების მოთხოვნის გაგზავნით ბიზნესის მენეჯმენტის გუნდთან. თქვენ ასევე უფლება გაქვთ უარყოთ ჩვენ მიერ Cookies გამოყენება და ამისთვის დააკლიკოთ ლინკს “შეცვალე Cookies პარამეტრები” რომელიც მდებარეობს თქვენი პირადულობის განყოფილებაში ამ გვერდის ზედა ნაწილში. აირჩიეთ "გაუმჯობესებული ანალიტიკოსების" Cookies კატეგორია და და დააყენეთ ის არააქტიურზე. თუ გსურთ დაგვიკავშირდეთ ამ მონაცემების და სხვა პირადი მონაცემების შესახებ, რომელიც თქვენთან დაკავშირებით შესაძლოა დავამუშაოთ, მიმართეთ ქვემოთ მოთავსებულ განყოფილებას "თქვენი უფლებები და საკონტაქტო ინფომაცია”.

ჩვენ ვამუშავებთ მონაცემებს თქვენი გეოლოკაციის შესახებ, რათა უზრუნველვყოთ, რომ შეგვიძლია გაგიწიოთ მომსახურება ან განვსაზღვროთ სადილერო მომსახურები თქვენს ადგილმდებარეობასთან ყველაზე ახლოს. ეს ფუნქცია გამოყენებული იქნება მთელს ჩვენს ვებგვერდზე. ამაზე თანხმობას ვიღებთ თქვენი ბრაუზერის საშუალებით და მისი შეცვლა შესაძლებელია ბრაუზერის პარამეტრებიდან.

Disclosure / Recipients of your personal data

თქვენი პირადი მონაცემები გადაეცემა და დამუშავდება ჩვენი აფილირებული პირების და ბიზნეს-პარტნიორების მიერ ზემოთ აღნიშნული მიზნებისთვის.

Retention time

თქვენს პირად მონაცემებს ვინახავთ ჩვენს ვებგვერდზე თქვენი ბოლო ვიზიტიდან 2 (ორი) წლის განმავლობაში.

თქვენი უფლებები და საკონტაქტო ინფორმაცია

თქვენი უფლებების შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის, თქვენი პირადი მონაცემების და საკონტაქტო ინფორმაციის ჩვენ მიერ დამუშავებასთან დაკავშირებით და საკონტაქტო ინფორმაციისთვის დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად და პრეტენზიების წარსადგენად, ასევე ჩვენი მონაცემთა დაცვის პასუხისმგებელი პირის საკონტაქტო ინფორმაციისთვის, ეწვიეთ: www.volvocars.com/intl/support/privacy.